Koolmees


1. 850.000 werknemers hebben geen pensioen (maar het is nog veel hoger!)   14 december 2018
14 december 2018  |  , , , ,
... onderzoek van het CBS in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken. Schrikken voor minister Koolmees, zegt politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Uit eerder onderzoek bleek het maar om ...

2. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... gaat eerst voor advies naar de Raad van State. AmbachtsAcademie voor werkloze 50plussers Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de AmbachtsAcademie geopend. De ...

3. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... (Bron: UWV, 27 nov. 2018) Verbetering uitvoering sociale zekerheidsstelsel door UWV Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Raad van Bestuur van UWV versterken de ...

4. Algemeen   30 oktober 2017
12 maart 2021  | 
... Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen in de manier waarop we de arbeidsmarkt organiseren. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt het belangrijk dat we tijdig beginnen met het ...

5. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... AOW-leeftijd gaat in 2023 niet omhoog. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het kabinet heeft, op basis van nieuwe cijfers ...

6. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... in een brief aan de Tweede Kamer met het oog op de behandeling van de begroting van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. (Bron en meer kritische opmerkingen: VNO-NCW, 28 ...

7. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... 25 werknemers te verkorten naar maximaal één jaar. Maar dit plan bleek onuitvoerbaar. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft nu met werkgeversorganisaties en het Verbond ...

8. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... de termijn voorlopig 13 weken. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft demissionair minister Koolmees van SZW dat de inwerkingtreding van het ontwerpbesluit van de Wet werken na de ...

9. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , ,
... Antwoordvoorbedrijven Zoeken naar wetten Geef alle werkenden dezelfde zekerheden Minister Koolmees verzoekt Ryanair zich aan arbeidsrecht te houden Onderzoekplicht werkgevers Een op de ...

10. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... Raad (SER) om zeven adviezen te vragen. De ministerraad heeft daar op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee ingestemd. Een eerste vraagstuk waarover het ...

11. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... aan werknemers. Daarom is dit het moment om hiermee aan de slag te gaan. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer over het programma ...

12. Basisonderwijs   25 augustus 2018
26 juni 2021  |  , , ,
... die invallen voor zieke leraren meerdere contracten achter elkaar aanbieden. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vooruitlopend op een wetswijziging een ...

13. Begrip en diverse onderwerpen   28 maart 2018
28 februari 2023  |  ,
... in de gaten houdt met speciale software. Dit heeft geleid tot Kamervragen. Demissionair minister Koolmees van SZW gaf daarbij aan dat controle soms wel is toegestaan, maar alleen als het strikt ...

14. Beheerskosten pensioenen   14 oktober 2018
22 oktober 2021  |  , , , , , , , , , ,
... en de beheerskosten sterk verlagen, dan kunnen we gaan bouwen aan een betrouwbaar stelsel Minister Koolmees geeft een kul-antwoord, dat volledig losstaat van de realiteit Een hogere rekenrente is ...

15. Belastingplannen AOW   25 december 2012
7 maart 2021  |  , , ,
... met 67 jaar en drie maanden. Daarmee blijft de AOW-leeftijd gelijk in 2022, 2023 en 2024. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit vastgesteld op basis van de jaarlijkse ...

16. Belastingtarieven   20 maart 2009
3 januari 2024  |  , , , , ,
... vooruit gaat. Vooral middengroepen gaan komende jaren er op vooruit De eerste brief die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer stuurde. Hoera, hoera, bijna ...

17. Bestuurders pensioenfonds   29 maart 2013
2 maart 2020  |  , , ,
... een jongere in het bestuur opgenomen. Desalniettemin blijven de cijfers volgens minister Koolmees achter bij de doelstellingen die de sector zichzelf gesteld heeft in de Code ...

18. Bevolkingsgroei   20 maart 2009
9 februari 2024  |  , , , , , , ,
... AOW-leeftijd gaat in 2023 niet omhoog. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het kabinet heeft, op basis van nieuwe cijfers ...

19. CAO (inleiding)   20 maart 2009
18 maart 2021  |  , ,
... werknemers onder een CAO, waarvan 824.700 via een AVV (algemeen verbindend voorschrift). Minister Koolmees verwacht dat het beeld over het jaar 2019 hiervan niet veel zal afwijken. (Bron: ...

20. CAO (ontwikkelingen)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , ,
... met een bodemtarief voor zelfstandigen werd op 19 november 2019 door minister Wouter Koolmees verbindend verklaard. De nieuwe CAO heet volgens de adviseurs die eraan gewerkt hebben ...

21. Cijfers (arbeidsmarkt)   20 juni 2015
26 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... zodat bedrijven de lonen kunnen blijven betalen. Toch moeten we niet naïef zijn, stelt Wouter Koolmees. ,,Er gaan mensen hun baan verliezen en er zullen bedrijven failliet gaan.” Voor de ...

22. Dagloon   20 maart 2009
8 november 2021  |  , , , , , , , , , , , , ,
... loon hebben ontvangen, kunnen binnenkort toch weer een volledige WW-uitkering krijgen. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarvoor een regeling gepubliceerd op de ...

23. Deeltijd (inleiding)   20 maart 2009
30 november 2023  |  , , , ,
... studie van McKinsey Global Institute dat door minister Van Engelshoven (emancipatie) en minister Koolmees (sociale zaken en werkgelegenheid) aan de Tweede Kamer is gestuurd. Met dit rapport ...

24. Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (inleiding) (DBA)   22 oktober 2016
12 maart 2024  |  , , , , , ,
... stappen Wet DBA uitgesteld naar 2021 Webmodule als onderdeel van de nieuwe ZZP-maatregelen Gaat Koolmees de verschillen tussen vaste werknemers, uitzendkrachten en ZZP-ers oplossen? ...

25. Detachering   20 maart 2009
6 mei 2023  |  , , , , , ,
... De minister deelt deze mening nadrukkelijk niet. Om onduidelijkheid te voorkomen, heeft Koolmees gedeeld welke definitie van premieshoppen het ministerie hanteert. Onder premieshoppen ...


Bekijk items: 1 tot 25 (397 totaal)