Handboeken en naslag    Knelpunten en verbeteringen 


Klachten en kritiek

Datum laatste wijziging: 5 december 2020  |  Trefwoorden: Belastingdienst, Klachten, Kritiek

Inhoud

 1. Mensen financieel in de knel door invoering één-bankrekeningnummer
 2. Kritiek op Belastingtelefoon
 3. Forse stijging klachten over Belastingdienst Toeslagen
 4. Einde blauwe enveloppe verloopt niet vlekkeloos
 5. Betere bereikbaarheid Belastingdienst gewenst
 6. Belastingregels waar Wiebes ook weinig van snapt
 7. Rekenkamer kraakt 'businesscase' Belastingdienst
 8. Wiebes geeft fouten toe bij afslanking Belastingdienst
 9. Belastingdienst handelde duizenden bezwaren verkeerd af
 10. Toeslagen 2015 verkeerd berekend
 11. Voorlopige aanslag 2017 mogelijk verkeerd berekend
 12. Rapport spreekt van chaos bij de Belastingdienst
 13. Gegevens miljoenen belastingbetalers mogelijk op straat
 14. Fiscus wel degelijk eerder gewaarschuwd
 15. Geen beleid rentevergoeding Belastingdienst
 16. Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2016 mogelijk onjuist
 17. Blauwe envelop moet blijven naast online
 18. Belastingdienst liet werknemers aanvraag vertrekpremie eerder indienen
 19. Financiële problemen door onterecht stoppen toeslagen Belastingdienst
 20. Weer onvoldoende voor BelastingTelefoon
 21. Onjuiste aanslag heffingskorting
 22. IJzeren vuist Belastingdienst steeds zwaarder
 23. Belastingdienst lijkt aan koppelverkoop te doen
 24. Fiscus niet klaar met doorvoeren AVG
 25. Goudgerande vertrekregeling ook buitenkansje FIOD en douane
 26. Veel meer systemen bij Belastingdienst niet op orde
 27. Kritiek op telefoon Belastingdienst niet voorbij
 28. Gevolgen niet controleren aangiftes
 29. Bedrag arbeidskorting onjuist in klein aantal voorlopige aanslagen 2019
 30. Ict-fout Belastingdienst kost kabinet 445 miljoen
 31. Belastingdienst gaat stopzetten kinderopvangtoeslag onderzoeken
 32. Belastingdienst maakt fout met bijtelling voor 0%-emissie auto’s
 33. Rutte moet zich met chaos Belastingdienst bemoeien
 34. Bedrijfscultuur Belastingdienst onder de maat
 35. Fiscus verstuurt onterechte herinneringen en aanmaningen
 36. Angst op de werkvloer
 37. Onafhankelijk onderzoek naar strafbaar handelen belastingambtenaren
 38. Duizenden automobilisten krijgen ten onrechte belastingaanslag
 39. Maatwerk nodig voor compensatie gedupeerden van toeslagenaffaire
 40. Belastingdienst schuldig aan extra controle
 41. Duizenden toeslagendossiers te vroeg vernietigd
 42. Kamer vreest volgende affaire Belastingdienst
 43. Naar ons wordt te weinig geluisterd
 44. Extra maatregelen om gegevensbeheer Belastingdienst te verbeteren
 45. Ook compensatie voor fouten bij huur- en zorgtoeslag

Mensen financieel in de knel door invoering één-bankrekeningnummer

De invoering van de 'één-bankrekeningnummer'-maatregel heeft een grote groep mensen financieel in de problemen gebracht omdat de Belastingdienst uitbetaling van hun toeslag tijdelijk stopgezet heeft. Zij moeten eerst één rekeningnummer doorgeven en bewijzen dat dit op hun naam staat, maar lopen daarbij tegen tal van problemen op. De Nationale ombudsman ontving de afgelopen tijd tientallen klachten hierover en constateert dat de maatregel te snel is ingevoerd met weinig oog voor de belangen van burgers. Hij dringt bij staatssecretaris Weekers aan op opschorting van de maatregel (januari 2014).

Kritiek op Belastingtelefoon

Om beter zicht te krijgen op de beantwoording van de door de Consumentenbond gebruikte vragen, heeft de Belastingdienst IPSOS, dat sinds 1 januari 2014 het externe onderzoek verricht, opdracht gegeven de kwaliteit van de beantwoording van vragen verder te onderzoeken.

Daartoe heeft IPSOS een serie mystery calls uitgevoerd, waarbij 47% van de vragen voldoende en 7% acceptabel werd beantwoord. Dit is een betere score dan in het onderzoek van de Consumentenbond, maar is tegelijkertijd lager dan het streefpercentage van 80-85%. Daaraan is waarschijnlijk de bovengemiddelde complexiteit van de vragenset debet. De Belastingdienst gaat met de Consumentenbond in gesprek over de uitkomsten en onderzoeksmethode.

De Belastingtelefoon krijgt ook in 2017 een onvoldoende. De Consumentenbond beoordeelt de hulplijn van de Belastingdienst met een 5,3. Er is wel verbetering ten opzichte van vorig jaar, toen kreeg de dienst een 4.

In het onderzoek belden mysteryshoppers van de Consumentenbond vijftig keer naar de Belastingtelefoon. Er werden vijf vragen aan tien verschillende medewerkers gesteld. Er werd 23 keer goed en 20 keer fout geantwoord. (Bron: NOS, mrt. 2017)

Forse stijging klachten over Belastingdienst Toeslagen

De Nationale ombudsman ontving in 2014 een recordaantal klachten over de Belastingdienst/Toeslagen. Het totaal aantal schriftelijke klachten steeg met 59 procent ten opzichte van 2013. Deze forse stijging is voor de Nationale ombudsman reden geweest om een onderzoek in te stellen.

Belangrijkste klacht is de trage behandeling van aanvragen, wijzigingsverzoeken, bezwaarschriften, klachten en andere verzoeken. Veel burgers klagen erover dat zij door de lange behandelingsduur in de financiële problemen komen. Ook klagen velen over het gebrek aan informatie tijdens de behandeling van hun aanvraag of verzoek. Zij weten niet wanneer er beslist wordt over hun recht op toeslag.

