Organisatie    Wetten en wetsvoorstellen 


Problemen en kritiek

Datum laatste wijziging: 6 januari 2020  |  Trefwoorden: UWV, Problemen, Kritiek

Inhoud

 1. Meer persoonlijke contacten noodzakelijk
 2. UWV-top overschrijdt Balkenende-norm
 3. UWV-premies veel te hoog
 4. UWV wil basisarts inzetten voor herkeuring arbeidsongeschikten
 5. Herkeuringsachterstand UWV kost werkgevers 870 miljoen
 6. Procederen tegen het UWV
 7. Privacy van werknemers niet veilig bij UWV
 8. Achterstand herbeoordeling arbeidsongeschikten UWV loopt verder op
 9. UWV start nieuwe wervingscampagne verzekeringsartsen
 10. UWV heeft kwart budget niet benut
 11. Kritiek op controle ontslagaanvragen door UWV
 12. Andermaal gemis aan controle bij uitkeringen UWV 
 13. Onderzoek na WW-fraude Polen
 14. Eind 2019 meerfactorauthenticatie gereed
 15. Per ongeluk 100.000 CV's openbaar

Meer persoonlijke contacten noodzakelijk

De dienstverlening van het UWV is ingrijpend veranderd. WW-ers hebben alleen nog via internet contact met het UWV Werkbedrijf. Persoonlijk contact is slechts in bijzondere gevallen mogelijk. Een verontruste Landelijke Clientenraad meldde dit in januari 2015 aan de Tweede Kamer.

Ook de nieuwe topman  van het UWV Tof Thissen laat zich over dit onderwerp horen. 'Het UWV wil af van het alleen maar digitaal begeleiden van werklozen. Wie zijn baan kwijtraakt, moet, zeker in het begin, op gesprek kunnen bij een adviseur van de uitkeringsinstantie.'

UWV-top overschrijdt Balkenende-norm

Bijna een elftal aan UWV-bestuurders overschrijdt de zogenaamde 'Balkenende'-norm, 130 procent van een ministersalaris van 179.000 euro. Voorbeeld: bestuursvoorzitter Bruno Bruins ontving vorig jaar 219.388 euro*. Het nieuws komt uit het jaarverslag over 2015. Dit jaar is het maximumsalaris van (semi-) publieke organisaties vastgesteld op 179.000 euro, inclusief vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering, pensioenbijdrage en belaste onkosten. (Bron: Management team, 25 apr. 2016)

UWV-premies veel te hoog

Uit onderzoek van Mercer is gebleken dat werkgevers die bij het UWV verzekerd zijn voor de arbeidsongeschiktheid van hun werknemers in 2015 te veel premie betaalden. Uit een steekproef bleek dat werkgevers € 66.460 aan premie voor zieke en arbeidsongeschikte werknemers betaalden en maar gemiddeld € 30.430 aan uitkeringen ontvingen. Verzekerde werkgevers betaalden dus een premie die 2.2 maal hoger is dan de uitkering. Bij private verzekeraars is deze factor ongeveer 1.3.

UWV wil basisarts inzetten voor herkeuring arbeidsongeschikten

Het UWV zou net afgestudeerde basisartsen willen inzetten bij de herbeoordeling van arbeidsongeschikten om de achterstand weg te werken. Novag, de vakbond van UWV-artsen noemt het voorstel 'ontoelaatbaar en onaanvaardbaar'. 'Beginnende artsen zijn niet bekwaam en bevoegd genoeg zijn om herbeoordelingen te doen bij mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering.'

Het UWV vindt dat de beoordelingen door de basisartsen prima kunnen. 'We kijken al langer of de relatie opleiding-werk voor net afgestudeerde basisartsen slimmer is te combineren. Nu krijgen artsen die de vierjarige studie tot verzekeringsgeneeskunde gaan doen in het eerste jaar wel heel veel theorie en heel weinig praktijk.' Het UWV-bestuur hoopt met de inzet van basisartsen de huidige UWV- artsen niet te veel te belasten. De basisartsen moeten tienduizend herbeoordelingen op zich nemen. (Bron: Nu, 6 juli 2016)

Herkeuringsachterstand UWV kost werkgevers 870 miljoen

De achterstand bij het UWV met het herkeuren van arbeidsongeschikten kost Nederlandse werkgevers 870 miljoen per jaar. Aon roept werkgevers op een herkeuring af te dwingen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet bovendien de capaciteitsproblemen bij UWV oplossen.

