Asielzoeker


1. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
Inhoud Richtlijn asielzoekers Verblijfsstatus Regeling asielzoekers Blijven is meedoen Vluchtelingen welkom op de werkvloer Aanvraag vrijwilligerswerk door vluchteling snel beoordeeld Knelpunten ...

2. Aantallen   27 februari 2013
9 april 2019  |  , ,
... neemt over asielaanvragen. Dat blijkt uit cijfers die het ministerie van Justitie en Veiligheid. Asielzoekers over wie in augustus een besluit werd genomen, hadden gemiddeld 19 weken moeten ...

3. Allochtonen   4 januari 2014
29 november 2023  |  , , , , , ,
... erg slecht af op Nederlandse arbeidsmarkt Grote verschillen in scores op eindtoets groep 8 Asielzoeker mag meer dan 24 weken werken NB: Ga voor meer informatie over asielzoekers naar ...

4. Basisinkomen   5 augustus 2015
17 december 2020  |  ,
... het in, kan de bijstand verdwijnen, is de aanstaande quotumregeling overbodig, wanneer krijgen asielzoekers het basisinkomen, et cetera? D66 pleit voor nieuw onderzoek naar een basisinkomen: ...

5. Basisinkomen   29 augustus 2016
10 februari 2019  |  ,
... het in, kan de bijstand verdwijnen, is de aanstaande quotumregeling overbodig, wanneer krijgen asielzoekers het basisinkomen, et cetera? D66 pleit voor nieuw onderzoek naar een basisinkomen: ...

6. Belastingplan 2016   30 augustus 2015
12 februari 2018  |  , ,
... en zwemlessen. Het kabinet wil zo gemeenten ondersteunen bij de vormgeving van het armoedebeleid. Asielzoekers Voor de toegenomen asielstroom komt 649 miljoen extra ter beschikking. Hiervan gaat ...

7. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... zitten. Het geld is bedoeld voor zwemles, schoolreisjes, sportspullen, schoolspullen en kleding. Asielzoekers In 2017 worden 42.000 nieuwe asielzoekers in Nederland verwacht. Dat is 16.000 ...

8. Belastingplan 2019   20 september 2018
15 december 2019  |  , ,
... ingang van een bij koninklijk besluit nader te bepalen tijdstip. Nb: Elektrische auto, zie onder. Asielzoekers Voor asielzoekers moet het duidelijk zijn wat de kansen zijn op een succesvolle ...

9. Beloningssystemen   20 maart 2009
16 november 2021  |  , , , , ,
... het in, kan de bijstand verdwijnen, is de aanstaande quotumregeling overbodig, wanneer krijgen asielzoekers het basisinkomen, et cetera? D66 pleit voor nieuw onderzoek naar een basisinkomen: ...

10. Beroepsopleidingen   20 mei 2013
24 september 2020  |  , , , ,
... 3 apr. 2020) Statushouders volgen vaker mbo-opleiding en op steeds hoger niveau Van de asielzoekers die in 2015 een verblijfsvergunning kregen, volgde 43 procent op 1 oktober 2019 ...

11. Bevolkingsgroei   20 maart 2009
9 februari 2024  |  , , , , , , ,
... eerste halfjaar van 2015. Een deel van deze toename komt doordat zich een groter aantal voormalige asielzoekers heeft ingeschreven bij een gemeente. Dat kan zodra ze een verblijfsvergunning hebben ...

12. Bijstand (inleiding)   9 maart 2010
16 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... met de Syrische, Iraakse of Eritrese nationaliteit heeft bijstand. Het gaat vooral om voormalige asielzoekers. Van de 12,8 miljoen volwassen Nederlanders heeft 3 procent een bijstandsuitkering. ...

13. Discriminatie   12 februari 2017
13 februari 2017  | 
... • Het bestrijden van alle vormen van discriminatie moet hoog op de agenda blijven. PVV Nul asielzoekers erbij en geen immigranten meer uit islamitische landen: grenzen dicht Intrekken alle ...

