Auto    Boete 


Belasting

Datum laatste wijziging: 5 december 2020  |  Trefwoorden: Auto, Belasting

Inhoud

 1. Auto dubbel belasten mag
 2. Staatssecretaris schetst achtergronden wijzigingen autobelastingen
 3. Naslag
 4. Autobrief /voorgenomen beleid autoheffing 2017 t/m 2020
 5. Twee aanvullingen op Autobrief II
 6. Vragen en amendementen Autobrief II
 7. Vanaf 2017 verdere afbouw subsidies plug-in hybrides
 8. Belastingontduiker ontkomt in nieuwe auto
 9. Bijtelling per kilometer auto van de zaak eerlijker
 10. Nederland enige in EU waar verkoop nieuwe auto's daalt
 11. Verschil bijtelling 22 versus 25 procent is fiscale discriminatie
 12. Afloop 60-maandentermijn en bijtelling vanaf 1 juli 2017
 13. BPM leidt jaarlijks tot 3.000 rechtszaken
 14. Bovag - Zevenpuntenplan hervorming autobelastingen
 15. Meer fiscale voordelen op schone auto's gewenst
 16. Auto schorsen
 17. Lagere bijtelling auto’s met zonnepanelen

Auto dubbel belasten mag

Wie zowel in Nederland als in België een huis bezit of huurt, kan dubbel belast worden voor autorijden. Dat heeft het Europees Hof van Justitie bepaald (2013). Het hof oordeelde over een klacht van een Belgische vrouw die in Nederland een woning bezit en in België een appartement huurt. Ze gebruikt in beide landen een auto die in België is geregistreerd.

Staatssecretaris schetst achtergronden wijzigingen autobelastingen

In een brief aan de Tweede Kamer zet staatssecretaris Wiebes van Financiën uiteen hoe hij gekomen is tot de in de derde nota van wijziging van het Belastingplan 2015 opgenomen wijzigingen in de autobelastingen. (Bron: Brief Staatssecretaris van Financiën, 3 november 2014, nr. IZV/2014/ U547)

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

Autobrief / voorgenomen beleid autoheffing 2017 t/m 2020

Het wetsvoorstel behelst het volgende:

Bijtelling privé-gebruik

 • Het standaard bijtellingspercentage voor nieuwe auto's gaat met ingang van 2017 naar 22.
 • De bestaande kortingen op de bijtelling verdwijnen.
 • Voor zuinige auto's, dat zijn auto's met een CO2-uitstoot van 51 - 106 g/km, vervalt de korting al in 2017.
 • Voor zeer zuinige auto's, dat zijn auto's met een CO2-uitstoot van 1 - 50 g/km geldt in 2017 een verlaagde bijtelling van 17% en van 19% in 2018. Vanaf 2019 geldt voor zeer zuinige auto's de reguliere bijtelling van 22%.
 • Voor nulemissie-auto's geldt tot en met 2020 een bijtelling van 4%, zij het dat in 2019 en 2020 dit verlaagde tarief beperkt is tot € 50.000, tenzij de auto wordt aangedreven door waterstof.

Tarieven BPM

 • De tarieven in de BPM gaan tot en met 2020 geleidelijk en met gemiddeld 12% omlaag ten opzichte van de tarieven voor 2016. De CO2-grenzen van de verschillende tariefschijven worden in de periode van 2017 tot en met 2020 met gemiddeld 3,7% per jaar verlaagd. Deze verlaging geldt ook voor de CO2-grens van de dieseltoeslag.
 • De vaste voet in de BPM, dat is het bedrag dat voor iedere auto geldt ongeacht de uitstoot, wordt verhoogd van € 175 naar € 350.
 • Voertuigen met een nihil-uitstoot blijven tot en met 2020 vrijgesteld. Voor plug-in hybride elektrische personenauto's komt een aparte tarieftabel.

Tarieven MRB

 • De MRB-tarieven worden in 2017 verlaagd met gemiddeld 2%.
 • De forfaitaire gewichtscorrectie van 125 kg voor personenvoertuigen met een elektromotor vervalt per 1 januari 2017.
 • Voor plug-in hybride auto's met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 g/km bedraagt voor de jaren 2017 en 2018 de belasting de helft van het reguliere tarief. Voor de jaren 2019 en 2020 gaat de belasting omhoog naar driekwart van het reguliere tarief.
 • Voertuigen met een nihil-uitstoot zijn tot en met 2020 vrijgesteld.
 • Met ingang van 1 januari 2019 geldt voor dieselvoertuigen een toeslag op de MRB van 15% als de fijnstof-uitstoot meer dan 5 mg/km bedraagt.