Uit het onderzoek komen de volgende knelpunten naar voren: onvoldoende (ruimte voor) maatwerk en dienstverlening als burgers daarom vragen, gebrek aan voortvarendheid bij het nemen van beslissingen en het oplossen van problemen, onvoldoende informatieverstrekking over vertraging of over de stand van zaken, het niet nakomen van toezeggingen en het onbehandeld laten van toegestuurde stukken.

Volgens de belastingdienst gaat jaarlijks om ruim zeven miljoen toeslagen aan bijna zes miljoen huishoudens. Het overgrote deel gaat goed en snel, maar bij een klein percentage huishoudens gaat het fout of te traag.

Einde blauwe enveloppe verloopt niet vlekkeloos

In februari 2016 is voor de laatste keer per brief gevraagd om belastingaangifte te doen. Het jaar daarop, in 2017, wordt die brief alleen nog digitaal verstuurd.

Seniorweb maakte zich zorgen: 'Verdwijnt hij nu wel of niet, die blauwe envelop? En hoe zit het met de mensen die geen computer of toegang tot internet hebben?'

En in april 2016 meldt Nationale Ombudsman 'Burgers voelen zich overvallen door de snelle afschaffing van de blauwe envelop. De Belastingdienst geeft te weinig informatie over de overstap naar digitale post, , aldus Van Zutphen in het rapport 'Het verdwijnen van de blauwe envelop' waar dagblad Trouw over schrijft. Volgens de Ombudsman moet het digitale contact slechts een extra optie zijn.

Reactie staatssecretaris Wiebes: 'Het papier zal uiteindelijk verdwijnen, maar niet eerder dan nodig: het gebeurt stap voor stap. De Belastingdienst blijft daarbij scherp letten of alle Nederlanders klaar zijn voor de volgende stap en hoe zij die het moeilijk vinden geholpen kunnen worden. Dit doet de Belastingdienst met behulp van focusgroepen en universitair onderzoek. En wie echt niet anders kan, krijgt papier thuis.'

Toeslaggerechtigden blijven de definitieve berekening toeslagen in 2016 nog zowel digitaal als op papier ontvangen. Dat heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Betere bereikbaarheid Belastingdienst gewenst

Onlangs hebben beroepsorganisaties NOB en RB een uitgebreid onderzoek uitgevoerd onder hun leden naar de relatie met de Belastingdienst. Het belangrijkste pijnpunt dat uit dit onderzoek naar voren komt, is de (on)bereikbaarheid van de Belastingdienst, de geschiedenis herhaalt zich.

Verder is gesproken over verruiming van de mogelijkheid om per e-mail met de Belastingdienst te communiceren. De vertrouwelijkheid is daarbij een aandachtspunt, maar moet op te lossen zijn. Andere zaken die zijn verkend zijn: het doorvoeren van een bepaalde segmentatie, het instellen van contactpersonen bij de dienst voor advieskantoren en het uitvoeren van pilots om nieuwe vormen van communicatie te onderzoeken op hun effect. (Bron: Taxence, 13 juli 2016)

Belastingregels waar Wiebes ook weinig van snapt

De Nederlandse belastingheffing moet eenvoudiger. De wirwar van speciale regelingen en aftrekposten maakt de belastingheffing gevoelig voor fouten en is voor burgers en bedrijven steeds moeilijker te behappen. vereenvoudigingsbrief’. Deze brief werd op Prinsjesdag 2016 gepubliceerd.

Genoemd werden liefst 13 lastige regelingen, waarvan een aantal ook nog eens fraudegevoelig zijn omdat het mede om situaties gaat waarbij de fiscus afhankelijk is van aanlevering van informatie door belastingplichtigen. Uitgaande van HR-kiosk selecteerde de redactie de volgende 'lastige regelingen':
 • Beslagvrije voet bij schulden: Het gaat hier om het deel van het inkomen waarop een deurwaarder geen beslag mag leggen, als iemand grote schuldproblemen heeft gekregen. Wiebes hekelt vooral de afhankelijkheid van de informatieverstrekking door schuldenaren. Die is problematisch omdat schuldenaren “vaak niet reageren of onvoldoende gegevens verstrekken. Dit kan leiden tot schrijnende situaties. De afhankelijkheid van informatieverstrekking door de burger betekent tevens dat de beslagvrije voet niet geautomatiseerd kan worden vastgesteld. NB: Het kabinet is overigens wel bezig om de bepaling van de beslagvrije voet sterk te vereenvoudigen.
 • BPM bij import: Dit betreft de aanschafbelasting (BPM) op geïmporteerde auto’s. Wiebes noemt de problemen rond de discussie over de waarde van geïmporteerde auto’s.
 • Fiscale steun voor oudedagsvoorzieningen (lijfrente): Wiebes heeft het hier vooral over fiscale regelingen voor het zelf opbouwen van aanvullend pensioen, bijvoorbeeld via lijfrenteregelingen. De beoordeling daarvan door de Belastingdienst vergt veel tijd, mede doordat bij burgers soms stukken moeten worden opgevraagd voor de controle.
 • Scholingsuitgaven: Voor de Belastingdienst is het heel lastig om te beoordelen of scholingsuitgaven die in aftrek worden gebracht voldoen aan de voorwaarde dat het uitgaven zijn voor een opleiding of studie die gericht is op een (toekomstig) beroep.”
 • Specifieke zorgkosten: Het gaat hier om een verzamelnaam van diverse ziektekosten waar mensen met een zeer laag inkomen, bijvoorbeeld alleen een AOW-uitkering, recht op hebben. Wiebes noemt de regeling ingewikkeld en administratief tijdrovend, omdat gewerkt moet worden met aangeleverde bonnen en facturen. Deze aftrekposten leiden gezien de aard van de kosten tot veel (emotionele) discussies met belastingplichtigen.
 • Uitzonderingen bijtelling leaseauto: Dit betreft het bedrag dat leaserijders bij hun inkomen moeten optellen voor het privégebruik van zakelijke auto’s. Wiebes valt vooral over de uitzonderingsregelingen. Een voorbeeld van één van de uitzonderingen is dat geen bijtelling verschuldigd is ingeval de bestelauto kennelijk ongeschikt is voor privégebruik.
 • ZZP: ondernemerschap en urencriterium: Wiebes heeft een stap gezet met de opvolger van de VAR-verklaring. Hierbij kunnen zelfstandigen met modelovereenkomsten werken om te bewijzen dat ze ondernemer zijn. Maar de ideale regeling is nog niet gevonden. Ook het urencriterium – standaard: minimaal 1.125 uren in een jaar besteden aan de onderneming – geeft steeds meer problemen door de opkomst van deeltijd-ZZP-ers. (Bron en meer: Rijksoverheid en Business Insider, 23 sep. 2016)

