Arbeidsbemiddeling


1. Bezuinigingen   21 maart 2018
8 februari 2020  |  ,
Inhoud Bezuiniging op arbeidsbemiddeling Vereenvoudiging regelingen UWV 2013 Bezuinigingen t/m 2018 Efficiënter gebruik loonaangifteketen mogelijk Geen bezuiniging, wel hogere kosten in 2020 ...

2. Cijfers (arbeidsmarkt)   20 juni 2015
3 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... 87 duizend banen. Dit betreft vooral een stijging van het aantal banen bij de uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling (77 duizend). In de zorg stijgt het aantal banen met 20 duizend. (Bron: CBS, ...

3. DoorwerkCAO   25 mei 2011
25 april 2017  |  , ,
Inhoud CAO voor 65-plussers Doorwerk CAO verlengd met drie jaar Mannen in hoger onderwijs willen tot bijna 67ste werken Doorwerk CAO anno 2017 CAO voor 65-plussers Sinds 1 januari 2008 is er een ...

4. Europese wetgeving   27 februari 2013
7 april 2021  |  , , ,
... (European Employment Services) is een Europees netwerk van organisaties die zich bezighouden met arbeidsbemiddeling. EURES organiseert banenmarkten in 31 landen. Zie desgewenst de wervingskrant ...

5. Flexwet (1999)   22 januari 2011
1 maart 2018  |  ,
... in de CAO anders is bepaald; uitzendbureaus hebben niet langer een uitzendvergunning nodig. Voor arbeidsbemiddeling blijft wel een vergunning verplicht. Ontslag afhankelijk van de reden van ...

6. Gelijke behandeling leeftijd   22 januari 2011
9 april 2019  |  , ,
... dat Monster Worldwide Netherlands B.V. verboden onderscheid op grond van leeftijd maakt bij arbeidsbemiddeling door op vacaturesite Monsterboard aan werkgevers een keuzeoptie te bieden, ...

7. Grensarbeider   6 maart 2011
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... Bureau voor Duitse Zaken en de website van het samenwerkingsnetwerk van de Openbare Diensten voor Arbeidsbemiddeling van de Europese Economische Ruimte (EURES) Zie ook www.grensinfopunt.nl, ...

8. Inleiding   1 januari 2012
17 oktober 2023  |  , , , , , ,
... sterke omzetgroei: bijna 2,5 procent. Onder de uitzendbranche vallen naast uitzendbureaus ook arbeidsbemiddelingsbedrijven en personeelsbeheer (payrolling). De omzet van de uitzendbranche ...

9. Meest gelezen onderwerpen van de afgelopen maand   21 juli 2023
11 november 2023  |  , , , , , , , , , , , ,
... Beter loonstrook ontwikkeld. Maar is dit nodig? 7 Thuiswerken Geen afspraken bij thuiswerken 8 Arbeidsbemiddeling Indonesische verpleegkundigen valse beloften 9 Opinie Indexatie in ijskast, ...

10. Ministerie van Arbeid   12 maart 2020
25 oktober 2020  |  ,
... arbeiders; de verzekering van arbeiders tegen geldelijke gevolgen van invaliditeit en ouderdom; arbeidsbemiddeling en de werkloosheidsverzekering. Meer geschiedenis, lees 'De eerste jaren van ...

11. Schijnzelfstandige   13 juni 2015
22 augustus 2023  |  , , , , , , , ,
... van het aantal mensen dat als zzp-er in de zorg werkt, is er een markt ontstaan voor bureaus die arbeidsbemiddelingsdiensten aanbieden. Deze bureaus helpen zzp-ers bij het vinden van ...

12. Werkloosheid (passende arbeid)   28 januari 2015
26 februari 2021  |  , , , ,
... verbetering van de werkgeversdienstverlening; actieplannen in 35 arbeidsmarktregio’s voor extra arbeidsbemiddeling voor werkzoekenden. (Bron: Min SZW, 23 mei 2019) Activiteiten Breed offensief ...

13. Werving & selectie   8 maart 2018
13 april 2018  |  , , , , , ,
... of openbare dienst dat soms wordt uitbesteed aan dienstverleners of overheden actief in arbeidsbemiddeling. Een organisatie staat door vertrek en pensionering voor het probleem nieuwe ...

14. Wet Wajong   16 april 2009
26 juni 2021  |  , , , , , , , ,
... te nemen. Zij tellen dan mee voor de banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking. Bij arbeidsbemiddeling aan jonggehandicapten zetten gemeenten instrumenten in als loonkostensubsidie, ...

15. Aantal faillissementen in zakelijke dienstverlening neemt af   1 augustus 2014
5 augustus 2014  | ABN♦AMRO  | Fred Barkhuis  | 
... sinds begin 2014 weer af. Een uitzondering vormt de onderliggende branche ‘uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling’ waar het aantal faillissementen tot en met april nog ...

16. Bemiddeling van ZZP-ers in de zorg   14 maart 2017
15 maart 2017  | Panteia  | Fred Barkhuis  | , , , ,
... van het aantal mensen dat als ZZP-er in de zorg werkt, is er een markt ontstaan voor bureaus die arbeidsbemiddelingsdiensten aanbieden. Enkele bemiddelingsbureaus zouden oneigenlijk concurreren ...

17. Business Succes Award    4 november 2016
7 november 2016  | HR-kiosk  | Fred Barkhuis  | , ,
... Succes Award Instituut gaf de eerste prijs voor de Best Presterende Werkgever 2016 in de categorie Arbeidsbemiddeling. Dit jaar was TWZ de ...

18. De overheid werkte mee aan het bedrog met Indonesische verpleegkundigen   17 november 2023
17 november 2023  | Een Vandaag  | Andries Bongers  | , , , , , , ,
Inleiding Alweer 1 maand geleden plaatste ik een artikel over de misleiding van Indonesische verpleegkundigen, door een gerenommeerde onderwijsinstelling Avans en een aan haar gelieerd ...

19. Indonesische verpleegkundigen worden met valse beloften naar Nederland gelokt   26 oktober 2023
26 oktober 2023  | Een Vandaag  | Andries Bongers  | , , , , ,
Ik schreef al eens een artikel over “uitzendbureaus of koppelbazen” en dacht dat hiermee het dieptepunt wel bereikt zou zijn. Maar wat ik nooit had verwacht is dat een Hogeschool met N.B. een ...


19 items