Vluchtelingen


1. Aantallen   27 februari 2013
9 april 2019  |  , ,
... Maar in de praktijk gaat de dienst ook in ‘gewone’ asielzaken soms al over die termijn, zeggen Vluchtelingenwerk en asieladvocaten. Advocaat Wil Eikelboom: „De oorspronkelijke bedoeling was ...

2. Anoniementarief   20 maart 2009
14 september 2018  |  , , , ,
... volgende documenten: nationaal paspoort¹, diplomatiek paspoort, dienstpaspoort, reisdocument voor vluchtelingen of vreemdelingen2, nooddocument of andere reisdocumenten. Het rijbewijs geldt niet ...

3. AOW   12 februari 2017
13 februari 2017  | 
... tijd voor ouderen met een klein of helemaal geen pensioen fors verhoogd. De AOW moet voor vluchtelingen en andere migranten worden aangepast omdat zij als regel minder dan 40 jaren in ...

4. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... van het aantal met risico op armoede, komt voor ruim een derde voor rekening van vooral Syrische vluchtelingen. Zij hebben een verblijfsvergunning ontvangen, maar zijn merendeels afhankelijk van ...

5. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
Inhoud Richtlijn asielzoekers Verblijfsstatus Regeling asielzoekers Blijven is meedoen Vluchtelingen welkom op de werkvloer Aanvraag vrijwilligerswerk door vluchteling snel beoordeeld Knelpunten ...

6. Belastingplan 2016   30 augustus 2015
12 februari 2018  |  , ,
... asielstroom komt 649 miljoen extra ter beschikking. Hiervan gaat 110 miljoen extra naar opvang van vluchtelingen in de eigen regio. Belastingstelsel Voorstellen om het belastingstelsel te ...

7. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
... Het aantal mensen in de bijstand daalt in 2018 naar 384 duizend. Dit ondanks de instroom van vluchtelingen. De verlaging van de bijstand wordt getemporiseerd. BTW Voor de gokkers onder ons: ...

8. Bevolkingsgroei   20 maart 2009
9 februari 2024  |  , , , , , , ,
... Italië, Portugal of Spanje, en die willen terugkeren naar hun land van herkomst. erkende vluchtelingen en asielgerechtigden die willen vertrekken naar hun land van herkomst. De ...

9. Bijstand (inleiding)   9 maart 2010
5 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... aantal bijstandsuitkeringen. Maar aan de andere kant hebben beleidseffecten en extra instroom door vluchtelingen een opwaarts effect. Naar verwachting stijgt het aantal uitkeringen in 2017 verder ...

10. College voor de Rechten van de Mens   22 januari 2011
27 maart 2021  |  ,
... en mensen met een beperking worden uitgesloten, de politie discrimineert stelselmatig, kwetsbare vluchtelingen worden slecht behandeld en de privacy van Nederlanders staat stevig onder druk. Het ...

11. Europa   26 maart 2018
5 mei 2021  |  , ,
... waarborgen vastgelegd voor kwetsbare groepen waaronder LHBTI'ers*, slachtoffers van marteling en vluchtelingen met bepaalde geloofsovertuigingen. Ook krijgen asielzoekers recht op ...

12. Inleiding   1 januari 2012
17 oktober 2023  |  , , , , , ,
... uitzendbureaus en intermediairs Temper jaagt uitzendbranche de stuipen op het lijf Ouderen en vluchtelingen vinden vaker werk via uitzendbureau Stop met run op steeds goedkopere arbeid ...

13. Jongeren (bijstand)   9 maart 2010
19 december 2019  |  , , ,
... land, in 2012 gold dat voor 39 procent. De stijging in 2016 kwam vooral door instroom van vluchtelingen uit Syrië en Eritrea in de bijstand. Het aantal bijstandskinderen uit Somalië of ...

14. Kwaliteit zorg   23 september 2016
12 maart 2021  |  ,
... begonnen met het huisvesten van studenten. Binnenkort gaan studenten in Utrecht samenwonen met vluchtelingen. Het idee van Humanitas krijgt nu ook internationale aandacht. Zo komt een ...

15. Migranten uit diverse EU-landen   27 februari 2013
14 februari 2024  |  , , , ,
... te werven Vanaf 1 april geen werkvergunning nodig voor Oekraïners UWV: bijna 900 Oekraïense vluchtelingen hebben een baan in Nederland Specialistennet ondersteunt mentale gezondheid ...

16. Niet EU-migranten   27 februari 2013
22 maart 2023  |  , , , ,
... Vrachtwagenchauffeurs komen van steeds verder weg Arbeidsmigranten in 2015 Werkgevers willen vluchtelingen aan werk helpen Soepele binnenkomst werknemers internationaal handelsverkeer In 5 ...

17. Prijzen   5 oktober 2012
19 maart 2021  |  , ,
... achterlaten op de individuele bedrijfspagina’s op Indeed.nl. Na Social Deal maken CoolCat en VluchtelingenWerk Nederland de top drie compleet. Vitaalste Bedrijf van Nederland Op donderdag 23 ...

18. Regels en wetgeving buitenlandse arbeiders   20 juni 2023
20 juni 2023  |  , , , , ,
... in Nederland werken) of werknemers met de sticker ‘arbeid is vrij toegestaan’ in hun paspoort; vluchtelingen uit Oekraïne (voor indiensttreding heeft uw organisatie wel een meldplicht bij ...

19. Subsidieregelingen   6 januari 2016
15 oktober 2020  |  , ,
... binnen de EU moeten verbeteren. Dit zijn de Europese migratiefondsen. Het gaat om het Europees vluchtelingenfonds (EVF), Europees integratiefonds (EIF), Europees terugkeerfonds (ETF) en ...

20. Vacatures (arbeidsmarkt)   20 juni 2015
1 december 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... in Nederland werken) of werknemers met de sticker ‘arbeid is vrij toegestaan’ in hun paspoort; vluchtelingen uit Oekraïne (voor indiensttreding heeft uw organisatie wel een meldplicht bij ...

21. Vakantiedagen (inleveren)   28 januari 2010
25 december 2017  |  , , , ,
... meningen Een dag voor UNICEF. Prima maar zorg dat de fiscus er niets van krijgt Steun studentenvluchtelingen door belastingvrij verlofuren te doneren! Opname verlofstuwmeren door oudere ...

22. Veranderingen 2017   24 december 2016
9 januari 2020  |  , , , ,
... ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Driekwart van vluchtelingen kan na een screening worden geplaatst in een gemeente of regio waar hij of zij de ...

23. Veranderingen 2017   16 december 2016
23 december 2016  |  , , ,
... ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Driekwart van vluchtelingen kan na een screening worden geplaatst in een gemeente of regio waar hij of zij de ...

24. Veranderingen 2018   25 juli 2017
27 oktober 2018  |  ,
... kilometerheffing voor vrachtverkeer, voor vervuilende vrachtwagens moet meer worden betaald. Vluchtelingen en immigratie Vluchtelingen met een verblijfsstatus hebben in de eerste twee jaar ...

25. Vrijwilligers   20 maart 2009
12 december 2023  |  , , , , , ,
... Vrijwilligerswerk door asielzoekers en statushouders in de opvang Vrijwilligersverklaring UWV Meer vluchtelingen gaan vrijwilligerswerk doen Vluchtelingen sneller aan de slag als vrijwilliger ...


Bekijk items: 1 tot 25 (51 totaal)