Rekenkamer kraakt 'businesscase' Belastingdienst

De Belastingdienst kan niet aantonen dat het extra geld dat ze in het Regeerakkoord kreeg voor toezicht en invordering heeft geresulteerd in de beloofde verhoging van de belastinginkomsten. Het is volgens de Algemene Rekenkamer 'onduidelijk' wat de € 157 mln oplevert die de dienst jaarlijks extra krijgt ten opzichte van 2012.
In het Regeerakkoord en aan de Kamer was een opbrengst voorgespiegeld van € 663 mln, als gevolg van extra controles bij bedrijven en meer witwasonderzoeken. De Belastingdienst hanteerde - voor het eerst - een interne 'businesscase' voor de investering.

Maar mede als gevolg van de bezuinigingen van voorgaande jaren op de ict-infrastructuur is die relatie tussen een hoger budget en een hogere opbrengst niet hard te maken, oordeelt de Rekenkamer in een donderdag verschenen rapport. Zo kan de extra personele inzet niet worden vastgelegd en gevolgd doordat het ict-systeem verouderd is.

Ook werd een deel van het extra geld voor andere doeleinden gebruikt dan bedoeld, zelfs zonder dat de Belastingdienst dit meldde aan de verantwoordelijken op het Ministerie van Financiën. Er werden van het geld uiteindelijk 1695 fte's aangetrokken, waarvan er maar 953 effectief inzetbaar waren voor het beoogde werk: toezicht, afhandeling bezwaar en invordering. (Bron: FD, 3 okt. 2016)

Wiebes geeft fouten toe bij afslanking Belastingdienst

Volgens Wiebes zijn er een aantal zaken fout gegaan rond de totstandkoming van de vertrekregeling. Zo waren de ramingen van de uitstroom, zowel qua aantallen, vertrekmoment als waar het gaat om de verdeling over de functieniveaus en de leeftijdsgroepen, gebaseerd op onjuiste veronderstellingen, zoals de verwachting dat de 4.800 fte uitstroom niet overschreden zou worden. Dit maximum is vervolgens niet in het juridisch kader vastgelegd, waardoor een hogere overschrijding van de uitstroom mogelijk was, schrijft Wiebes. Ook had rekening gehouden moeten worden met de risicofactor van een RVU-heffing (Regeling Vervroegde Uittreding) door deze te verwerken in het budget. Tevens is het proces rond de budgetvrijgave niet goed doorlopen. (Bron: AV Accounting, 4 okt. 2016)

Spijtbetuiging: 'De vertrekregeling van de Belastingdienst liep storm, maar met de verkeerde mensen. Het ligt mij ook als een steen op de maag', zei staatssecretaris Wiebes tijdens het debat over de begroting 2017.

Red.: Bedankt mijnheer Wiebes, daar kunnen andere managers weer van leren.

Belastingdienst handelde duizenden bezwaren verkeerd af

Staatssecretaris Wiebes lijkt opnieuw door het stof te moeten voor praktijken bij de Belastingdienst. De fiscus heeft tienduizenden bezwaren telefonisch afgedaan, terwijl dit wettelijk gezien niet mag. Dit erkent staatssecretaris Wiebes in antwoorden op Kamervragen van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt.

De Belastingdienst reageerde sinds 2011 steeds vaker telefonisch op schriftelijk ingediende bezwaarschriften. Bovendien stuurde de Belastingdienst hierbij geen ontvangstbevestiging. Daarnaast stuurde de fiscus ook geen schriftelijke bevestiging wanneer gedurende een telefoongesprek bleek dat een belastingplichtige naar aanleiding van het gesprek besloot zijn bezwaar in te trekken. (Bron: Elsevier, 2 nov. 2016)

Toeslagen 2015 verkeerd berekend

Bij de definitieve berekening van de Toeslagen 2015 met een datum van 18 november 2016 kloppen de bedragen mogelijk niet, meldt de Belastingdienst. De dienst heeft bij een nog onbekend aantal mensen de toeslag op basis van verkeerde inkomensgegevens berekend. De mensen die het betreft, krijgen een brief van de fiscus met meer informatie. Ook gaat de dienst de toeslag opnieuw definitief berekenen. (Bron: Accountancy Vanmorgen, 15 nov. 2016)

NB: De staatssecretaris beloofde de gedupeerden te zullen oproepen zich te melden, zodat dat kan worden rechtgezet.

Voorlopige aanslag 2017 mogelijk verkeerd berekend

De Belastingdienst heeft bij het invullen van meer dan drie inkomsten uit vroegere dienstbetrekking het inkomen verkeerd berekend. Hierdoor klopt het bedrag van de voorlopige aanslag mogelijk niet. De fiscus onderzoekt momenteel of zij dit voor gedupeerden kunnen herstellen door het inkomen en de voorlopige aanslag alsnog juist te berekenen. Daarnaast zullen zij op korte termijn een nieuwe versie van het programma voor het aanvragen of wijzigen van de voorlopige aanslag 2017 plaatsen op Mijn Belastingdienst waarin dit probleem niet meer voorkomt.

Rapport spreekt van chaos bij de Belastingdienst

De continuïteit van de Belastingdienst is in gevaar gekomen dankzij de uit de hand gelopen reorganisatie. Dat schrijft de Commissie onderzoek Belastingdienst in haar 176 pagina's tellende rapport. "Omdat de checks and balances zowel binnen de Belastingdienst als het ministerie van Financiën niet op orde zijn, acht de commissie risico's voor de toekomst niet uitgesloten."

Volgens de commissie heeft de Belastingdienst in een poging de organisatie te moderniseren en toekomstbestendig te maken, risico's voor de continuïteit van de dienst geïntroduceerd. Het betreft een vertrekregeling die helemaal uit de hand liep. Die regeling kostte veel meer dan gepland en trok ook veel meer medewerkers dan vooraf gedacht.