Twee aanvullingen op Autobrief II

 1. Het wetsvoorstel bevat een aanvulling in de vorm van een vereenvoudiging van het overgangsrecht in de bijtelling in de loon- en inkomstenbelasting (bijtelling LB/IB). In het huidige overgangsrecht worden niet al te zuinige auto' s voor langere tijd fiscaal gunstig behandeld, en soms zelfs gunstiger dan inmiddels zuinigere auto's. Dit staat haaks op de wens van de Tweede Kamer om vol in te zetten op het fiscaal stimuleren van volledig elektrische auto's en om te streven naar eenvoud.
 2. De gewichtscorrectie van 300 kilogram voor plug-in hybridevoertuigen (PHEV's) in de motorrijtuigenbelasting (MRB), die in 2019 en 2020 van toepassing zal zijn, wordt vervangen door een driekwarttarief. Op deze wijze worden de fiscale voordelen voor PHEV's meer transparant gemaakt, zodat de aantrekkelijkheid van deze voertuigen beter kan worden beoordeeld en een vereenvoudiging in de systemen van de Belastingdienst kan worden gerealiseerd. (Bron: Rijksoverheid, feb. 2016)

Vragen en amendementen Autobrief II

Staatssecretaris Wiebes heeft op 5 april 2016 vragen beantwoord van leden van de Tweede Kamer. Onder meer: 'De datum van eerste toelating van de auto is in Nederland, en in het algemeen ook in de andere landen, het moment waarop voor de auto een kenteken is afgegeven. Die datum is gekoppeld aan de auto en wijzigt gedurende het bestaan van de auto niet, ook niet als de auto om wat voor reden dan ook een ander kenteken, een andere eigenaar of een andere berijder krijgt. Het is dus niet mogelijk om voor een auto waarvoor de datum van eerste toelating voor 1 januari 2017 is gelegen toch een algemeen bijtellingspercentage van minder dan 25 te bewerkstelligen.'

Vanaf 2017 verdere afbouw subsidies plug-in hybrides

De Eerste Kamer is op 5 juli 2016 akkoord gegaan met het wetsvoorstel Wet uitwerking Autobrief II i.c. de verdere afbouw van subsidies voor groene auto's.

Het wetsvoorstel is de vertaling van de voorstellen uit de Autobrief II (zie: Hoofdlijnen Autobrief II). Maatregelen zijn onder andere het verlagen van het algemene bijtellingspercentage van 25 naar 22 en het stapsgewijs afbouwen van de CO2-gerelateerde kortingen op de bijtelling voor nieuwe auto's.

Ten opzichte van de Autobrief II zijn er twee aanpassingen:
 1. De kilocorrectie van 300 kg voor plug-in hybride voertuigen in de MRB (2019 en 2020) is vervangen door een driekwarttarief.
 2. Het overgangsrecht in de bijtelling is vereenvoudigd.

Belastingontduiker ontkomt in nieuwe auto

Belastingontduikers in splinternieuwe auto's maken meer kans om weg te komen met wanbetalen dan bezitters van oude wagens. De apparatuur die de belastingdienst gebruikt om kentekens te scannen herkent de meest recente nummerborden nauwelijks.

De problemen met het systeem dat wordt gebruikt bij zogenoemde ANPR-acties, ontstonden in 2013. In dat jaar zoefden de eerste bestelwagens met nieuwe kentekens langs de controles van de belastingdienst. Maar de reeks op de nummerborden, met twee letters, drie cijfers en nog een letter, wordt in veel gevallen niet herkend. Het ministerie van Financiën schaft nieuwe apparatuur aan die medio 2017 operationeel moet zijn. (Bron: AD, 20 okt. 2016)

Bijtelling per kilometer auto van de zaak eerlijker

Een fiscale bijtelling gebaseerd op het aantal privé-kilometers is niet alleen eerlijker, maar het maakt de weg vrij voor noodzakelijke flexibilisering van zakelijke mobiliteit. Volgens algemeen Bovag-voorzitter Bertho Eckhardt is bijtelling per kilometer eerlijker voor berijders van de auto van de zaak onderling.

