Transitievergoeding (trainers)    Transitievergoeding kleine werkgevers (minder dan 25) 


Transitievergoeding (uitzendkracht)

Datum laatste wijziging: 11 maart 2017  |  Trefwoorden: Uitzendkracht, Transitievergoeding

Inhoud

  1. Burgerlijk wetboek
  2. Berekening maandsalaris
  3. Fasensysteem
  4. Kostprijsberekening
  5. Bepaalt transitievergoeding salaris uitzendkracht?
  6. Onderbreking arbeidscontracten bij uitzendkrachten
  7. Binnen 6 maanden nieuwe baan bij dezelfde werkgever: géén transitievergoeding

Burgerlijk wetboek

Een uitzendkracht met een dienstverband van 2 jaar of langer, heeft - ook bij opvolgende arbeidsovereenkomsten - net als een werknemer in vaste dienst recht op een transitievergoeding*.

* De maximale hoogte van de transitievergoeding wordt vermeld in subrubriek Transitievergoeding (tabellen).

Het recht om na een dienstverband van 2 jaar of langer bij ontslag in aanmerking te komen voor de transitievergoeding, staat geschreven in artikel 7:673 BW.

Berekening maandsalaris

Uitzendkrachten kennen vaak geen vast maandsalaris (omdat ze wisselend werken), zodat moet worden uitgegaan van het gemiddelde maandsalaris over de laatste 3 tot 5 jaar (of korter als het dienstverband korter heeft geduurd).

Fasensysteem

Nederland kent twee uitzend-CAO's: NBBU en ABU. Beide hanteren een eigen fasensysteem* dat invloed heeft op de transitievergoeding. De opbouw van het arbeidsverleden gaat in de eerste 2 fasen van NBBU en de eerste fase van ABU anders dan erna. Is er een uitzendbeding dan is tellen in de fasen alleen de daadwerkelijk gewerkte weken of maanden mee voor het arbeidsverleden. Dus als de duur van de uitzendovereenkomst 26 weken is, maar er na 20 weken geen werk meer is, tellen alleen de 20 gewerkte weken mee voor het arbeidsverleden. In de andere fasen tellen dan alle 26 weken mee.

Red.: Ingewikkeld twee uitzend-CAO's met allebei een andere berekening fasensysteem? Ja, inderdaad van de gekke! Zie voor meer: Rechtspositie uitzendarbeid.

Kostprijsberekening

Het uitzendbureau zal moeten inschatten in hoeveel gevallen het een transitievergoeding zal moeten betalen en hoe hoog die transitievergoedingen zullen zijn. De mogelijke transitievergoedingen bepalen vervolgens de kostprijs van het inhuren van een uitzendkracht.

Bepaalt transitievergoeding salaris uitzendkracht?

Is het mogelijk/toegestaan om de transitievergoeding te verdisconteren in het salaris van de uitzendkracht? In de wetsgeschiedenis wordt op de vraag of de transitievergoeding in het salaris kan worden verdisconteerd geen antwoord gegeven. Deze vraag is bij de behandeling van de Wet Werk en Zekerheid niet aan de orde gekomen. Kijkend naar de inhoud van het wetsartikel lijkt het er niet op dat het mogelijk is om de transitievergoeding in het salaris te verdisconteren. (Bron: P&O Actueel, 7 sep. 2016)

Onderbreking arbeidscontracten bij uitzendkrachten

Arbeidscontracten waartussen de onderbreking minder dan 6 maanden is geweest, worden bij elkaar opgeteld voor het berekenen van de transitievergoeding. Voor contracten voor 1 juli 2012 is deze maximale onderbreking 3 maanden. Vanaf 1 juli 2012 tellen tijdelijke contracten mee als ze elkaar binnen maximaal 6 maanden hebben opgevolgd.

Binnen 6 maanden nieuwe baan bij dezelfde werkgever: géén transitievergoeding

De werkgever hoeft de transitievergoeding niet te betalen als hij de werknemer binnen 6 maanden weer een arbeidsovereenkomst aanbiedt.Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Transitievergoeding (trainers)    Transitievergoeding kleine werkgevers (minder dan 25)