Discriminatie


1. Discriminatie   16 april 2018
16 april 2018  |  ,
Inhoud Sollicitatieklachten Zaak-Dekker Zwangerschapsdiscriminatie blijft probleem Zwangerschapsdiscriminatie hardnekkig Haagse ambtenaar onterecht ontslagen om borstvoeding Meldpunt ...

2. Discriminatie   28 september 2018
28 maart 2021  |  , , ,
Inhoud Kabinet vraagt SER-advies over discriminatie op de arbeidsmarkt Loonkloof vrouwen en mannen, feit of fictie? Loonkloof mannen - vrouwen illegaal? Vrouwen minder vaak benaderd door ...

3. Discriminatie   12 februari 2017
13 februari 2017  | 
CDA De vrijheid van meningsuiting, van onderwijs, van vereniging, de godsdienstvrijheid en het discriminatieverbod bieden alle Nederlanders de ruimte om te zijn wie ze zijn en stellen tegelijk ook ...

4. Indirecte discriminatie   22 januari 2011
15 december 2015  |  ,
Voorbeelden Een voorbeeld van indirecte discriminatie was het in een pensioenreglement opnemen dat parttimers niet in aanmerking komen voor de pensioenverzekering. Omdat deze parttimers als regel ...

5. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... voor de 30%-regeling. Het Hof van Justitie geeft daarbij dus wel ruimte ter bestrijding van discriminatie tussen buitenlanders, als het maar overduidelijke discriminatie is. De Hoge Raad ...

6. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... klokkenluiders ter uitvoering van de wettelijke advies- en onderzoekstaken, zoals gegevens over discriminatie en achterstelling of benadeling wegens afkomst, religie of seksuele geaardheid, en ...

7. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... aan visie op behoorlijk gebruik van data en algoritmen door de overheid Algoritmes kunnen kans op discriminatie bij sollicitaties vergroten, maar ook verkleinen Nederlandse doorbraak maakt ai ...

8. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... onderzocht of met een dergelijke clausule geen inbreuk gemaakt wordt op het verbod op leeftijdsdiscriminatie. Het Hof van Justitie heeft in de uitspraak vastgesteld dat de bedoelde Europese ...

9. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , ,
... Voorbeelden zijn: de proeftijd is voor werknemer en werkgever gelijk (7:652, lid 1, BW); seksediscriminatie (7:646 BW); wettelijk minimumloon en minimumvakantiebijslag (wet WML); ...

10. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... zowel werkgevers als werknemers. Een neutraler wervings- en selectieproces is belangrijk om arbeidsdiscriminatie tegen te gaan. (Bron: Centraal Planbureau, 15 okt. 2020) Wet inburgering nog meer ...

11. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... van vertegenwoordigende organen of de Eerste Kamer (met uitzondering van de Tweede Kamer). vanwege discriminatie op grond van godsdienst, ras, leeftijd of handicap. als uw werknemer weigert op ...

12. Begrip en diverse onderwerpen   28 maart 2018
28 februari 2023  |  ,
... tegen het coronavirus. Het vragen om een vaccinatiebewijs mag niet in strijd zijn met het discriminatieverbod, de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) en de privacywetgeving. Private ...

13. Belasting   6 april 2018
5 december 2020  |  ,
... enige in EU waar verkoop nieuwe auto's daalt Verschil bijtelling 22 versus 25 procent is fiscale discriminatie Afloop 60-maandentermijn en bijtelling vanaf 1 juli 2017 BPM leidt jaarlijks tot ...

14. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... doen om een stageplek te krijgen dan autochtone leeftijdsgenoten, bleek onlangs uit onderzoek. De discriminatie is niet altijd bewust en richt zich veelal op meisjes met een hoofddoek en jongeren ...

15. Brexit   9 maart 2017
16 april 2021  |  ,
... onduidelijk of Groot-Brittannië ze wil behouden. Het gaat dan bijvoorbeeld om wetten rondom anti-discriminatie en werktijden. Toch zullen de veranderingen niet heel groot zijn: de regering zou ...

16. College voor de Rechten van de Mens   22 januari 2011
27 maart 2021  |  ,
Inhoud Taken Training selecteren zonder vooroordeel Bedrijven passen beleid aan na oordeel over discriminatie Diensten in ruil voor data vooral kritisch bekijken Werkgever past draaideur niet aan ...

17. Curriculum Vitae (CV)   1 december 2015
24 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , ,
Inhoud Vermijd leeftijd en geboortedatum Anonimiteit moet discriminatie tegengaan Den Haag stapt over op anoniem solliciteren Helaas is anoniem solliciteren nodig Anoniem solliciteren bij Rijk ...

18. Demotie   20 maart 2009
8 augustus 2019  |  , , , , ,
Inhoud Begrip 80-90-100-regeling Discriminatie Initiatief Burgerlijk wetboek Dossiervorming Jurisprudentie Vakbonden Afbouwregeling Pensioen Remotie Alles over demotie Demotie nodig om economie te ...

19. Detachering   20 maart 2009
6 mei 2023  |  , , , , , ,
... loonheffing of omzetbelasting heeft afgedragen. * In het SNA-registratiereglement is een anti-discriminatieregel opgenomen waarin staat dat SNA-geregistreerde uitzendbureaus zich moeten ...

20. Diversen   6 april 2018
10 juni 2020  |  ,
... korting op de wegenbelasting die hoger uitvalt naarmate hun auto minder vervuilt. 'Een indirecte discriminatie op basis van nationaliteit.' (Bron: Gazet van Antwerpen, 15 mrt. 2017) Voordelig ...

21. Diversen (arbeidsmarkt)   20 juni 2015
15 april 2021  |  ,
... verschil’ hangt mogelijk samen met verschillen in voorkeuren, zoekgedrag of bijvoorbeeld discriminatie op de arbeidsmarkt. (Bron: SEO, publicatienummer 2020-5) Veranderingen op de ...

22. Echtscheiding (pensioen)   26 augustus 2011
8 augustus 2020  |  , , , , ,
... de lezer alleen 'wat een domme vrouwen'. Een voorbeeld van (mogelijk niet opzettelijke) indirecte discriminatie. Uitruil woning tegen pensioenrechten bij echtscheiding is belast inkomen Een man ...

23. Europese richtlijnen en verordeningen   20 maart 2009
17 oktober 2018  |  , ,
... van de EU. Op sociaal terrein hebben EU-richtlijnen en verordeningen betrekking op onder meer discriminatie, Arbozaken (veiligheid en gezondheid), pensioen, grensoverschrijdende arbeid, ...

24. Europese wetgeving   1 maart 2013
13 februari 2019  |  , , ,
... van de EU. Op sociaal terrein hebben EU-richtlijnen en verordeningen betrekking op onder meer discriminatie, Arbozaken (veiligheid en gezondheid), pensioen, grensoverschrijdende arbeid, ...

25. Flexibele AOW   5 februari 2017
14 december 2019  |  , , , ,
... werkloosheid onder oudere werkenden te bestrijden langs de lijnen van de Beleidsagenda 2020. Discriminatie van ouderen op de arbeidsmarkt moet veel scherper worden bestreden. Het kan niet zo ...


Bekijk items: 1 tot 25 (204 totaal)