Over het personeelsbeleid (blz. 93 en verder) schrijft de Commissie onder meer: 'De commissie stelt vast dat een natuurlijk verloop van jaarlijks tussen 2,5 en 3,5% onvoldoende is geïdentificeerd als problematisch voor een complexe organisatie als de Belastingdienst, die functioneert in een dynamische politieke en maatschappelijke omgeving. In ieder geval heeft dit gegeven tot nu toe niet geleid tot een stelselmatige aandacht voor een grotere doorstroming naar andere sectoren binnen en buiten de rijksdienst en het ontwikkelen van wervende carrièreperspectieven. Evenmin is zorggedragen voor een substantiële jaarlijkse instroom van jonge en goed toegeruste nieuwe medewerkers. Het verbaast dan ook niet, dat de gemiddelde leeftijd van de medewerkers van de Belastingdienst met circa 53 jaar aanmerkelijk hoger is dan elders binnen de rijksoverheid.'

De chaos bij de Belastingdienst is volgens hoogleraar Kavelaars niet alleen te wijten aan het bestuur. Het ministerie van Financiën, waar de dienst onder valt, is medeverantwoordelijk. "Dat heeft de Belastingdienst te veel zijn gang laten gaan bij de reorganisatie. Daar had het ministerie alerter op moeten zijn."

Gegevens miljoenen belastingbetalers mogelijk op straat

De Belastingdienst blijkt de financiële en persoonlijke gegevens van miljoenen belastingbetalers en bedrijven onvoldoende hebben beveiligd in de periode van 2013 tot 2016. Met die melding komt Zembla, het onderzoeksprogramma van RTL. In totaal zouden de gegevens van zo’n 11 miljoen belastingbetalers en 2 miljoen bedrijven mogelijk op straat zijn beland. Uit onderzoek komt naar voren dat diefstal niet uit te sluiten is, aangezien de dienst niet kan achterhalen wie precies op welk moment toegang had tot de data. Ook externe belastingadviseurs zouden toegang hebben gehad tot de gegevens.

Volgens Zembla zou de Belastingdienst al in maart 2015 gewaarschuwd zijn voor het beveiligingslek. Bovendien zou de Auditdienst Rijk (ADR) in 2016 in een rapport zelfs concluderen dat er geen beveiligingsmaatregelen in werking zijn getreden. (Bron: AVaccountancyvanmorgen, 1 feb. 2017)

Fiscus wel degelijk eerder gewaarschuwd

De Belastingdienst is wel degelijk expliciet gewaarschuwd voor een beveiligingslek. Dat blijkt uit een vertrouwelijk document dat het tv-programma ZEMBLA in handen heeft gekregen. Door het mogelijke lek zouden gegevens van miljoenen belastingbetalers drie jaar lang, tot begin 2016, onvoldoende zijn beschermd. Uit het document blijkt dat de Belastingdienst al in maart 2015 op de beveiligingsrisico's werd gewezen.

Volgens staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) bewijst het opduiken van het nieuwe document ,,dat we eerst de spullen compleet moeten hebben voordat we daar een zinvol gesprek over kunnen hebben. Overduidelijk hebben we nu niet alles op tafel.'' De bewindsman zei dat in de Tweede Kamer, waar hij moest opdraven in verband met eerdere onthullingen van ZEMBLA over de fiscus. Het was de zoveelste keer in korte tijd dat hij onder vuur lag wegens problemen bij de Belastingdienst. (Bron: Dvhn.nl, 9 feb. 2017)

Geen beleid rentevergoeding Belastingdienst

De Belastingdienst kent geen beleid voor het vergoeden van rente over te veel betaalde belasting. Dit blijkt uit passages uit verslagen van twee interne besprekingen van de fiscus die door een WOB-verzoek van belastingadviesorganisatie EY zijn vrijgegeven.

Als blijkt dat belastingplichtigen onvoldoende belasting hebben afgedragen, moeten zij achteraf altijd rente betalen. Echter wordt zelden rente vergoed als te veel belasting is afgedragen. Bovendien is het onduidelijk wanneer de Belastingdienst rente vergoedt. In sommige gevallen moeten belastingplichtigen zelfs rente betalen over belastinggeld dat de fiscus al op haar rekening had staan. (Bron: FD, 29 mrt. 2017)

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2016 mogelijk onjuist

De Belastingdienst laat weten dat er bij de vaststelling van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2016 iets misgaat. ‘We gaan niet goed om met de algemene heffingskorting.’ Hebben partners geen gezamenlijke aangifte inkomstenbelasting gedaan? Dan wordt bij de berekening onvoldoende rekening gehouden met het recht op uitbetaling van de algemene heffingskorting van de minstverdienende partner. Daardoor kan het zijn dat in de voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2016 staat, dat men belasting moet bijbetalen, of te weinig terugkrijgt. En dat is dan niet terecht.

Het gaat om voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2016, waarin de minst verdienende partner minder dan € 6.100 per jaar verdient. (Bron: Belastingdienst, 25 apr. 2017)

Blauwe envelop moet blijven naast online

Op de stelling ‘Mijn aangifte doe ik online, maar ik wil wel een blauwe envelop ontvangen’ reageerden 3124 mensen. Ruim 70% is het eens. Daarvan wil 61% het overzicht bewaren met de blauwe envelop terwijl 10% de belastingmails niet goed bijhoudt. (Bron: De Telegraaf, 4 mei 2017)

Belastingdienst liet werknemers aanvraag vertrekpremie eerder indienen

Medewerkers van de Belastingdienst die te laat waren om gebruik te maken van een volledige vertrekpremie, kregen van de dienstleiding te horen dat ze hun aanvraag beter opnieuw konden indienen met een datum die daar wél recht op gaf. Daarmee werden ze volgens CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt 'formeel aangemoedigd om valsheid in geschrifte te plegen en zo tienduizenden euro's extra te krijgen'.

