Bijstandsuitkering


1. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... voor jongeren De regeling geldt voor jongeren van 18 tot 27 jaar die daarvoor een WW-of bijstandsuitkering ontvangen. De regeling is van tijdelijke aard en gericht op nieuwe banen in de ...

2. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... Voor mensen onder de AOW-leeftijd zou er een standaardtoelage moeten komen (gelijk aan een netto-bijstandsuitkering) die wordt aangevuld als zij voorheen recht hadden op toeslagen of ...

3. Allochtonen   4 januari 2014
29 november 2023  |  , , , , , ,
... meer dan autochtonen. Eén op de zeven niet-westerse allochtonen tussen de 15 en 65 jaar heeft een bijstandsuitkering, onder autochtonen is dat één op de 44. Kremer noemt het schokkend dat ook ...

4. AOW   12 februari 2017
13 februari 2017  | 
... terug naar 65 jaar. Hierdoor ontstaat meer werkgelegenheid voor jongeren. En minder ww- en bijstandsuitkeringen voor ouderen. Premiebetaling stopt op de AOW-leeftijd. Koopkracht ouderen ...

5. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... De norm voor een paar met uitsluitend minderjarige kinderen, bijvoorbeeld, is gelijkgesteld aan de bijstandsuitkering van een paar, aangevuld met de kinderbijslag en kindertoeslag (c.q. ...

6. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... 2014, ontvangt ruim 90 procent van de 18 tot 65-jarige vergunninghouders uit Eritrea en Syrië een bijstandsuitkering. In de eerste maanden na het verkrijgen van de vergunning verblijven veel ...

7. Beroepsziekte   31 maart 2010
28 juli 2021  |  , , ,
... 37% een psychische aandoening. Hetzelfde geldt voor ongeveer een kwart van alle mensen met een bijstandsuitkering. (Bron: Rijksoverheid, 21 dec. 2016) Minstens 150 minuten per week bewegen ...

8. Bijstand   20 maart 2009
6 september 2019  |  ,
Bijstand kent meerdere aspecten, reden om dit onderwerp op te delen in subrubrieken. Zie onder (klik op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen)

9. Bijstand (inleiding)   9 maart 2010
5 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... vanaf 1 januari 2015 Eenmalige koopkrachttegemoetkoming Kostendelersnorm Straten vegen voor je bijstandsuitkering: Mensen voelen zich vernederd Veel mensen in de bijstand zijn labbekakken 9% ...

10. Bijstand (tabellen)   30 maart 2009
8 januari 2024  |  , , , , , , ,
Uitkering bijstand 1 januari 2024 De bijstandsuitkering blijft meegroeien met de ontwikkeling van de lonen, dat betekent dat de uitkering per 1 januari en op 1 juli van het jaar aan deze ...

11. Cijfers (arbeidsmarkt)   20 juni 2015
3 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... dat niet een optelsom van mensen (in de leeftijdscategorie van 18 tot 67 jaar) met een ww- en/of bijstandsuitkering. Zij die wel kunnen, maar niet willen werken, worden niet meegeteld. ...

12. Flexibele arbeidsovereenkomst   6 januari 2010
7 november 2023  |  , , , , , , , ,
... hun baan kwijt te raken of meer moeite te krijgen om aan werk te komen. “Dat kan leiden tot meer bijstandsuitkeringen en een hogere werkdruk voor de dienst Werk & Inkomen”, voorspelt ...

13. Fraude   5 oktober 2012
20 augustus 2020  |  , ,
... Turken Europese regels werken uitkeringsfraude in de hand Rotterdam beëindigt ruim 1900 bijstandsuitkeringen Meldpunten bijstandsfraude verdrievoudigd Strengere aanpak fraude met ...

14. Handboek Loonheffingen 2015   19 februari 2015
29 april 2017  |  , , ,
... 7.3 hebben we een link gemaakt naar de handleiding 'Rekenregels en handleiding loonheffingen over bijstandsuitkeringen 2015'. 7.1 23-04-2015 In de 2e rij van de tabel hebben we het voorbeeld van ...

15. Handboek Loonheffingen 2016   17 november 2015
29 april 2017  |  , , ,
... en over contracturen per week. (Bron: Belastingdienst) Wijzingen 14 juni 2016 Loonheffingen over bijstandsuitkeringen Er is in stap 7 Loonbelasting/premie volksverzekeringen berekenen en ...

16. Jeugdwerkloosheid   28 november 2010
6 september 2019  |  , , , , ,
... Uit onderzoek van de Inspectie SZW (2015) blijkt dat ruim de helft van de jonge werklozen die een bijstandsuitkering ontvingen, na een jaar nog steeds in de bijstand zitten. De Inspectie ...

17. Jongeren (bijstand)   9 maart 2010
19 december 2019  |  , , ,
Inhoud Bijstandsuitkering exit Werkleeraanbod Wetswijzigingen 2012 Europa Bijstandskinderen 2015 Bijstandskinderen 2016 Specifieke (lagere) beslagvrije voet vervalt Bijstandsuitkering exit De ...

18. Kledingvoorschrift   8 mei 2013
16 juni 2020  |  , , , , , , ,
... Een Utrechtse vrouw die meermaals weigerde haar nikab af te doen, is terecht gekort op haar bijstandsuitkering. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald. De moslima zat in de bijstand ...

19. Koppelingswet   20 maart 2009
21 maart 2017  |  , ,
... (illegalen) hebben volgens de koppelingswet geen recht op uitkeringen of voorzieningen als een bijstandsuitkering, huursubsidie, studiefinanciering en een zorgverzekering. Illegalen komen wel ...

20. Korting AOW   25 december 2012
23 juni 2020  |  , , , , , , , , , , ,
... een aanvulling op het inkomen. Door het groeiende aantal onvolledige AOW-uitkeringen is het aantal bijstandsuitkeringen aan 65-plussers in de afgelopen tien jaar verdubbeld. Dit terwijl het totale ...

21. Loonbegrip   20 maart 2009
15 oktober 2018  |  , , , , , , , , , , ,
... Wajongers wijken niet af van de effecten voor werknemers met een laag inkomen of mensen met een bijstandsuitkering. Zij ondervinden een negatief effect van de verhoging van tarief eerste schijf ...

22. Maatregelen Kabinet   15 juni 2020
15 maart 2022  |  , , , , , , , , ,
... Voor ZZP’ers geldt de regeling niet; zij kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige bijstandsuitkering van maximaal 3 maanden. Die hoeven zij niet terug te betalen, zie boven. De ...

23. Migranten uit diverse EU-landen   27 februari 2013
14 februari 2024  |  , , , ,
... 31 procent had geen baan. Van deze laatsten had 13 procent een WW-uitkering, 1 procent een bijstandsuitkering en 4 procent een uitkering in verband met ziekte. Van de overige Polen zonder ...

24. Minimumloon (WML)   15 juni 2015
22 februari 2024  |  , , , , , , , ,
... Het garandeert de werknemers een redelijk inkomen voor de arbeid die zij leveren. De hoogte van de bijstandsuitkering is gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon wordt tweemaal per ...

25. Nieuwsbrief Loonheffingen 2018   21 juli 2017
2 januari 2018  |  ,
... de 1e voorwaarde aangepast. Bij 1.1 was bij de 4e voorwaarde voor het LKV oudere werknemer de bijstandsuitkering verkeerd opgeschreven. Dit is aangepast. Bij 1.1 is de 4e voorwaarde voor het ...


Bekijk items: 1 tot 25 (114 totaal)