Uitzendkracht


1. Transitievergoeding (uitzendkracht)   7 september 2016
14 januari 2022  |  ,
... Berekening maandsalaris Fasensysteem Kostprijsberekening Bepaalt transitievergoeding salaris uitzendkracht? Onderbreking arbeidscontracten bij uitzendkrachten Binnen 6 maanden nieuwe baan ...

2. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
... met aandelen (BV of NV) kan ook opties verstrekken. Welke werknemers? Als regel worden ZZP-ers en uitzendkrachten uitgesloten van deelname. De binding met de onderneming wordt als te zwak ...

3. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... Uitbesteden werkzaamheden Uitbesteden werkzaamheden aan zelfstandigen Redelijke grond voor ontslag uitzendkracht Verval arbeidsplaatsen over toekomstige periode bezien Redelijke grond bij ontslag ...

4. Algemeen verbindend verklaren   20 maart 2009
2 december 2021  |  , , , ,
... verklaren Rechter Bedrijfsreglement Verstrijken CAO Overzicht alle CAO's ABU-CAO voor Uitzendkrachten algemeen verbindend verklaard Verlenging algemeen verbindend verklaring CAO ...

5. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... en beoordelingen en vergelijkt het profiel van een kandidaat automatisch met dat van uitzendkrachten die eerder voor hetzelfde bedrijf hebben gewerkt en positief zijn beoordeeld. ...

6. Arbeidsongeschiktheid (geschiedenis)   20 maart 2009
25 oktober 2020  |  ,
... Periode 1981 - 2004 1994: de Arbowet wordt ingevoerd; 1996: Ziektewet wordt geprivatiseerd. Alleen uitzendkrachten en zwangere vrouwen vallen nog onder deze wet (vangnetregeling); 1998: Wet ...

7. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... waarvan achtereenvolgens afscheid moet worden genomen: (1) externe medewerkers: gedetacheerden, uitzendkrachten, ZZP-ers en ingeleende werknemers van een andere bedrijfsvestiging; (2) ...

8. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... een vaste arbeidsduur is opgenomen. Tot de flexibele banen behoren de banen van oproep- en uitzendkrachten en andere werknemers met wie geen vaste arbeidsduur is overeengekomen (Bron: ...

9. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... afgeweken indien het maken van onderscheid objectief is te rechtvaardigen. De wet geldt niet voor uitzendkrachten. Voor het tellen van de reeks van de arbeidsovereenkomsten is het niet van belang ...

10. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... met een fitte uitstraling, ook al hebben ze eenzelfde cv. Olympia, dat bemiddelt tussen 12.000 uitzendkrachten en zo'n 3500 bedrijven, heeft wel een verklaring voor deze hardere opstelling: ...

11. Arbowet 2007   1 oktober 2009
19 december 2019  |  , ,
... eigen werknemers, maar ook voor personen die onder gezag bij de werkgever werkzaam zijn, zoals uitzendkrachten. Bijna half miljoen werknemers met arbeidsongeval In 2012 liepen 478 duizend ...

12. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... Daarvoor waarschuwen economen van ABN AMRO in een nieuw rapport. Het gaat vooral om Polen die als uitzendkracht werkzaam waren. De Poolse overheid kondigde begin maart aan dat terugkerende ...

13. Bedrijfsovername   20 maart 2009
6 april 2021  |  , , ,
... de definitie van werknemers uitgebreid tot allen die in de onderneming werkzaam zijn, dus ook de uitzendkrachten en ZZP-ers. Consultatie wetsvoorstel bedenktijd 250 dagen bij overnames Bedrijven ...

14. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... overlijden, e.d.) 40 Einde uitzendovereenkomst, inroepen uitzend beding doorinlener vanwege ziekte uitzendkracht 41 Einde uitzendovereenkomst, inroepen uitzendbeding door inlener om een andere ...

15. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... over transitievoorzieningen bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, zoals omscholing. Uitzendkrachten Werkgevers kunnen over uitzendkrachten die bij hen werken informatie uit het ...

16. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
... moeten inschrijven. Naast vaste medewerkers worden nu ook tijdelijke medewerkers, zoals stagiairs, uitzendkrachten, vrijwilligers en zelfstandigen gescreend. Kosten voor kinderopvang stijgen in ...

17. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
1 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... werving: plaatsen van advertenties (in toenemende mate op internet), selectie, inhuren uitzendkrachten; diversen: personeelsuitjes, kerstpakket, jubilarissen. ¹ Een budget is het ...

18. Beroepsbevolking   20 maart 2009
9 maart 2021  |  , ,
... goed functioneren in vaste dienst - geen vast dienstverband, maar contract voor 1 jaar of langer - uitzendkrachten - oproep- en invalkrachten - overig geen vast dienstverband en geen vaste uren - ...

19. Burn-out   3 oktober 2009
27 april 2024  |  , ,
... jaar meer dan in de andere leeftijdscategorieën Werknemers in vaste dienst meer dan flexwerkers Uitzendkrachten meer dan oproep- of invalkrachten Zelfstandigen met personeel meer dan ...

20. Cadeaubon   20 maart 2009
17 juli 2020  |  , , ,
... per jaar. Zie voor meer informatie subrubriek Eindheffing. Niet-werknemers Geeft de werkgever aan uitzendkrachten, gedetacheerde werknemers of een ZZP-er een cadeaubon ter gelegenheid van een ...

21. CAO (geschiedenis)   20 maart 2009
23 oktober 2015  |  , ,
... draagt daaraan bij. Daarnaast hebben steeds meer mensen een andersoortig arbeidscontract: uitzendkrachten, oproepkrachten, gedetacheerden, ZZP-ers, et cetera vallen dikwijls niet onder de ...

22. CAO (inhoud)   20 maart 2009
22 mei 2021  |  , , ,
... kunnen dan vaste banen krijgen Hogere overwerktoeslag in tijd of geld, ook voor leidinggevenden Uitzendkrachten na 9 maanden een vaste contract (Bron: FNV) CAO-afspraken In deze jaarlijkse ...

23. CAO (ontwikkelingen)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , ,
... 2017) NBBU lanceert CAO-app De NBBU-CAO is voortaan als app beschikbaar. Hiermee hebben u en uw uitzendkrachten altijd hun actuele arbeidsvoorwaarden bij de hand en kunnen ze online en offline ...

24. Cijfers (arbeidsmarkt)   20 juni 2015
1 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... bezorgd over Nederlandse arbeidsmarkt 8,3 miljoen mensen hebben betaald werk Meer banen voor uitzendkrachten Krimp agrarische sector Groei eenpitter accountants- en administratiekantoren ...

25. Cijfers ZZP-ers   27 juni 2012
21 november 2023  |  , , , , , , , ,
... is zzp-er In 2014 was 2,3 procent van de werkzame beroepsbevolking gedetacheerd. Het aandeel uitzendkrachten was met 2,7 procent iets hoger. 9,4 procent van de werkenden bood als zzp-er ...


Bekijk items: 1 tot 25 (277 totaal)