Volgens verzekeringsmakelaar Aon betalen werkgevers per jaar minimaal 1,5 miljard aan uitkeringen voor 150.000 arbeidsongeschikten die eigenlijk jaren geleden al herkeurd hadden moeten worden. Door capaciteitsproblemen bij het UWV is er een grote achterstand in de herkeuringen. Aon stelt dat 58% van de arbeidsongeschikten weer (deels) aan de slag zou kunnen en baseert zich daarbij op onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met het wegwerken van de achterstanden zouden werkgevers jaarlijks 870 miljoen kunnen besparen.

Aon denkt niet dat de achterstanden bij UWV snel worden ingelopen. Uit de laatste cijfers van het UWV blijkt dat het aantal herbeoordelingen bij WIA-uitkeringen in een jaar tijd met 10% is afgenomen. Terwijl voor dezelfde groep het aantal uitkeringen met 10% toename, stelt de verzekeringsmakelaar. (Bron: AMweb, 7 feb. 2017)

Procederen tegen het UWV

In bezwaar en (hoger) beroep komt het regelmatig voor dat het UWV zich beroept op een medische rapportage van zijn eigen deskundige: de verzekeringsarts. Bij veel rechtzoekenden leidt dit tot grote frustraties; is deze medisch deskundige wel onpartijdig? Of is dit een typisch geval van de spreekwoordelijke slager die zijn eigen vlees keurt?

Reden voor de Centrale Raad van Beroep de volgende drie uitgangspunten te ontwikkelen:
 • Stap 1: zorgvuldigheid van de besluitvorming;
 • Stap 2: toetsen of de verzekerde voldoende ruimte heeft gehad om de medische bevindingen van de verzekeringsarts te betwisten, bijvoorbeeld door zelf medische stukken in te dienen;
 • Stap 3: bij twijfel aan de juistheid van de beoordeling door het UWV, kan dit voor de rechter een reden zijn om een medisch deskundige te benoemen.
(Bron: BG magazine en meer: 14 sep. 2017)

Privacy van werknemers niet veilig bij UWV

De AP constateert meerdere problemen met de verwerking van de data. Werkgevers en arbodiensten kunnen via het online werkgeversportaal van het UWV ziekteverzuimgegevens van werknemers invoeren en bekijken. Omdat het hier gaat om gevoelige gegevens van werknemers is het UWV als aanbieder en beheerder van dit verzuimsysteem verplicht om de toegang tot dit portaal voldoende te beveiligen door meerfactorauthenticatie toe te passen.

De registratie van ziekmeldingen gaat niet volgens de regels en tenslotte constateert AP dat het UWV gevoelige persoonsgegevens laat verwerken door medewerkers die daarvoor niet bevoegd zijn. Het verwerken van gegevens over iemands gezondheid om te beoordelen of iemand in aanmerking komt voor een Ziektewetuitkering mag alleen als dit onder verantwoordelijkheid van een arts gebeurt, bijvoorbeeld een verzekeringsarts. (Bron: PW, 14 nov. 2017

Achterstand herbeoordeling arbeidsongeschikten UWV loopt verder op

Aanvankelijk was er de hoop dat de achterstand volgend jaar door uitkeringsinstantie UWV zou zijn weggewerkt. Maar dat gaat sowieso niet lukken, ook niet in 2019.

Er zijn geen gemakkelijke oplossingen voor dit probleem, meldt minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) woensdag. Ondanks inspanningen door UWV zijn en blijven er te weinig artsen voor de herbeoordelingen. Koolmees hoopt dat de sector met oplossingen komt.

UWV verwacht dat de achterstand eind dit jaar is opgelopen tot ongeveer vijftienduizend tot zeventienduizend gevallen. Dat kan in een jaar door veertig tot vijftig artsen worden weggewerkt, maar die zijn er niet. (Bron: NU, 13 dec. 2017)

UWV start nieuwe wervingscampagne verzekeringsartsen

UWV is een campagne gestart om artsen te werven. Alleen al dit jaar zijn 180 artsen nodig. De online wervingscampagne is gericht op artsen die afgestudeerd zijn, op artsen niet in opleiding die elders werkzaam zijn (ANIOS) en op ervaren artsen die elders een carrière hebben met als doel hen te interesseren om te komen werken bij UWV als verzekeringsarts. Verder is de campagne bedoeld om de inhoud van het werk van verzekeringsartsen breder bekend te maken.

Om aan de vraag naar de dienstverlening te kunnen blijven voldoen, zijn nu en in de toekomst veel nieuwe verzekeringsartsen nodig. Veel van de huidige artsen van UWV gaan de komende jaren met pensioen. Ook het natuurlijk verloop moet worden opgevangen. Via de site werkenbijuwvalsarts.nl kunnen mensen kennismaken met UWV, contact leggen met toekomstige collega's, een dag mee lopen of direct solliciteren. (Bron: UWV, 13 mrt. 2018)

UWV heeft kwart budget niet benut

Het UWV heeft een kwart van zijn beschikbare budget van 206 miljoen euro niet benut. Dat staat weliswaar in het jaarverslag van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), maar niet welke resultaten zijn behaald om mensen met een uitkering aan een baan te helpen of aan het werk te houden.