'Er is niet geantedateerd', bezweert minister Dijsselbloem. 'Er is aan mensen te kennen gegeven: als u pas op een later moment dit jaar wilt uitstromen, dan moet u uw aanvraag pas later indienen, want nadat de aanvraag is ingediend, dient uitstroom binnen drie maanden plaats te vinden.' (Bron: FD, 31 mei 2017)

Financiële problemen door onterecht stoppen toeslagen Belastingdienst

Duizenden gezinnen zijn in financiële problemen gekomen doordat de Belastingdienst - ten onrechte - hun toeslag heeft stopgezet. Dit blijkt uit onderzoek van de Nationale ombudsman. Hij vindt dat de fiscus de getroffen ouders tegemoet moet komen in het ondervonden leed.

In Nederland hebben 6,8 miljoen huishoudens te maken met de afdeling van de Belastingdienst die huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget uitkeert. Sinds de invoering van de eerste toeslagen in 2006 worstelt de Belastingdienst ermee.

Uit onderzoek naar 3.745 gezinnen bij wie in maart 2015 het kindgebonden budget plots werd stopgezet vanwege vermoedens van misbruik, bleek 75 procent van de toeslagen onterecht ingetrokken. Ze werden alsnog uitgekeerd. Jaarlijks wordt 12 miljard aan toeslagen toegekend. Daarvan moet 15 procent weer worden terugbetaald. Uit documenten die na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur door de Belastingdienst zijn geopenbaard blijkt dat van de 121 miljard aan toeslagen die sinds 2006 zijn uitgekeerd ruim 20 miljard moest worden teruggestort. (Bron en meer De Volkskrant, 9 aug. 2017)

Weer onvoldoende voor BelastingTelefoon

De telefonische hulplijn van de Belastingdienst krijgt opnieuw een dikke onvoldoende van de Consumentenbond, voor de zesde keer op rij. De fiscale kennis van medewerkers van de BelastingTelefoon, onderzocht rond de jaarwisseling, krijgt een 4,8. Tijdens een herhaalonderzoek in maart ging het iets beter, maar een score van 5,4 is nog ver onder de maat, stelt de Consumentenbond, 28 maart 2018.

Mysteryshoppers van de bond belden in beide onderzoeken met vijf vragen aan telkens tien medewerkers. Op minder dan de helft van de vragen kwam een correct antwoord. Bijvoorbeeld een vraag over recht op alleenstaande-ouderenkorting werd in bijna alle gevallen fout beantwoord, iets wat mensen € 876 kan ‘kosten’.

Het onderzoek laat wel een lichte verbetering zien ten opzichte van vorig jaar. Het ietwat hogere rapportcijfer in maart is te danken aan het feit dat de hulplijn de mysterybellers met een zorgvraag toen doorverbonden met een nieuwe ‘specialistenafdeling voor de zorgkosten’. Die gaf beduidend betere antwoorden dan de callcentermedewerkers rond de jaarwisseling. De Belastingdienst meldt dat het deze aangifteperiode proefdraait met een nieuwe aanpak waarbij fiscaalinhoudelijke vragen vaker terechtkomen bij één groep daarvoor opgeleide informanten.

Onjuiste aanslag heffingskorting

Belastingplichtigen die na een definitieve aanslag over 2015 of 2016 ontvangen bericht hebben gekregen dat de uitbetaling heffingskortingen op € 0 is gesteld, hebben een onjuiste aanslag ontvangen. Ze krijgen een nieuwe definitieve aanslag met daarop het juiste bedrag van de uitbetaling. dat heeft de Belastingdienst laten weten. (Bron: Fiscaal Van Morgen, 11 apr. 2018)

IJzeren vuist Belastingdienst steeds zwaarder

De Tilburgse hoogleraar Hans Gribnau vindt dat de ‘ijzeren vuist’ van de Belastingdienst steeds zwaarder wordt. Het uitgangspunt van de fiscus moet volgens Gribnau niet zijn ‘zo veel mogelijk geld ophalen’ maar ‘het juiste bedrag innen’. Daarbij dient de burger noch de belastingadviseur als tegenstander te worden beschouwd. Dat tekende het FD uit zijn mond op tijdens het jaarlijkse symposium van de vereniging van hoger personeel bij de fiscus, de VHMF.

Belastinginspecteurs mogen zich volgens Gribnau (foto) niet laten degraderen tot verlengstuk van de computer bij het opleggen van aanslagen en de dienst moet ophouden om bangelijk en lijdzaam ondeugdelijke wetgeving te aanvaarden. Gribnau, zelf oud-inspecteur, is van mening dat de Belastingdienst te vaak beleidsregels en strafbepalingen hanteert die bij de rechter geen stand zouden houden, vanuit het vertrouwen dat de burger toch niet in beroep gaat.

Staatssecretaris Snel van Financiën bracht de krant een bliksembezoek aan het symposium. Hij miste de pleidooien voor eerherstel van de deskundige belastinginspecteur en de oproepen tot ambtelijke assertiviteit. Wel wilde hij wat kwijt over zijn strategie voor de Belastingdienst. In de brief die hij daarover vóór 1 mei naar de Tweede Kamer stuurt, komt te staan dat hij vasthoudt aan de koers die voorganger Eric Wiebes heeft uitgezet.

De dienst krijgt volgens Snel ruimte om nieuw personeel te werven. Dat moet de gaten opvullen die ontstaan doordat ambtenaren (te) gretig gebruik maken van een vertrekregeling. Prioriteit 2 is achterstallig onderhoud bij de helft van de honderden applicaties waarop de Belastingdienst draait, voorbeeld: de invoering van een toeslag voor vervuilende diesels worden uitgesteld, omdat die niet in het zwaar verouderde systeem voor de motorrijtuigenbelasting kan worden verwerkt. (Bronnen: Fiscaal van Morgen e.a., 18 apr. 2018)

Belastingdienst lijkt aan koppelverkoop te doen

De Belastingdienst lijkt aan koppelverkoop* te doen, stelt onderzoeksbureau GBNED. Daar zou sprake van zijn omdat de Belastingdienst ZZP’ers herhaaldelijk oproept zich aan te melden voor een proef met online boekhoudpakketten, terwijl daar alleen pakketten worden aangeboden die het keurmerk Zeker-Online online dragen. Dat keurmerk is een initiatief van de belastingdienst zelf. GBNED vraagt zich af of die pakketten wel in alle gevallen de beste oplossingen zijn voor ZZP’ers en vind dat het antwoord op die vraag niet aan de Belastingdienst is.

