Werving


1. Werving & selectie   8 maart 2018
13 april 2018  |  , , , , , ,
Werving en selectie, ook wel recruitment genoemd, verwijst naar het proces van aantrekken, selecteren en aanstellen van geschikte kandidaten voor een (vaste) baan of tijdelijk werk, in lijn met de ...

2. Wervingsacties   8 maart 2018
Interne werving De directie heeft besloten de vacante functie(s) opnieuw te bemannen. Zij weet dat werknemers betrokken zijn bij hun eigen ontwikkeling, zij volgen opleidingen, cursussen of ...

3. Wervingspremie   20 maart 2009
12 september 2018  |  , , , ,
... bruto € 700, maar ook hogere beloningen (voor schaars personeel) zijn anno 2015 gebruikelijk. De wervingspremie is belastbaar inkomen, zie ook subrubriek Referral recruitment. Pas op met de ...

4. Administratie   12 maart 2018

... voor een leidinggevende betreft, is een tijdsschema meer dan gewenst (wat moet in het kader van de werving en selectie achtereenvolgens worden gedaan, hoeveel dagen/weken is daarmee gemoeid, wie ...

5. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... omdat een sollicitant mogelijk later zich wel zou kunnen kwalificeren voor een nieuwe vacature. Werving en selectieprocedure Het is verstandig om een sollicitant vóór zijn sollicitatie een ...

6. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... wordt al enkele jaren fors geïnvesteerd in smart-technologie om slimmer te kunnen matchen bij werving en selectie. Met de introductie van Do loopt Timing voorop in dit innovatieproces. Do is ...

7. Allochtonen   4 januari 2014
29 november 2023  |  , , , , , ,
... werknemer, genoemd wordt onder meer: behandel allochtonen niet als uitzondering, noch in wervingsadvertenties, noch op de werkvloer. Dat is voor henzelf niet prettig en het bevordert ook ...

8. Arbeidskosten   15 augustus 2018
19 januari 2024  |  ,
... in kosten van kantines en van sociale, culturele en medische voorzieningen, kosten van werving en selectie van personeel, eindheffingen van de fiscus op bepaalde loonbestanddelen ...

9. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... en een landelijke vereniging die richtlijnen voorschrijft. Ze zijn actief bezig met sponsorwerving en gaan partnerschappen aan met grote bedrijven en fondsen. In het landschap van ...

10. Artificial Intelligence   31 januari 2019
22 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... 1 miljard in AI Geen octrooi voor uitvindingen van ai-systeem Artificial Intelligence en werving- en selectieprocessen Van brein naar baan Europese bedrijven lopen achter in ...

11. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... Meer maatwerk en regionale hulp voor statushouders Personeelstekorten zorg door werving statushouders Brussel daagt Hongarije opnieuw voor EU-hof Nieuw online platform dat ...

12. Basisbegrippen sociale media   24 maart 2011
18 maart 2021  |  , , , ,
... verliest verder terrein. Slechts voor 9 procent van de vervulde vacatures wordt het als wervingskanaal gebruikt. Wil je solliciteren of zoekt een organisatie kandidaten dan scoren op ...

13. Bedrijven en organisaties   2 maart 2019
13 februari 2021  |  , ,
... bedrijven zoals Shell het bijzonder lastig hebben gekregen'', zegt Joost Fortuin, directeur van wervings- en headhuntersbureau Page Group Nederland tegen het FD. "Veel technici uit Delft willen ...

14. Begroting   8 maart 2018

Het doel van werven is het aanstellen van een zo goed mogelijke kandidaat tegen zo laag mogelijke wervingskosten. Hoge wervingskosten betreffen veelal het uitbesteden van de werving en ...

15. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)   4 februari 2017
18 juni 2023  |  , , , , ,
... van 21% BTW. Dit tarief is van toepassing op alle leveringen, diensten en intracommunautaire verwervingen en voor de invoer van alle goederen. Voor sommige leveringen en diensten geldt het ...

16. Belasting Toegevoegde Waarde (Lease-auto)   5 maart 2012
26 februari 2021  |  , , , , ,
... als in Nederland BTW moest worden betaald. Om dat te voorkomen moest een 'intracommunautaire verwerving' worden opgesteld en was ook een 'verklaring van hoedanigheid' noodzakelijk. Het ...

17. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... kantine en catering, invoering cafetariasysteem, deelname personeel aan de spaarloonregeling; werving: plaatsen van advertenties (in toenemende mate op internet), selectie, inhuren ...

18. Beroepscode NVP   3 juli 2012
4 maart 2020  |  , , , , , , , ,
... voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) in acht behoren te nemen bij de werving en selectie ter vervulling van vacatures. Het doel van de code is een norm te bieden voor ...

19. Beroepskosten   3 februari 2011
12 maart 2018  |  ,
... als voldaan is aan twee voorwaarden: de vergoeding is voor kosten die de werknemer voor de verwerving van zijn loon maakt; de kosten zijn redelijkerwijs noodzakelijk voor een behoorlijke ...

20. Bijdragen aan goed doel   4 juni 2014
9 augustus 2020  |  , , , , , , ,
... belonen Als er in een onderneming werknemers zijn die zich inzetten voor een sportieve fondsenwervingsactie zoals de Roparun of de Alpe d’Huzes, kan de werkgever een fiscaal vriendelijke ...

21. Burn-out   3 oktober 2009
1 april 2021  |  , ,
... zoek naar leidinggevende functie. Ze zoeken vooral naar inhoudelijke betekenisgeving en kennisverwerving.” Ze willen vaak niet eens op de stoel van de leidinggevende zitten. Uit het ...

22. Collectief ontslag (uitvoering)   20 maart 2009
16 november 2019  |  , , , ,
... het moeilijk heeft. Maar het kan ook nuttig zijn, een begin van netwerken vooral en vergeet niet wervingsbureaus en organisaties die nieuw personeel nodig hebben uit te nodigen. Op 30 april 2001 ...

23. College voor de Rechten van de Mens   22 januari 2011
27 maart 2021  |  ,
... En meer dan de helft van die verzoeken ging over werk. Discriminatie wegens zwangerschap en bij werving en selectie voerden de boventoon bij de uitspraken. (Bron: P&O Actueel, 9 apr. 2015) ...

24. Competentiemanagement (1995 tot heden)   20 maart 2009
17 september 2018  |  , , ,
... organisatie, afdelingen en functies passen. De beschreven competenties gebruikt men bij werving & selectie, beoordelen van werknemers en loopbaangesprekken. Voorbeelden van vijf ...

25. Curriculum Vitae (CV)   1 december 2015
24 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... via social media CV's: hoe platforms zoals TikTok, Instagram en YouTube de toekomst van werving transformeren Vermijd leeftijd en geboortedatum Om discriminatie bij het werven van ...


Bekijk items: 1 tot 25 (168 totaal)