Migrant


1. Migranten uit diverse EU-landen   27 februari 2013
14 februari 2024  |  , , , ,
... schatkist 360 miljoen op Poolse schijnconstructie Arbeidsmarkt nog gesloten voor Kroaten Toename migranten uit nieuwe en zuidelijke EU-lidstaten Minimumloon voor seizoenarbeiders ...

2. Kennismigranten   25 april 2009
1 december 2020  |  , , , , , ,
... geïndexeerd Blauwe kaart Expatcentre Amsterdam Eenvoudiger regels voor kort verblijvende kennismigranten Buitenlandse ondernemers makkelijker aan de slag in Nederland Internationale studenten ...

3. Kennismigranten (tabellen)   7 januari 2011
8 januari 2024  |  , , , , , , ,
Looncriteria kennismigrant stijgt per 1 januari 2024 De looncriteria om als kennismigrant in Nederland te kunnen worden tewerkgesteld, gaan omhoog met ingang van 1 januari 2024. Voor ...

4. Niet EU-migranten   27 februari 2013
22 maart 2023  |  , , , ,
... Aanscherping regels voor arbeidsmigratie buiten Europa Eén aanvraagprocedure voor niet EU-migranten Tewerkstellingsvergunning Vrachtwagenchauffeurs komen van steeds verder weg ...

5. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... en toch vooraf in Nederland gewoond Einde overgangsregeling 30%-regeling in zicht Kennismigranten, veranderingen 2021 De 30% regeling wordt per 1-1-2014 afgetopt Samenvatting ...

6. Aantallen   27 februari 2013
9 april 2019  |  , ,
... Aantallen verschillende EU-landen Begroting 2015 Meer Oost-Europeanen werken in Nederland Arbeidsmigranten van groot belang voor Nederland Steeds langer wachten voor een asielaanvraag 59% ...

7. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... Jeugdwerkloosheid In de komende jaren wordt extra ingezet op de aanpak van jeugdwerkloosheid onder migrantenjongeren en een betere aansluiting tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Met 100 ...

8. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... krijgt hij 2 procent minder AOW. Dat geldt zowel voor mensen die hier zijn geboren als voor immigranten. Maar wat nu als de AOW naar keuze eerder ingaat? Dan komen er vrijwel zeker meer ...

9. Allochtonen   4 januari 2014
29 november 2023  |  , , , , , ,
... over asielzoekers naar Asielzoekers (arbeidsmarkt). Definities* * Lees voor allochtoon inwoner met migrantenachtergrond. Een allochtoon is een persoon van wie ten minste één ouder in het ...

10. AOW   12 februari 2017
13 februari 2017  | 
... met een klein of helemaal geen pensioen fors verhoogd. De AOW moet voor vluchtelingen en andere migranten worden aangepast omdat zij als regel minder dan 40 jaren in Nederland hebben gewoond en ...

11. Arbeidsrechtelijke fouten   10 maart 2010
24 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... loon, periode 28-03-2022 – 27-11-2022 De werkgever stelt dat de werkneemster als arbeidsmigrant langer dan vier maanden in Nederland verblijft en aldus ingevolge de Richtlijn 2004/38 EG ...

12. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Deze verschillende thema’s raken elkaar bij kwetsbare doelgroepen zoals jongeren, arbeidsmigranten en flexwerkers. (Bron: Min. SZW, 24 apr. 2020). Redactie: Ten eerste, op x fronten en ...

13. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... 6,8 procent, mits de door het kabinet toegezegde koopkrachtmaatregelen doorgaan. Niet-westerse migranten, bijstandontvangers en zelfstandigen hebben het zwaarst. Waar het landelijk gemiddelde ...

14. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... van bedrijfsleven Vaste banen bij het spoor Extra geld geëist voor inburgering Maximum aantal immigranten bepleit Cijfers asielzoekers 2020 Weinig onvrede met asielzoekers Inburgerplicht voor ...

15. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... voor een lager gebruikelijk loon benadrukken. Huishoudelijke hulp Hiervoor komt een toelage. Kennismigranten In 2015 komt het kabinet met een voorstel om de regelingen voor kennismigranten te ...

16. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
... het pensioen moet worden doorgewerkt. Arbeidsmigratie Het kabinet vindt het onacceptabel om arbeidsmigranten van buiten de EU naar Nederland te halen voor werk dat ook gedaan kan worden door ...

17. Belastingplan 2016   30 augustus 2015
12 februari 2018  |  , ,
... De komende twee jaar zullen met honderd werkgevers afspraken worden gemaakt om jongeren, waaronder migrantenjongeren, te helpen met banen, stages en leerwerkplekken. De aanpak jeugdwerkloosheid ...

18. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... haken nu nog te vaak af, en zijn zich er niet genoeg van bewust of ze wel een baan kunnen vinden. Migrantenjongeren moeten meer moeite doen om een stageplek te krijgen dan autochtone ...

19. Belastingtarieven   20 maart 2009
3 januari 2024  |  , , , , ,
... naar emigreren? Steeds meer landen krijgen aantrekkelijke fiscale regelingen voor welvarende immigranten. Hoog op het lijstje van mogelijke immigratielanden staat het Verenigd Koninkrijk. ...

20. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... voor allochtonen* en duurzame inzetbaarheid van werknemers.” *Lees voor allochtoon inwoner met migrantenachtergrond. Cijfers loonkloof 2013 Een bestuursvoorzitter verdient in Nederland ...

21. Bevolkingsgroei   20 maart 2009
9 februari 2024  |  , , , , , , ,
... in Europa Immigratie en emigratie naar recordhoogte in 2014 In zeven jaar anderhalf maal zoveel EU-migranten in Nederland Bevolking groeit vooral door immigratie Door de 17 miljoen grens Sinds ...

22. Brexit   9 maart 2017
16 april 2021  |  ,
... May heeft aangekondigd bedrijven 2.000 pond per jaar in rekening te brengen voor iedere niet EU-migrant die ze in dienst hebben. Het plan maakt onderdeel uit van haar streven om de immigratie ...

23. Cijfers (arbeidsmarkt)   20 juni 2015
3 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... 2023 Sterke afname langdurig werklozen in afgelopen 10 jaar Taalvaardigheid en arbeidsdeelname migranten (2021) Banengroei bij 40 grote bedrijven De crisis deed zich vorig jaar nog danig ...

24. Code Oranje   20 augustus 2013
4 juni 2017  |  , ,
... Er komt een onderzoek naar verdringing op de Nederlandse arbeidsmarkt door de toestroom van arbeidsmigranten uit EU-landen. Onderdeel van dat onderzoek is het in kaart brengen van maatregelen om ...

25. Curriculum Vitae (CV)   1 december 2015
24 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... het onderzoek naar de proef. (Bron: Dichtbij.nl, 3 nov. 2016) * Lees voor allochtoon inwoner met migrantenachtergrond Helaas is anoniem solliciteren nodig De NVP-Sollicitatiecodecommissie blijft ...


Bekijk items: 1 tot 25 (204 totaal)