ZZP-leger in de Zorg dijt uit

di 21 nov 2023  |  Bron: HR-kiosk & De Telegraaf  |  Auteur: Andries Bongers  |  Trefwoorden: , , , , , , , ,

Onder deze kop stond er gisteren een alarmerend bericht in De Telegraaf alsof het een nieuw fenomeen is, dat nu eerst wordt opgemerkt. In 2022 is het aantal mensen in de Zorg met 14 procent toegenomen en gegroeid tot 178.000. De toename was in de Zorg twee keer zo groot als in de overige sectoren. De voornaamste reden voor mensen om voor het ondernemerschap te kiezen boven een vast dienstverband, is de wens om zelf te bepalen hoeveel en wanneer ze kunnen werken.
Het opmerkelijke is, dat wanneer dat kennelijk wordt toegestaan in de Zorg, dan moet het ook geen probleem zijn om meer flexibele contracten aan te bieden. Daarbij geeft de Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA) (juli 2020) zelfs aan de werknemer voldoende ruimte om meer of minder te gaan werken.
Het grootste probleem is echter dat al bijna 20 jaar gewoon de Wet op de verzekeringsplicht wordt overtreden. Sinds 2006 wordt de Belastingdienst geacht deze wet, die al stamt uit de 60-er jaren van de vorige eeuw, te handhaven. In 2006 werd deze verantwoordelijkheid, met een duidelijk convenant, door het UWV (GAK) overgedragen aan de Belastingdienst. Tevergeefs hebben diverse bewindslieden (w.o. Asscher, Wiebes en Koolmees) geprobeerd e.e.a. te herstellen door een volkomen onnodige wet DBA aan te nemen en vervolgens ook deze wet niet te handhaven. Is er nog wel een oplossing of kiezen we voor een markt waarbij het sociale stelsel volledig onderuit wordt gehaald?
Lees meer