Diversen    Problemen en kritiek 


Organisatie

Datum laatste wijziging: 6 januari 2020  |  Trefwoorden: UWV, Organisatie

Inhoud

  1. Inleiding
  2. Mobiliteitscentra 2009
  3. Naamswijziging 2013
  4. UWV wijzigt ict-organisatie ondanks OR-bezwaren
  5. Aanvragen eHerkenning
  6. Vierde bestuurslid Bestuur van UWV

Inleiding

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is op 1 januari 2002 ontstaan uit een fusie van de uitvoeringsinstellingen Cadans, GAK, GUO, SFB, USZO en het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (LISV).

Het UWV valt onder het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het UWV voert in opdracht van het ministerie SZW werknemersverzekeringen uit zoals WW, WIA, Wajong, Toeslagenwet, WAO, WAZ en Ziektewet. Daarnaast heeft UWV de taak te stimuleren dat mensen aan het werk blijven of komen. Zie voor meer informatie de site van het UWV.

UWV is verder houder van de polisadministratie, een van de basisregistraties van de Nederlandse overheid. UWV beoordeelt of een werknemer/verzekerde recht heeft op een uitkering volgens de genoemde regelingen en wetten en bepaalt de hoogte en de duur van deze uitkering. Daarnaast verstrekt UWV de uitkeringen.

Ook voert UWV enkele regelingen uit de Wet arbeid en zorg (Wazo) uit, zoals de zwangerschaps- en bevallingsverlofuitkering. Ten slotte is UWV verantwoordelijk voor re-integratie van werklozen en arbeidsongeschikten die geen werkgever meer hebben. Daartoe schakelt UWV private re-integratiebedrijven in.

NB: Tussen SZW en UWV stond de Raad voor Werk en Inkomen (RWI), die toezicht hield en adviezen gaf aan het Ministerie van SWZ. De RWI is in 2012 opgeheven.

Mobiliteitscentra 2009

Nederland heeft vanaf maart 2009 een landelijk netwerk van 33* mobiliteitscentra om mensen snel aan een nieuwe baan te helpen. Mobiliteitscentra helpen mensen die door de crisis hun baan dreigen te verliezen aan een nieuwe functie. Dat kan zijn binnen de eigen sector, maar ook in andere sectoren. In dit geval worden de werknemers omgeschoold. In het onderwijs zijn bijvoorbeeld nog veel vacatures te vervullen.

*De werkwijze van de dertig mobiliteitscentra worden wegens succes vanaf 2011 tot alledaagse praktijk gemaakt op alle werkpleinen van het UWV.

De mobiliteitscentra, een samenwerkingsverband van UWV, gemeente, werkgevers en scholingsinstellingen, helpen verder bedrijven die gebruikmaken van de werktijdverkorting bij het scholen en detacheren van het personeel.

Naamswijziging 2013

UWV presenteert zich vanaf 1 januari 2013 onder een merk en logo, namelijk als UWV. Hiermee verviel de eerdere merknaam en het logo van UWV WERKbedrijf.

UWV is een organisatie waarin alle dienstverlening, werk, uitkeren, sociaal-medisch beoordelen en gegevensdiensten samen is gebracht. Met de aanpassing van het merkbeleid van UWV willen we dat voor klanten en stakeholders duidelijker maken.

De naam WERKbedrijf blijft als bedrijfsonderdeel bestaan en zal door medewerkers nog wel gebruikt worden in het persoonlijk contact met medewerkers zoals in brieven, e-mail en op visitekaartjes.

UWV wijzigt ict-organisatie ondanks OR-bezwaren

Ondanks bezwaren van de ondernemingsraad (or) volhardt de top van UWV in het plan de verschillende bedrijfsonderdelen meer ict-verantwoordelijkheid te geven. Over deze zogeheten IV-transitie wordt al jaren gebakkeleid.

Met de IV (informatievoorzienings)-transitie beoogt de uitkeringsinstantie haar ict- en aanverwante activiteiten effectiever, efficiënter en wendbaarder maken. Tot dusver moest elke UWV-divisie, zoals Werkbedrijf, Uitkeren en Klant & Service, voor ict-kwesties aankloppen bij de centrale ict-stafdienst. In het nieuwe plan krijgt elke divisie een eigen ict-afdeling en ict-directeur. Deze persoon rapporteert aan de divisiedirecteur en aan de CIO van UWV

De ondernemingsraad stapt naar de ondernemingskamer, nu de directie heeft besloten het transitieplan toch door te zetten. (Bron: Computable, 27 feb. 2019)

Aanvragen eHerkenning

Vanaf 1 november 2019 kan een werkgever niet meer zonder eHerkenning inloggen op het werkgeversportaal. Dit lijkt nog ver weg, maar het aanvragen van eHerkenning kost tijd en voorbereiding.

Als de werkgever eHerkenning aanvraagt, is dit meer dan alleen het aanvragen van een veilige inlogcode. Zo vervallen alle machtigingen voor het werkgeversportaal. Die moet opnieuw worden aangevraagd voor de medewerkers. Dat kost veel tijd. Maar zonder eHerkenning kan de werkgever bijvoorbeeld geen ziek- en betermeldingen meer doen.

Is de werkgever intermediair en doet hij/zij ook zaken voor zijn/haar klanten in het werkgeversportaal? Dan moeten de klanten de werkgever opnieuw machtigen via eHerkenning. Informeer ze hier op tijd over. (Bron: UWV, 14 mrt. 2019)

Vierde bestuurslid Bestuur van UWV

De Raad van Bestuur van UWV wordt versterkt met een vierde bestuurslid. Zo kan UWV vasthouden wat goed gaat, terwijl er tegelijkertijd aandacht en energie is om eerder genomen maatregelen uit te werken en te verstevigen. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Raad van Bestuur UWV hebben dit afgesproken. Over de hele linie genomen voldoen UWV en SVB aan de gestelde doelen. Met name op tijdig uitkeren scoren beide uitvoeringsinstanties hoog.

Redactie: Wat het UWV moet vasthouden is vaag. Komen er significant minder missers zoals uitkeringen die moeten worden terugbetaald, dan kan de belastingbetaler misschien vrede hebben.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Diversen    Problemen en kritiek