De proef ‘Boekhouden, belastingaangifte doen en betalen in één’ is deze maand van start gegaan, duurt 2 jaar en er kunnen 2.500 ZZP’ers aan meedoen. (Bron: AV Accountancy, 23 mrt. 3028)

* Van koppelverkoop is sprake wanneer de leverancier de verkoop van een bepaald product afhankelijk stelt van de koop van een ander product. Koppelverkoop is in principe volgens de Nederlandse wet verboden.

NB: De Belastingdienst ontkent zich schuldig te maken aan koppelverkoop, zie haar antwoorden op vragen van leden van de Tweede Kamer.

Fiscus niet klaar met doorvoeren AVG

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) meldt dat de Belastingdienst zelf niet klaar is voor de invoering van de AVG op 25 mei en stelt daar 25 vragen over aan staatssecretaris Snel van Financiën. De Belastingdienst geeft zelf aan totaal niet klaar te zijn voor de AVG, schrijft Omtzigt.

'De belastingdienst heeft wel een van de meest uitgebreide verzameling persoonsgegevens van Nederland. En elke sportclub, kerk, vrijwilligersorganisatie moet een grote inspanning leveren voor de AVG en de belastingdienst – wiens wetten we allemaal moeten gehoorzamen – kan er zelf weer helemaal niet aan voldoen. Omgekeerde wereld.’ (Bron: Accountancy Van Morgen, 11 mei 2018)

Goudgerande vertrekregeling ook buitenkansje FIOD en douane

Bij de Belastingdienst moeten 5000 werknemers vertrekken om te bezuinigen en ruimte te maken voor het aantrekken van 1500 dataspecialisten. Die vertrekregeling was goudgerand, waardoor veel meer mensen er gebruik van maakten dan de bedoeling was. De regeling werd daarom voortijdig stop gezet. Gemiddeld vertrokken de belastingambtenaren met een bedrag van € 67.000. Veel ambtenaren die al vlak voor hun pensioen zaten zagen het als een buitenkansje.

Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat ook ambtenaren van FIOD en de douane er zo tegenaan keken. Zij vallen officieel onder de Belastingdienst, maar eigenlijk was de regeling niet voor hun bedoeld. Na aandringen van vakbonden konden ook zij van de regeling gebruik van maken. (Bron: FiscaalVanMorgen, 17 mei 2018)&

Veel meer systemen bij Belastingdienst niet op orde

Belangrijke ICT-systemen bij de Belastingdienst zijn slecht op orde, blijkt uit een presentatie die directeur-generaal Jaap Uijlenbroek en chief information officer Maarten Jonker van de Belastingdienst op 5 juni 2018 gaven aan Kamerleden. In de gevarenzone bevinden zich autobelastingen, loonheffingen, omzetbelasting, erf- en schenkbelasting, beroep, bezwaar en klachten, vennootschapsbelasting, bedrijfsvoering, inkomstenbelasting, de automatiseringsafdeling zelf en de douane.

Lichtpuntjes zijn er ook: de FIOD en de systemen die nodig zijn voor het toekennen en uitbetalen van toeslagen. (Bron: De Telegraaf e.a., 6 jun. 2018)

Kritiek op telefoon Belastingdienst niet voorbij

Op het speciale nummer voor fiscale dienstverleners kwamen dit jaar 900.000 telefoontjes binnen. Maar in de lange wachtrij haakten adviseurs 250.000 keer af.

Kleinere kantoren zonder die goede contacten vissen vaak achter het net. Komt er toch een medewerker aan de lijn, dan schiet de kennis vaak tekort. “Het niveau van onze vragen gaat het niveau van de mensen die daar zitten ver te boven. Maar dat weet je vooraf, dus daar kun je eigenlijk ook niet teleurgesteld over zijn”. In totaal geeft een op de zeven bellers het vroeg of laat op in de wachtrij voor de Belastingtelefoon. De wachttijd kan oplopen tot zo’n tien minuten. De Belastingdienst wil de problemen verhelpen met het inzetten van 210 extra fulltimebanen. (Bron: AVaccountancy, 6 aug. 2018)

Gevolgen niet controleren aangiftes

De Belastingdienst wil duizenden risicovolle aangiften voor de winstbelasting zonder enige controle goedkeuren omdat er niet voldoende personeel voor is. Daardoor loopt de overheid mogelijk miljoenen mis, schrijft Trouw op basis van een intern document van de fiscus dat de krant in handen heeft. Het gaat om aangiften uit 2016, onder meer aangiften van mensen die geld hebben geleend uit hun eigen bedrijf. Vorig jaar waren er volgens Trouw nog 25.000 niet gecontroleerd. Hoeveel geld dit de overheid kost, is niet bekend. (Bron: Nu.nl, 26 jan. 2019)

Bedrag arbeidskorting onjuist in klein aantal voorlopige aanslagen 2019

Hebt u een voorlopige aanslag inkomstenbelasting voor 2019 aangevraagd en hebt u inkomsten van werkgevers én uitkeringsinstanties? Als uw totale arbeidsinkomen lager is dan € 34.061, en u hebt de banen en uitkeringen in 2019 niet tegelijk, dan hebben wij uw arbeidskorting verkeerd berekend. Wij gaan dit voor u herstellen. Onze excuses voor het ongemak. (Bron: Belastingdienst, 24 jan. 2019)

Ict-fout Belastingdienst kost kabinet 445 miljoen

Door een fout in de systemen van de Belastingdienst, is het kindgebonden budget sinds die invoering in 2008 niet automatisch aan alle rechthebbende ouders uitgekeerd. Ouders die in de afgelopen vijf jaar recht hadden op deze toeslag, krijgen deze met terugwerkende kracht uitgekeerd. Dat kost het kabinet maximaal 445 miljoen euro. Dat blijkt uit een Kamerbrief van Tamara van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Wet op het kindgebonden budget (WKB) is in 2008 ingevoerd. Het kabinet wil deze wet in 2020 uitbreiden. In de voorbereiding hierop kwam een systeemfout aan het licht. Het gaat om ouders waarbij het kindgebonden budget wordt stopgezet, omdat de maximum inkomens- of vermogensgrens wordt overschreden. Wanneer deze ouders in een later stadium wel weer recht hadden op deze toeslag, bijvoorbeeld doordat het inkomen daalde of een gezinsuitbreiding, werd het kindgebonden budget niet automatisch hervat. Dat moest wel gebeuren. (Bron: Computable, 20 feb. 2019)

Belastingdienst gaat stopzetten kinderopvangtoeslag onderzoeken

De Belastingdienst stopte in september 2014 de kinderopvangtoeslag van ruim 200 gezinnen omdat die volgens de Belastingdienst ''mogelijk ten onrechte was toegekend''. Gevolg, ouders in financiële problemen en bezwaarschriften werden te laat beantwoord. De reactie van de Belastingdienst eind 2017 was er een met een hoog mea culpa gehalte, ''het was onze schuld".

