Verklaring


1. Verklaring arbeidsrelatie (VAR)   20 maart 2009
10 maart 2020  |  , , , ,
Inhoud Vrijwaring premies werknemersverzekeringen VAR automatisch op de mat VAR-verklaringen telefonisch te controleren Schijnzelfstandigen Jacht op ZZP-ers in zorg moet stoppen Tweede Kamer wil ...

2. Verklaring omtrent gedrag (VOG)   22 januari 2014
11 april 2021  |  ,
... aan te vragen (2019) Justis vraagt extra aandacht voor echtheidskenmerken VOG Voorlichting over de Verklaring Omtrent het Gedrag Justis lanceert VOG-check, heb ik kans? VOG voor rij-instructeurs ...

3. Afstandsverklaring   10 september 2010
29 maart 2017  |  ,
Inhoud Inleiding Overeenkomst Veranderen van werkgever Inhoud afstandsverklaring Toelichting afstandsverklaring Inleiding Het komt voor dat werknemers afstand willen doen van deelname aan de ...

4. Hersteldverklaring   28 februari 2014
28 februari 2024  |  , ,
Inhoud Procedure Deskundigenoordeel Buitenlandsituatie Werkweigering Procedure Soms is in de controlevoorschriften vastgesteld hoe en bij wie een werknemer zich hersteld moet verklaren. In de ...

5. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
... uitgeoefend of vervreemd. In het jaar van toekenning moet de werkgever ook beschikken over een SO verklaring en onder de startersregeling van de SO-afdrachtvermindering vallen. Omdat hier sprake ...

6. Aannemen van opdracht   19 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
... van opdracht Uitbreiding Wet minimumloon wederom aangehouden Wiebes beantwoordt vragen over VAR-verklaringen voor ZZP-ers Jurisprudentie: opdracht of arbeidsovereenkomst Overeenkomst van ...

7. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... om duurzame inzetbaarheid van werknemers in het midden- en kleinbedrijf te stimuleren. De intentieverklaring hierover is op 8 september door Asscher en de voorzitter van MKB-Nederland, Michaël ...

8. Adoptieverlof   20 maart 2009
28 december 2019  |  , ,
... in het land van het kind; andere documenten waaruit blijkt dat de adoptie doorgaat, zoals een verklaring van een vergunning houdende adoptie-instelling. Ouderschapsverlof Een werknemer die ...

9. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... kosten en uitgaven die direct toerekenbaar zijn aan S&O dat is erkend in een S&O-verklaring. NB: De belangstelling van het Nederlandse bedrijfsleven voor de fiscale regelingen ...

10. Algemeen verbindend verklaren   20 maart 2009
2 december 2021  |  , , , ,
... CAO's ABU-CAO voor Uitzendkrachten algemeen verbindend verklaard Verlenging algemeen verbindend verklaring CAO zonder akkoord FNV niet-verbindend verklaard Payrollbedrijven moeten zich aan ...

11. Algemeen, begrippen, rapporten, wetten   2 maart 2019
22 mei 2021  |  ,
... Sites MVO Circulaire economie Topbestuurders vragen nieuw kabinet duurzaam ondernemen te belonen Verklaring duurzaamheid banken en pensioenfondsen De energietransitie raakt iedereen Eerste ...

12. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... Evaluatie AVG laat in 2019 veel knelpunten zien Nederlandse regering wil aanpassingen AVG Privacyverklaring ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werkwijze Belastingdienst in strijd ...

13. Apps voor HRM   19 december 2016
27 oktober 2018  |  , , ,
... app De native app en hybride app App voor Engelstalige Arbeidsovereenkomst App voor Geheimhoudingsverklaring App voor Arbeidstijdenwet App voor Wet werk en zekerheid App voor Pensioen App voor ...

14. Arbeidsmarkttoeslag   5 mei 2023
5 mei 2023  |  , ,
... geval. Het komt aan op de zin die partijen aan elkaars gedragingen en in verband daarmee staande verklaringen hebben toegekend en in de gegeven omstandigheden daaraan redelijkerwijs mochten ...

15. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... 68 weken ziek zijn geweest en de Arbo-arts (bedrijfsarts) moet de aanvraag ondersteunen met een verklaring. Voor de werkgever is het voorgaande belangrijk, hij betaalt minder lang aanvullende ...

16. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... van haar werkzaamheden, optredens, kreeg zij geen bindende aanwijzingen. Daarnaast overlegde zij verklaringen van twee van de theaterstichtingen waaruit zou blijken dat sprake was van een ...

17. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... tijd Wet onderscheidt bepaalde en onbepaalde tijd (Wobot) Opvolgend werkgeverschap Intentieverklaring Na drie opeenvolgende tijdelijke contracten payroll-constructie, kan dat? Na drie ...

18. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , ,
... ziekteverzuim. Een non-profit organisatie als MijnUrgentie helpt woningzoekenden met urgentieverklaringen. Zij zijn partner van Sociaalwerknetwerk en werken landelijk om zoveel mogelijk ...

19. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... cv. Olympia, dat bemiddelt tussen 12.000 uitzendkrachten en zo'n 3500 bedrijven, heeft wel een verklaring voor deze hardere opstelling: werkgevers zijn kritischer geworden door strengere wet- ...

20. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... maakten twee tot vier keer vaker een infectie door en het sterftecijfer was bijna 1,5 keer hoger. Verklaringen daarvoor kunnen volgens de onderzoekers slechtere woon- en werkomstandigheden zijn, ...

21. Artiestenregeling   16 februari 2010
22 maart 2018  |  , , ,
... Kleine vergoedingsregeling Administratieve verplichtingen Inhoudingsplichtigenverklaring Verklaring arbeidsrelatie Advies laag inkomen Naslag Wat is een 'artiest'? Artiesten ...

22. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... Vervolg 'Blijven is meedoen' Wetsvoorstel wijziging Wet inburgering m.b.t participatieverklaring Vrijwilligerswerk door asielzoekers en statushouders in de opvang Vluchteling in ...

23. Auto van de zaak   23 juni 2015
31 augustus 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... bij het bedrijf geparkeerd, beweerde hij. Een rittenadministratie hield hij niet bij. Hij had een Verklaring geen privégebruik aangevraagd bij de inspecteur en deze ook gekregen. In de ...

24. Autoriteit Persoonsgegevens   28 maart 2018
25 september 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... gezichtsherkenning Groei AP noodzakelijk AP onderzoekt meten temperatuur werknemers tijdens corona Verklaring van EDPB over e-Privacy-verordening Formele waarschuwing AP aan supermarkt om ...

25. Bedrijfsfraude   11 april 2017
29 januari 2019  |  ,
... Hiervoor heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP), de privacy-toezichthouder, een verklaring van rechtmatigheid verleend. Het protocol is de juridische basis van het ...


Bekijk items: 1 tot 25 (463 totaal)