Bovag maakt zich in de aanloop naar de verkiezingen hard voor een experiment met een bijtelling per kilometer voor het privé-gebruik van een leaseauto. Wie in een middenklasse leaseauto van 25 mille rijdt en betrekkelijk weinig privé-kilometers maakt (zeg 4.000 kilometer) betaalt omgerekend 63 cent aan bijtelling per gereden privé-kilometer. Wie in diezelfde middenklasser heel veel privé-kilometers maakt (zeg 20.000 kilometer), betaalt slechts 13 cent per gereden privé-kilometer. (Bron: Automobielmanagement, 22 dec. 2016)

Nederland enige in EU waar verkoop nieuwe auto's daalt

Nederland is het enige land binnen de Europese Unie waar in 2016 de verkoop van nieuwe personenauto's afnam. Stond ons land in 2015 nog in de top-tien van sterkste groeiers, in 2016 staat het onderaan de lijst van 27 EU-landen. Terwijl de verkoop van nieuwe personenauto's het afgelopen jaar in de EU gemiddeld met 7 procent toenam, daalde die in Nederland met ongeveer 15 procent.

Ruim 14,6 miljoen nieuwe personenauto's reden in 2016 de Europese showrooms uit, een stijging van 7 procent. In Nederland nam de verkoop met 15 procent af naar 383 duizend nieuwe auto's. Een jaar eerder steeg de verkoop van nieuwe personenauto's nog met 16 procent. De hoge verkoop in 2015 werd vooral in het laatste kwartaal van dat jaar gerealiseerd. De verandering van de belastingwetgeving per 1 januari 2016 was de reden dat vele aspirant-kopers nog voor het einde van 2015 een nieuwe personenauto aanschaften. Dit heeft effect gehad op de verkopen in 2016. (Bron: CBS, 18 jan. 2017)

Verschil bijtelling 22 versus 25 procent is fiscale discriminatie

AMD automotive fiscalisten start een proefprocedure tegen de belastingdienst om het verschil in bijtellingspercentages (22 versus 25 procent) per januari 2017 van tafel te krijgen.

Het toptarief van de bijtelling wordt per 1 januari 22 procent. Maar dat geldt alleen voor auto's met een Datum Eerste Toelating vanaf 2017. Auto's met een eerste tenaamstelling voor 2017 houden hun 25%-bijtellingspercentage. Net als ook auto's met een lagere bijtelling. De Vereniging Zakelijke Rijders rekende eerder uit dat straks zo'n 15 procent van de leaserijders in een auto met 25 procent bijtelling rijdt terwijl dan het toptarief geldt van 22 procent.

Een eerder arrest biedt hiervoor aanknopingspunten. De Hoge Raad oordeelde toen dat verschil in bijtellingspercentages ongelijke behandeling opleverde, maar oordeelde dat het toch gerechtvaardigd was omdat het als reden een verschil in CO2-uitstoot had. Die reden is er met de wijziging per 2017 niet meer.

Ook de redenering van staatssecretaris Wiebes dat deze berijders bewust hebben gekozen voor een onzuinige auto overtuigt niet. Vaak was er immers helemaal geen keuze voor een auto met lagere bijtelling mogelijk, denk bijvoorbeeld aan de meeste bestelauto's van de zaak. (Bron: TrendsinAutoleasing, 2 aug. 2016)

Afloop 60-maandentermijn en bijtelling vanaf 1 juli 2017

Vanaf 1 juli 2017 verstrijkt voor velen de 60-maandentermijn. Hoe moet u nu de bijtelling van de auto bepalen? Er zijn drie situaties:
 1. Is de auto ter beschikking gesteld voor 1 juli 2012 dan geldt er geen 60-maandentermijn. Zolang de auto niet wisselt van eigenaar of terbeschikkinggestelde geldt de onafgebroken kortingsregeling.
 2. Is de auto ter beschikking gesteld op of na 1 juli 2012 dan geldt de 60-maandentermijn wel. De toe te passen korting geldt dan 60 maanden. Aan het eind van die 60 maanden moet men aan de hand van de dan geldende wetgeving opnieuw bepalen of er een korting van toepassing is. Is dat niet het geval, dan geldt op basis van het overgangsrecht (Horizonbepaling 2017) het percentage van 25%.
 3. Auto is ter beschikking gesteld op of na 1 januari 2017. Het maximum tarief voor auto's op of na 1 januari 2017 is 22%. Dit is ook het uitgangspunt bij het verstrijken van de 60 maanden termijn in de toekomst.
Zie ook Handboek Loonheffingen 2017. (Bron + voorbeelden: Salaris Net, 29 mrt. 2017)

BPM leidt jaarlijks tot 3.000 rechtszaken

Over de autobelasting wordt veel gesteggeld in de rechtszaal. Discussie over de toepassing van de Wet BPM leidt jaarlijks tot ruim 3.000 rechtszaken, aldus onderzoek van Reporter Radio, 19 januari 2019.

