Algemeen Verbindend Verklaren


1. Algemeen verbindend verklaren   20 maart 2009
2 december 2021  |  , , , ,
Inhoud Toepassingsgebied Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (AVV) Doel ...

2. Bedrijfsovername   20 maart 2009
6 april 2021  |  , , ,
... voor de betreffende werknemers ook bij de nieuwe werkgever blijft gelden, totdat de CAO (of de algemeen verbindend verklaring ervan) afloopt. Ook het Europese Hof van Justitie heeft zich over ...

3. Bovenmatige beloning   18 december 2011
10 juli 2020  |  , , ,
... aan de loonontwikkeling bij de overheid. Op 9 september 2021 is in de Staatscourant het gewijzigde algemeen bezoldigingsmaximum voor 2022 gepubliceerd. Het algemene bezoldigingsmaximum voor 2022 ...

4. Calamiteitenregeling   12 oktober 2015
19 december 2019  |  ,
... kan desgewenst op nul dagen worden gesteld. De minister kan dergelijke bepalingen algemeen verbindend verklaren. Norm verlagen tot 10 procent: Ten tweede wil de bewindsman de norm ...

5. CAO (geschiedenis)   20 maart 2009
23 oktober 2015  |  , ,
... stelt zijn arbeidsvoorwaarden vast, maar er is ook rechtsbescherming en beroep mogelijk. 1937 – Algemeen Verbindend Verklaring (AVV). Er komt een Wet op de AVV, die de minister machtigt om ...

6. CAO (inhoud)   20 maart 2009
22 mei 2021  |  , , ,
... en werknemers die onder de werking van de CAO vallen. Wanneer een CAO voor een bepaalde sector algemeen verbindend wordt verklaard (zie rubriek verbindend verklaren), gelden de afspraken voor ...

7. CAO (inleiding)   20 maart 2009
18 maart 2021  |  , ,
... er 4,75 procent op vooruit? CAO-norm Ziekenhuispersoneel krijgt meer loon AWVN-CAO kijker live Algemeen verbindend en dan wel onverbindend verklaren van CAO-bepalingen CAO-afspraken 2017 ...

8. Detachering   20 maart 2009
6 mei 2023  |  , , , , , ,
... werkgevers gelden als zij diensten aanbieden in een branche waarvoor een CAO bestaat die algemeen verbindend is verklaard. Naast de hogere beloning, moeten bedrijven ook voldoen aan ...

9. Rechtspositie   1 januari 2012
31 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... met FNV, CNV Vakmensen, De Unie en LBV een onderhandelingsresultaat bereikt. Beide CAO's zijn "Algemeen Verbindend Verklaard". Uitzendkrachten krijgen in de nieuwe CAO: betere rechtspositie ...

10. Risque professionel en risque social   4 september 2015
18 augustus 2018  |  , ,
... weer aan het werk te gaan. Minister Asscher wordt opgeroepen om CAO's op dat punt niet langer algemeen verbindend te ...

11. Roken   3 oktober 2009
10 september 2021  |  , ,
... met betrekking tot de goede orde in de onderneming, mits hij daarmee blijft binnen de grenzen van algemeen verbindende voorschriften of van de (arbeids)overeenkomst zelf. Een rookbeleid binnen de ...

12. Uitzendvakbonden   1 januari 2012
7 april 2021  |  , , , , ,
... ABU en NBBU ABU pleit voor soepele toegang tot WW voor uitzendkrachten CAO voor uitzendkrachten algemeen verbindend verklaard Twee vakbonden De uitzendwereld kent de Algemene Bond ...

13. Verlenging algemeen verbindend verklaring   4 juli 2015
7 juli 2015  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | 
... (WAS) regelt dat CAO-partijen vanaf 1 juli 2015 gezamenlijk een verlenging van een algemeen verbindend verklaring (avv) kunnen aanvragen. Deze verlenging duurt maximaal een ...

14. Verlenging algemeen verbindend verklaring   4 juli 2015
4 juli 2015  | Rendement  | Fred Barkhuis  | 
Eén van de bepalingen uit de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) regelt dat CAO-partijen vanaf 1 juli 2015 gezamenlijk een verlenging kunnen aanvragen. De verlenging duurt maximaal een jaar. ...

15. CAO zonder akkoord FNV niet-verbindend verklaard   18 april 2017
19 april 2017  | FNV Luchtvaart  | Fred Barkhuis  | , ,
De rechter oordeelde dat in het geval van het Transavia grondpersoneel de andere vakbonden niet voldoende representatief zijn om namens de FNV-leden een CAO af te sluiten. De oude CAO die wel door ...

16. Gewijzigd Besluit Aanmelding CAO’s en Toetsingskader AVV   30 juli 2019
1 augustus 2019  | UAW  | Fred Barkhuis  | , ,
Het gewijzigde Besluit Aanmelding CAO’s en het verzoeken om AVV treedt in werking per 12 juli 2019. Directe aanleiding van deze wijziging is de inrichting van het nieuwe loket voor zaakgericht ...

17. Is de werkgever verplicht de prijscompensatie volledig door te voeren?   1 februari 2016
1 februari 2016  | , , ,
... valt, dient uw werkgever onverkort de regels van de CAO na te leven. De CAO is namelijk ook Algemeen Verbindend verklaard. Dus ook werkgevers die geen lid zijn van de werkgeversorganisatie ...

18. Payrollbedrijven moeten zich aan uitzend-CAO houden   16 april 2018
17 april 2018  | NRC  | Fred Barkhuis  | , , ,
Tentoo en DPA probeerden zich via de rechter in Amsterdam te verweren tegen een eerder besluit van het ministerie van Sociale Zaken, omdat zij onder de uitzend-CAO uit wilden komen. Volgens de ...

19. Tweede Kamer partijen kakelen er weer op los   19 oktober 2016
19 oktober 2016  | HR-kiosk  | Andries Bongers  | , , ,
... vereenvoudigen en de contractvrijheid vergroten door middel van een beëindiging van het Algemeen verbindend verklaren van cao’s. Redactie: de VVD vergeet hier waarschijnlijk dat juist ...

20. Verzamelwet SZW 2022: zes relevante wijzigingen voor werkgevers   2 december 2021
2 december 2021  | AWNV  | Andries Bongers  | , , , , , , , , , , , , ,
De Tweede Kamer heeft op 18 november het wetsvoorstel voor de verzamelwet SZW 2022 aangenomen. Het wetsvoorstel bevat een aantal wijzigingen op het gebied van de arbeidswetgeving, de ...

21. Welke CAO moet worden toegepast?   28 januari 2016
28 januari 2016  | , ,
... nieuwe Bouw CAO zijn de asbestverwijderaars opgenomen, waardoor wanneer deze CAO door de Minister Algemeen Verbindend (AV) wordt verklaard, de asbestverwijderaars ook onder de werkingssfeer van ...


21 items