Om de daad bij het woord te voegen, heeft staatsecretaris Snel van Financiën op 21 maart 2019 aan de Tweede Kamer een onderzoek door de Auditdienst Rijk toegezegd dat zich richt op alle ouders die in de periode 2014 - 2016 dupe werden van de fiscus. Ook beloofde de staatssecretaris dat hij persoonlijk in gesprek gaat met de betrokken ouders.

Belastingdienst maakt fout met bijtelling voor 0%-emissie auto’s

De Belastingdienst meldt in april 2019 het bijtellingspercentage verkeerd te hebben berekend bij een deel van de ondernemers met 0%-emissie auto’s. Het bijtellingspercentage is alleen verkeerd berekend voor ondernemers met 0%-emissie auto’s die in 2013 op kenteken zijn gezet en voor 11 april aangifte inkomstenbelasting 2018 hebben gedaan.

De fiscus raadt ondernemers in die categorie aan om opnieuw aangifte te doen. In de aangifte moet het scherm ‘Onttrekking privégebruik auto van de onderneming’ worden geopend en op ‘Akkoord’ worden geklikt. Het juiste bijtellingspercentage wordt dan gebruikt.

Rutte moet zich met chaos Belastingdienst bemoeien

Premier Rutte moet zich persoonlijk met de chaos bij de Belastingdienst gaan bemoeien, zegt CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Voor het Kamerlid, dat al twee jaar aan de bel trekt over het onrechtmatig stopzetten van toeslagen aan burgers, is de maat vol.

Omtzigt doet zijn uitspraken tegen de NOS een dag nadat staatssecretaris Snel had erkend dat het aantal gezinnen dat door de problemen met de toeslagen getroffen is mogelijk veel groter is dan gedacht.

Bedrijfscultuur Belastingdienst onder de maat

De Belastingdienst ligt al lange tijd zwaar onder vuur door onder meer onvoldoende beveiliging van persoonsgegevens en slecht functionerende ICT-systemen. Nu blijkt er ook van alles mis met de bedrijfscultuur. Kritiek op collega’s wordt ontmoedigd en loyaliteit naar boven gestimuleerd. Reden voor staatssecretaris Snel om naast de bedrijfsvoering, de ICT en het personeelsbeleid, ook de cultuur bij de Belastingdienst grondig tegen het licht gehouden.

Snel wil toe naar een bedrijfscultuur "waar fouten op het juiste niveau worden gemeld, nadrukkelijk van die fouten wordt geleerd, dilemma’s worden besproken en moreel leiderschap en rechtsstatelijk handelen de mores zijn". Ook wil de staatssecretaris meer "oog voor de menselijke maat" in de relatie met burgers en bedrijven. (Bron: Zembla e.a., 3 jul. 2019)

Fiscus verstuurt onterechte herinneringen en aanmaningen

De Belastingdienst meldt op de eigen site dat er herinneringen en aanmaningen zijn verstuurd om aangifte erfbelasting 2017 te doen aan nabestaanden die al aangifte hadden gedaan.

Het gaat om herinneringen en aanmaningen die zijn gedateerd op 1 augustus 2019. De fiscus biedt excuses aan voor het ongemak en meldt excuusbrieven te versturen en de herinnering of aanmaning uit de eigen systemen te verwijderen. Betrokkenen kunnen de brief met de herinnering of aanmaning als niet-verzonden beschouwen en hoeven niet opnieuw aangifte erfbelasting 2017 te doen. (Bron: Belastingdienst, 6 aug. 2019)

Angst op de werkvloer

Het is slecht gesteld met de werksfeer bij de Belastingdienst. Medewerkers durven geen kritiek te geven op het beleid uit angst om hun baan te verliezen. Daarnaast voelen zij zich vaak niet gehoord door leidinggevenden. Dat blijkt uit een enquête van vakbond FNV (nov. 2019).

De vragenlijst werd naar meer dan 3000 ambtenaren gestuurd. Ruim 935 van hen hebben geantwoord en volgens bijna iedereen heerst er een onveilig sfeer op de werkvloer. Mensen die kritiek hebben op het beleid worden op het matje geroepen en sommige van hen zijn hun baan verloren.

Onafhankelijk onderzoek naar strafbaar handelen belastingambtenaren

Minister van Financiën Wopke Hoekstra bevestigt dat hij een externe instantie laat onderzoeken of ambtenaren van de Belastingdienst strafbaar hebben gehandeld in de toeslagenaffaire. Hoekstra voert daarover overleg met de Auditdienst Rijk, dat al onderzoek doet naar 9000 gevallen waarin ouders zijn gedupeerd.
Hoekstra laat ook bekijken of er mogelijk zaken bij zijn die voorgelegd moeten worden aan het Openbaar Ministerie (januari 2020).

De Tweede Kamer zal volgens Hoekstra worden betrokken bij het formuleren van de opdracht voor dit onderzoek.

Duizenden automobilisten krijgen ten onrechte belastingaanslag

De RDW, de overheidsdienst die auto's registreert, weet van veel oude geïmporteerde dieselauto's niet of ze zijn voorzien van een roetfilter. Duizenden automobilisten kregen daardoor ten onrechte een belastingaanslag omdat hun auto te veel fijnstof zou uitstoten.

Sinds 1 januari geldt er voor vervuilende dieselauto's een fijnstoftoeslag die boven op de motorrijtuigenbelasting komt. De Belastingdienst bepaalt op basis van RDW-gegevens of de roettaks moet worden betaald, maar volgens het AD (23 januari 2020) kloppen die gegevens bij veel geïmporteerde diesels niet.

