Ben Nederlander en werk voor Engels bedrijf in Nederland. Heeft de Brexit gevolgen voor mijn arbeidscontract?    Ik heb in 2017 3 werkgevers gehad en krijg nu navordering Inkomstenbelasting (IB) 

Is er een subsidieregeling voor statushouders (asiel) die aan het werk gaan?

Vraagbaak  |  21 september 2018  |  Trefwoorden: Vluchtelingen, Vangnet, Subsidie, Statushouders, Asielzoeker

Vraag

Ik ben arbeidscoach bij vluchtelingenwerk. Wij proberen statushouders aan het werk te helpen. De vraag vanuit het bedrijfsleven is, of wanneer men een statushouder aanneemt er een vangnetregeling is bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.
Ook wil ik graag weten of er een subsidieregeling is voor statushouders (zoals bij 50+ ers die vanuit de WW aan het werk gaan)?

Antwoord

Wij hebben uw vraag beantwoord door een nieuwe rubriek aan te maken. Wat ons opvalt is dat alle gemeenten worden geacht tegemoetkomingen te regelen, maar er zit toch een zekere vrijblijvendheid in de manier waarop en de mate waarin men actief is.
U kunt de informatie vinden op de volgende URL;    
Wanneer wij alle teksten in die sub-rubriek lezen valt de vergoeding van ziektekostenpremie ook daaronder, zij het dat deze kosten ook in de totale subsidie of verstrekking zit opgesloten.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Ben Nederlander en werk voor Engels bedrijf in Nederland. Heeft de Brexit gevolgen voor mijn arbeidscontract?    Ik heb in 2017 3 werkgevers gehad en krijg nu navordering Inkomstenbelasting (IB)