Transitievergoeding (onderwijs)    Transitievergoeding (overgangsregeling) 


Transitievergoeding (ontslagcommissie)

Datum laatste wijziging: 30 juli 2018  |  Trefwoorden: Transitievergoeding, Wet Werk en Zekerheid, Ontslagcommissie, Afspiegelingsbeginsel, Disfunctioneren

Inhoud

 1. Eigen procedure
 2. Afspiegelingsbeginsel
 3. Gronden voor ontslag
 4. Staatscourant

Eigen procedure

Onder de Wet werk en zekerheid (WWZ) is het mogelijk om in de CAO een eigen procedure op te nemen voor het toetsen van bedrijfseconomisch ontslag. Een onafhankelijke commissie beoordeelt dan – in plaats van UWV – de ontslagaanvraag. Een voordeel van zo’n commissie is bijvoorbeeld dat personen die dicht bij de organisatie en werknemers staan mogelijk een beter oordeel kunnen geven over de noodzaak van het bedrijfseconomisch ontslag dan UWV.

De ontslagcommissie zal zich met name bezig houden met ontslag om bedrijfseconomische redenen, zie onderstaande alinea Gronden voor ontslag.

Afspiegelingsbeginsel

Het afspiegelingsbeginsel inclusief de veranderingen per 1 januari 2015 worden beschreven in subrubriek Wet Werk en Zekerheid (Ontslag).

Gronden voor ontslag

Toestemming van het UWV of een bij CAO ingestelde ontslagcommissie is vereist bij de volgende gronden voor ontslag:
 • bedrijfseconomisch ontslag;
 • ontslag bij arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is;
 • regelmatig ziekteverzuim dat onaanvaardbare gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering;
 • disfunctioneren;
 • verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
 • werkweigering op grond van een ernstig gewetensbezwaar;
 • verstoorde arbeidsrelatie;
 • andere omstandigheden die maken dat de arbeidsovereenkomst niet in stand kan blijven. De wetgever noemt als voorbeelden detentie (gevangen zijn) of het ontbreken van een tewerkstellingsvergunning.

Staatscourant

De ontslagregeling wordt beschreven in de (Staatscourant 2015, nr. 12685).

NB: lees ook het meer uitgebreide artikel Bedrijfseconomisch ontslag niet altijd via UWV van PW d.d. 25 juli 2018.


Ga terug naar subrubriek Transitievergoeding.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Transitievergoeding (onderwijs)    Transitievergoeding (overgangsregeling)