Maatwerk nodig voor compensatie gedupeerden van toeslagenaffaire

Honderden en mogelijk duizenden extra ouders die door het handelen van de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst in de financiële problemen zijn gekomen, moeten hiervoor waarschijnlijk worden gecompenseerd. Maar dat lukt alleen met maatwerk. De ouders zullen hun zaak zin de komende tijd zelf moeten bepleiten bij speciale ‘herstelloketten’ die verspreid over het land moeten worden ingericht.

Commissie Donner legt de bal deels terug bij de Tweede Kamer. De Belastingdienst maakte fouten en ging te vaak te rigoureus te werk, maar in veel van die gevallen voerde de dienst de wens van de Tweede Kamer uit. ‘Als niet aan alle voorwaarden was voldaan, verloor men alle aanspraken en moest het hele bedrag worden terugbetaald. Matiging was er niet bij. Dat waren de wettelijke bepalingen. Daardoor zijn veel gezinnen in financiële moeilijkheden geraakt.’ (Bron: De Volkskrant, 12 mrt. 2020)

Belastingdienst schuldig aan extra controle

De Belastingdienst heeft zich jarenlang schuldig gemaakt aan etnisch profileren bij de controle van IB-aangiften. Mensen met een dubbel paspoort werden extra gecontroleerd, zo heeft de fiscus toegegeven. Tussen 2012 en 2015 kregen belastingbetalers een extra controle, mede op basis van het hebben van een dubbele nationaliteit. Dat heeft volgens de Belastingdienst ruim 11.000 extra controles opgeleverd. Aangiftes werden daarvoor geselecteerd op basis van vijf criteria; een dubbel paspoort was er daar een van. De andere vier voorwaarden zijn niet bekend. Voldeed een aangever daaraan, maar had hij of zij geen tweede nationaliteit, dan vond er geen extra controle plaats.

De Autoriteit Persoonsgegevens onderzoekt al meer dan een jaar of de Belastingdienst wel de waarheid spreekt. Dit duurt zo lang omdat telkens weer nieuwe feiten boven water komen. (Bronnen: De Trouw, Volkskrant, e.a., 12 mei 2020)

Duizenden toeslagendossiers te vroeg vernietigd

Duizenden dossiers van de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst zijn jaren te vroeg vernietigd. Het gaat om 9000 dossiers van mensen die toeslag kregen en in beroep zijn gegaan tegen besluiten van de afdeling, schrijft staatssecretaris Van Huffelen aan de Tweede Kamer.

Het gaat om stukken die tussen 2009 en 2012 in de archieven zijn opgeslagen en die twaalf jaar bewaard moesten worden, omdat het om toeslagen gaat. Door een fout zijn ze zeven jaar bewaard gebleven, een termijn die voor belastingdossiers geldt. (Bron: NOS, 2 jul. 2020).

Kamer vreest volgende affaire Belastingdienst

Ditmaal gaat het om misstanden bij de aangifte inkomstenbelasting. Naar schatting tienduizenden belastingbetalers zouden door de Belastingdienst systematisch als fraudeur zijn aangemerkt, omdat aftrekposten die ze hadden opgevoerd wel erg hoog waren. Het gaat vooral om mensen die veel zorgkosten, giften of uitgaven aan de pensioenvoorziening opvoerden als aftrekpost. Zij werden er op grond van geautomatiseerde processen uitgepikt en extra gecontroleerd.

Deze vorm van risicoselectie is bij de Belastingdienst al jaren de standaardpraktijk en is op zichzelf niet heel omstreden. Een hoge aftrekpost kan nu eenmaal duiden op fouten of misstanden en dus argwaan wekken bij de inspecteur. Maar voordat iemand als fraudeur wordt aangemerkt, kan de fiscus zich niet alleen baseren op vermoedens en moeten belastingbetalers ook een eerlijke kans krijgen zich tegen aantijgingen te verweren. (AD, 7 jul. 2020)

Naar ons wordt te weinig geluisterd

Voortslepende problemen bij de Belastingdienst, missers van het UWV bij de controle van uitkeringen en het CBR dat bijna geen rijbewijzen meer kon verstrekken. Het gaat de laatste jaren steeds mis bij uitvoeringsorganisaties van de overheid en de Tweede Kamer onderzoekt nu waarom. Ambtenaren denken het wel te weten: er wordt te weinig naar ze geluisterd bij het maken van beleid.

Vakbond CNV heeft een enquête gehouden onder meer dan 450 medewerkers van de Belastingdienst, UWV en andere uitvoeringsorganisaties. Tweederde (68 procent van de ondervraagden) zegt zelden of nooit betrokken te worden bij de uitwerking van beleid of regels. Als dat wel zou gebeuren, zouden veel fouten voorkomen kunnen worden, denken ambtenaren die we spreken. (Bron: NOS, 12 sep. 2020)

Extra maatregelen om gegevensbeheer Belastingdienst te verbeteren

De staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen (Financiën) nemen extra maatregelen om te voorkomen dat burgers en bedrijven de dupe worden van onjuist gegevensbeheer bij de Belastingdienst.
Met een plan van aanpak voor verbeteringen in het gegevensbeheer van de Belastingdienst richten ze zich met voorrang op het juiste gebruik van nationaliteit in de systemen van de Belastingdienst. Ook de processen rond risicoselectie en signalen van mogelijke fraude krijgen voorrang, omdat de kans het grootst is dat burgers en bedrijven de effecten merken als hierin fouten worden gemaakt. (Bron: Rijksoverheid, 13 okt. 2020)

Ook compensatie voor fouten bij huur- en zorgtoeslag

Eerder was besloten om een compensatie te geven aan de ouders die het slachtoffer zijn van de kinderopvangtoeslagaffaire, waarin mensen ten onrechte tot fraudeur werden bestempeld en grote sommen geld moesten terugbetalen.

En daar bleef het niet bij. Ook bij de huurtoeslag, de zorgtoeslag en het kindgebonden budget zijn mensen verkeerd behandeld, schrijft staatssecretaris Van Huffelen aan de Tweede Kamer. (Bron: NOS, 4 dec. 2020)
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Handboeken en naslag    Knelpunten en verbeteringen