En verder, de financiële cijfers in het jaarverslag van UWV en de financiële cijfers in het jaarverslag van het ministerie van SZW sluiten niet op elkaar aan. Het Algemene Rekenkamer adviseert het ministerie om in zijn jaarverslag de relatie te leggen tussen de uitgaven aan re-integratie aan de ene kant en het aantal ingekochte re-integratietrajecten en werkvoorzieningen door de UWV aan de andere kant. (Bron: Binnenlands bestuur, 16 mei 2018)

Kritiek op controle ontslagaanvragen door UWV

Het UWV controleert nauwelijks of ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen wel terecht door werkgevers zijn ingediend. Dat concludeert de Inspectie SZW uit recent onderzoek. Vakbond CNV vindt dat minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in actie moet komen, maar de bewindsman zelf ziet daar geen reden toe.

De voormalige Arbeidsinspectie bekeek de aanvragen voor een ontslagvergunning die het UWV tussen 1 juli 2015 en 1 januari 2017 afwikkelde. Van de 26.894 aanvragen is uiteindelijk 53,1% door werkgevers weer ingetrokken. Het aantal toegekende ontslagaanvragen is 40,1% van het oorspronkelijk totaal. Maar 6,8% van de aanvragen werd geweigerd.

De inspectie constateert dat het UWV bij de inhoudelijke beoordeling van de ontslagaanvraag vooral vertrouwt op door de werkgever aangeleverde informatie. “UWV controleert de informatie van werkgever en werknemer in principe niet op juistheid.” Koolmees vindt maatregelen niet nodig. De huidige werkwijze bij ontslagaanvragen is prima, schrijft hij aan de Tweede Kamer. (Bron: OR Net, 25 jul. 2018)

Andermaal gemis aan controle bij uitkeringen UWV

De uitkeringsinstantie UWV keert werkloosheidsuitkeringen uit aan werknemers zonder na te gaan of ze zijn ontslagen. Met name arbeidsmigranten uit Polen, Turkije en Marokko, die zelf ontslag nemen, zouden zich schuldig maken aan deze fraude.

Binnen de uitkeringsinstantie zouden medewerkers hebben gewezen op de fraude. Ook sommige uitzendorganisaties hebben alarm geslagen bij het UWV, maar zonder enig resultaat. (Bronnen: Nieuwsuur en De Volkskrant, 9 okt. 2018)

Onderzoek na WW-fraude Polen

Bij uitkeringsinstantie UWV gaan meerdere onderzoeken plaatsvinden naar aanleiding van de berichtgeving van Nieuwsuur over grootschalige fraude door Poolse werknemers. Dat heeft minister Koolmees van Sociale Zaken toegezegd aan een uiterst kritische Tweede Kamer.

Volgens medewerkers van het UWV hebben zij geen tijd om fraude met werkloosheidsuitkeringen aan de kaak te stellen. Van hen zou verwacht worden dat ze snel moeten beslissen over WW-aanvragen. Volgens een oud-uitkeringsdeskundige moeten medewerkers een bepaald aantal aanvragen per week afronden. Om dit doel te behalen, zien ze "veel door de vingers". (Bronnen: NOS, Nu e.a., 13 okt. 2018)

Eind 2019 meerfactorauthenticatie gereed

In de door de Autoriteit Persoonsgegevens opgelegde last onder dwangsom staat dat het UWV andere oplossingen heeft onderzocht, maar tot de conclusie is gekomen dat aansluiting op eHerkenning de enige reële mogelijkheid is om meerfactorauthenticatie te realiseren. Dat zou samenhangen met de komst van de Wet digitale overheid, waardoor het de bedoeling is dat alle overheidspartijen gebruik maken van de middelen uit deze wet, zoals eHerkenning. (Bron: Tweakers, 30 okt. 2018)

Per ongeluk 100.000 CV's openbaar

Ruim 117.000 CV’s van werkzoekenden zijn tussen 16 en 30 april illegaal gedownload bij uitkeringsinstantie UWV. Het gaat om contactgegevens zoals naam, woonplaats en e-mailadres, maar ook gegevens over werk en opleiding. Dat heeft minister Koolmees van Sociale Zaken in een brief d.d. 3 mei 2019 aan de Tweede Kamer laten weten.

Op 1 mei is vervolgens het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) ingelicht en is er aangifte gedaan bij de politie. Alle personen van wie de CV's zijn gedownload zijn geadviseerd om alert te blijven op mogelijke risico's zoals spam en phishingberichten.

 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Organisatie    Wetten en wetsvoorstellen