Normontwikkeling HR    P&O internet sites 


Opleidingen HRM

Datum laatste wijziging: 6 juni 2017  |  Trefwoorden: Personeel & Organisatie, P&O, Opleiding

Inhoud

  1. MBO
  2. HBO
  3. Universitair

In deze rubriek worden op drie niveau's - MBO, HBO, Universitair - steeds twee voorbeelden van opleidingen personeel & organisatie gegeven. De keuze van de opleidingsinstituten in willekeurig. Doel is gevoel te krijgen van het verschil in niveau.

MBO

Medewerker Human Resource Management (HRM) (BOL, MBO)

Mensen die werken vinden het heel gewoon: elke maand krijgen ze salaris en zonder enige moeite kunnen ze een week vakantie opnemen. En als ze een andere baan willen, is er bij het uitzendbureau iemand die voor ze op zoek gaat. Maar wie zorgt ervoor dat alles op rolletjes loopt? Dat is de medewerker Human Resource Management (HRM). Jij zorgt voor salarissen en pensioenen, regelt vakantiedagen, hebt contact met zieke medewerkers, bent bezig met ontslag van personeel en maakt contracten voor nieuwe werknemers. Je moet veel weten van regels en procedures. En je bent heel handig met computers. Na de opleiding Medewerker Human Resource Management kun je gaan werken op de personeelsafdeling van een organisatie, bij een uitzendbureau of een wervings- en selectiebureau.

Je werkt graag met mensen want je hebt veel contact met de medewerkers van het bedrijf of de instelling waar jij werkt. Je helpt ze met informatie of advies. Je bent eigenlijk de personeelshelpdesk van de organisatie. Dat is boeiend en uitdagend werk, maar kan soms ook moeilijk zijn. Als mensen met problemen bij je komen, moet je ze goed helpen.

Je gaat veel met de praktijk aan de slag: drie dagdelen per week volg je projectonderwijs en verder lessen en workshops. In het eerste jaar leer je de basis voor het beroep juridisch medewerker. In dit eerste jaar hoef je nog geen keuze te maken voor een uitstroomrichting. Praktijkervaring krijg je door buiten de school opdrachten uit te voeren bij instellingen of bedrijven uit de beroepssector. Op school krijg je les in onder andere: personeelswerk, arbeidsrecht, sociaal recht, arbeidsvoorziening, Nederlands, Engels, ICT

(Bron: ROC Midden Nederland)

Medewerker Human Resource management

Als medewerker Human Resource management houd je je bezig met werving, selectie of bemiddeling van personeel. Je verstuurt bijvoorbeeld uitnodigingsbrieven voor een sollicitatiegesprek. Je verricht administratieve werkzaamheden en je informeert personeelsleden over arbeidsvoorwaarden. Je kunt werkzaam zijn bij elke organisatie met een personeelsafdeling of bij een uitzendbureau. Bij een uitzendbureau zorg je voor plaatsing van uitzendkrachten bij verschillende bedrijven. Je moet goed mondeling en schriftelijk kunnen communiceren en goed met mensen kunnen omgaan.

(Bron: ROC Mondriaan, Den Haag)

HBO

Business Studies

International Business Management (IBM) bereidt je voor op een internationale carrière in de meest uiteenlopende sectoren. Het draait in de wereld om handel. Internationale contacten leggen en kansen zien, of ze zelf creëren. International Business Management brengt je een stap dichterbij internationaal succes. Na de opleiding International Business Management is de wereld je werkveld. CROHO-nummer: 34144

Hogeschool Tio: Hogeschool Tio heeft vijf vestigingen (Amsterdam, Eindhoven, Hengelo, Rotterdam en Utrecht) en het hoofdkantoor in Utrecht. Je profiteert zowel van de kleinschaligheid en persoonlijke aanpak op de vestigingen als van de daadkracht en het netwerk van een landelijke organisatie.

(Bron: Tio)

Register adviseur duurzame inzetbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid (DI) is een belangrijk onderwerp binnen HR. Het speelt in op de ontwikkelingen in de maatschappij zoals arbeidsmarktontwikkelingen en de snelheid waarmee kennis en toepassing daarvan vernieuwen. DI gaat niet alleen om gezondheidsmanagement of vitaliteit, maar ook om flexibiliteit, mobiliteit en cultuur & leiderschap. Dankzij wetenschappelijke ontwikkelingen komen er steeds meer meetmethodieken (onder andere bevlogenheid) beschikbaar om zicht te krijgen op de inzetbaarheid. Dit maakt het voor HR mogelijk om pro-actief interventies in te zetten om DI te vergroten. U verlaagt verzuim, vergroot kennis, versterkt competenties en maakt de link naar productiviteit. Door DI op deze manier te benaderen, toont u direct en zichtbaar uw toegevoegde waarde.

Deze opleiding is bedoeld voor personeelsfunctionarissen, casemanagers, preventiemedewerkers, arbodeskundigen, bedrijfsfysiotherapeuten, organisatiekundigen, bedrijfskundigen, arbeidsdeskundigen en voor iedereen die zich direct bezighoudt met risico’s op het gebied van DI zoals bijvoorbeeld gezondheidsmanagement, ziekteverzuim, verzuimreductie, kennismanagement en mobiliteitsvraagstukken.

(Bron: Avans, Breda)

Universitair

Strategisch Human Resource Management

Wat kan een organisatie doen om goed te presteren? De beste medewerkers werven, investeren in opleiding en ontwikkeling, coachend managen, het werk zo organiseren dat medewerkers de mogelijkheden hebben om professioneel te werken, goed belonen – of een slimme combinatie van al deze elementen? Hoe gaan organisaties om met hun omgeving? Nemen ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid? Wat is de publieke dimensie van human resource management? Als dergelijke vragen je interesseren, ben je aan het goede adres bij het masterprogramma Strategisch Human Resource Management.

We vatten HR-beleid niet op als een zelfstandig beleidsdomein, maar als een domein waarin maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen de organisatie verwerkt en geïntegreerd worden in het management. De samenhang in dat beleid en de afstemming op deze ontwikkelingen maken het beleid strategisch. Dat is het domein van het masterprogramma Strategisch human resource management.

(Bron: Universiteit Utrecht)

Human Resource Management

How to motivate employees, working as individuals, teams or leaders, to ensure outstanding performance, enhancing the goals of the organization? Human Resource Managers tackle this questions.
As a graduate of a Master of Science in Human Resource Management (HRM) you have gained academic knowledge and skills to consider and explore how HRM policies and practices can be developed and applied to ensure the availability, employability, commitment and vitality of employees needed to accomplish organizational goals. You have learned to do this by taking an evidence-based, scientific approach.
In the one-year Master's degree program in HRM you follow specific HRM courses like Strategic HRM, Leadership, Work Design and Team Processes, Labour Law, and Personnel Instruments. You learn to anticipate internal and external changes that affect the management of work and people in an organization. Therefore topics such as technological development, internationalization of business, changing legislations, social security and labor conditions are of interest as well. You complete the program by performing research and writing a thesis.

(Bron: Rijksuniversiteit, Groningen)


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Normontwikkeling HR    P&O internet sites