Ruim 3.000 keer per jaar wordt de gang naar de rechter gemaakt vanwege de belasting op auto's. Vaak ontstaat discussie over de hoogte van de belasting op geïmporteerde auto's, zo blijkt uit onderzoek van Reporter Radio.

Op veel punten is de Wet BPM – de autobelasting – zo onduidelijk dat juristen ruimte zien om te procederen tegen de Belastingdienst. Uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak blijkt dat er in 2018 in totaal 3.364 keer de gang naar de rechter werd gemaakt. Ter vergelijking: in 2017 was dat nog 1.245 keer.

Bovag - Zevenpuntenplan hervorming autobelastingen

De belastingdruk op auto's moet omlaag, het beleid van de overheid moet weer voorspelbaar en robuust worden en ook plug-in hybrides moeten fiscaal gestimuleerd worden. Dat staat in een zevenpuntenplan voor de hervorming van de autobelastingen dat brancheorganisatie BOVAG op 24 mei 2019 presenteerde.

De zeven punten zijn:
 1. De totale belastingdruk op auto's moet omlaag.
 2. De BPM moet verlaagd worden om de aanschaf van nieuwe auto's aantrekkelijker te maken.
 3. Voorkom oversstimulering van bepaalde auto's, want dat geeft scheve marktverhoudingen en de hoge kosten wegen vaak niet op tegen de beperkte milieuwinst.
 4. Niet alleen elektrische auto's moeten gestimuleerd worden, maar ook (plug-in) hybrides.
 5. De duur van het bijtellingspercentage moet beperkt blijven tot vijf jaar met als doel om het Nederlandse wagenpark te verjongen en te verduurzamen.
 6. De markt voor tweedehands elektrische auto's moet gestimuleerd worden, bijvoorbeeld met een laadtegoed.
 7. Autobelastingen moeten voorspelbaar en robuust worden. Veranderingen moeten tijdig aangekondigd worden. Grote veranderingen moeten stapsgewijs doorgevoerd worden.

Meer fiscale voordelen op schone auto's gewenst 

ANWB, BOVAG, RAI Vereniging en Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) hebben in bijzijn van de staatssecretarissen Van Veldhoven (IenW) en Snel (Financiën) en voorzitter van het Klimaatberaad Ed Nijpels, het Klimaatakkoord ondertekend (november 2019). Hiermee onderschrijven de mobiliteitsorganisaties de urgentie van het klimaatprobleem en het belang van gezamenlijke inspanningen bij het realiseren van de CO2-reductiedoelstellingen van het kabinet.

Om consumenten en bedrijfsleven warm te laten lopen voor schonere auto's moet de overheid wel meer duidelijkheid scheppen over welke stimuleringsmaatregelen er komen. Verder moet de overheid de BPM verlagen voor schone autosoorten. De vier verenigingen denken daarbij niet alleen aan elektrische auto's, maar ook aan hybride auto's met en zonder stekker en auto's die op zogeheten biofuels rijden.

Auto schorsen verandert

Iemand besluit zijn auto voor langere tijd niet te gebruiken, vervolgens kan jij besluiten de auto formeel te schorsen. Het scheelt geld want voor een geschorste auto vervallen motorrijtuigenbelasting, WA-verzekering en APK-plicht. Wel moet voor een schorsing een bedrag worden overgemaakt. Meer details, zie de site van de Belastingdienst.

Lagere bijtelling auto’s met zonnepanelen

De bijtelling van een auto van de zaak zonder CO2-uitstoot verandert per 1 januari. Voor auto’s zonder CO2-uitstoot met een datum 1e toelating op of na 1 januari 2021 geldt een verlaagde bijtelling van 12 procent. Daarvoor geldt de korting van 10 procent alleen over de eerste 40.000 euro cataloguswaarde. Voor het overige geldt de algemene bijtelling van 22 procent. (Bron: CM, 1 dec. 2020)


Ga terug naar subrubriek Auto.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Auto    Boete