14. Europa   26 maart 2018
5 mei 2021  |  , ,
... strijd tegen plastic op Vooroordelen over Europees pensioenfonds bij Nederlandse werkgevers Opvang asielzoekers in de EU gelijkgetrokken Digitale oprichting bv komt eraan Tien dagen kraamverlof in ...

15. Leerplicht   3 mei 2013
5 oktober 2018  |  ,
... geldt voor iedereen die in Nederland woont. Ook kinderen met een niet-Nederlandse nationaliteit, asielzoekers in de leerplichtige leeftijd en kinderen die illegaal in Nederland verblijven zijn ...

16. Migranten uit diverse EU-landen   27 februari 2013
14 februari 2024  |  , , , ,
... verblijf en arbeid (GVVA) moet worden aanvragen, zie subrubriek Buitenlandse werknemers. Voor een asielzoeker geldt evenwel een andere procedure. Als een werkgever de asielzoeker voor meer of ...

17. Uitkeringen (bijstand)   9 maart 2010
1 maart 2021  |  , , ,
... juni 2017 nam hun aantal met 16 duizend toe naar ruim 239 duizend. De groei betreft voornamelijk asielzoekers, Syriërs en Eritreeërs, die een verblijfsvergunning hebben gekregen, waarna ze een ...

18. Veranderingen 2017   16 december 2016
23 december 2016  |  , , ,
... Algemene ouderdomswet (AOW) Arbeidsongeschiktheid Arbeidsomstandigheden (Arbo) Armoede Asielzoekers Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) Auto Belastingdienst Belastingen Belonen ...

19. Veranderingen 2017   24 december 2016
9 januari 2020  |  , , , ,
... ouderdomswet (AOW) 7. Arbeidsongeschiktheid 8. Arbeidsomstandigheden (Arbo) 9. Armoede 10. Asielzoekers 11. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) 12. Auto 13. Belastingdienst 14. ...

20. Veranderingen 2018   25 juli 2017
27 oktober 2018  |  ,
... de certificatie van arbodiensten, kraanmachinisten, duikers en asbestverwijdering. Zie HR-kiosk Asielzoekers Asielzoekers in de EU moeten overal op dezelfde, passende manier worden opgevangen. ...

21. Verkiezingen maart 2017   25 februari 2017
11 september 2018  |  ,
Inhoud Standpunten politieke partijen HR-standpunten Tweede Kamer verkiezingen 2017 Verlanglijstjes werkgeversorganisaties, vakbonden en werkgevers Definitieve uitslag en bijzonderheden ...

22. Vrijwilligers   20 maart 2009
12 december 2023  |  , , , , , ,
... zien wat mogelijk is Vrijwilligersvergoeding niet achteraf overeenkomen Vrijwilligerswerk door asielzoekers en statushouders in de opvang Vrijwilligersverklaring UWV Meer vluchtelingen gaan ...

23. Wetten   27 februari 2013
9 februari 2020  |  , , ,
... paar categorieën vreemdelingen zijn uitgezonderd van de GVVA, namelijk seizoenwerkers, studenten, asielzoekers en Kroaten. Voor hen blijft het huidige systeem bestaan waarbij bij UWV een twv en ...

24. Zorgverzekering (inleiding)   12 november 2011
27 september 2020  |  , , , , , , ,
... het meest, tot 1,8 miljard euro. Deze daling kwam vooral door de lagere uitgaven voor opvang van asielzoekers (0,15 miljard euro). (Bron: CBS, 29 mei 2018) Gemeenten delen informatie over ...

25. Zorgverzekering 2018   16 juni 2017
24 juni 2019  |  ,
... opvang daalden met 14,5 procent. Deze daling kwam vooral door de lagere uitgaven voor opvang van asielzoekers. (Bron: CBS, 21 jun. ...


Bekijk items: 1 tot 25 (122 totaal)