Mentaal


1. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
27 december 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... enquête gaven zij aan hun werk te kunnen voortzetten tot 62,5 jaar. Werknemers die zich fysiek en mentaal fit voelen, denken 65 te kunnen halen. Een kortere werkweek zou volgens hen uitkomst ...

2. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... bijzonder hoog. Arbeidsmigranten leven vaak onder slechte omstandigheden en krijgen zowel mentaal als financieel weinig ondersteuning. Overmatige stress, depressie en burn-out komen ...

3. Bedrijven en organisaties   2 maart 2019
13 februari 2021  |  , ,
... gebouwen gaat, met een totaal vloeroppervlak van 40.000 m². Bijna de helft daarvan is monumentaal. (Bron: F-Facts, 23 mei 2018) Unilever mag misschien wel iets minder bescheiden zijn ...

4. Deeltijd (inleiding)   20 maart 2009
30 november 2023  |  , , , ,
... Integrale aanpak om automatisme van deeltijdwerk te doorbreken Op 29 april 2020 is het Interdepartmentaal Beleidsonderzoek (IBO) Deeltijdwerk naar de Tweede Kamer gestuurd. Het IBO-rapport ...

5. Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (inleiding) (DBA)   22 oktober 2016
12 maart 2024  |  , , , , , ,
... Groep al lang koestert en waarvoor we in het verleden al vaker hebben gepleit in het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) overleg. Het is de wens van de coalitiepartners om een beter ...

6. Hoog werkgerelateerd verzuim onder jongeren   11 juli 2023
11 juli 2023  |  , , , , ,
... en ‘ergens aan bijdragen’ zijn belangrijke facetten van werkgeluk." Meer aandacht voor mentaal welzijn Bolhuis: "Juist in de huidige situatie met de krapte op de arbeidsmarkt en de ...

7. Inleiding en begrippen (arbeidsmarkt)   20 juni 2015
24 oktober 2020  |  , ,
... school of werk en zitten tussen veel hulpinstanties in. Dat kan beter, zo blijkt uit interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO). Daarom heeft de ministerraad ingestemd met het voorstel om in ...

8. Kleding en uniformen   20 maart 2009
21 augustus 2019  |  , , ,
... is bij beroepen in een uniform soms zwaarder dan bij andere beroepen. Bijvoorbeeld door fysiek of mentaal zwaar werk, onregelmatige diensten, nachtwerk, of de kans op stress gerelateerde klachten ...

9. Loonbeslag   20 maart 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... impact hebben op het functioneren van werknemers. Zo kan een sterfgeval of een echtscheiding er mentaal behoorlijk inhakken. Maar ook financiële problemen hebben een weerslag op het ...

10. Migranten uit diverse EU-landen   27 februari 2013
14 februari 2024  |  , , , ,
... bijzonder hoog. Arbeidsmigranten leven vaak onder slechte omstandigheden en krijgen zowel mentaal als financieel weinig ondersteuning. Overmatige stress, depressie en burn-out komen ...

11. Oorzaken en bestrijding ziekteverzuim   26 mei 2019
19 januari 2024  |  , , , , , , ,
... tegen grensoverschrijdend gedrag en 45% doet niets om de veiligheid op het werk (zowel fysiek als mentaal) te verbeteren. ‘Werkgevers zijn nu vooral druk met zieke werknemers weer forceren te ...

12. Oudere werknemers   4 januari 2014
12 januari 2020  |  , ,
... pensioen met zijn werkgever. Hoewel meer dan de helft van de werknemers zijn werk als fysiek of mentaal belastend ervaart, heeft slechts 23 procent weleens met zijn werkgever gesproken over de ...

13. Rechtspositie (ZZP-er)   4 mei 2012
17 november 2020  |  , , , , , , , , ,
... heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd (2014) over de taakopdracht van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Zelfstandigen zonder personeel (IBO zzp). Dit IBO streeft ernaar om een ...

14. Sociale leven   18 maart 2020
4 april 2021  |  , , ,
... Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) wil met de campagne eraan bijdragen dat mensen deze periode mentaal zo goed mogelijk doorkomen. (Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 28 ...

15. Staking   20 maart 2009
29 juni 2021  |  , , ,
... schrijven de vakbonden. ,,Politiewerk is een hoogrisicoberoep waarbij zowel fysiek als mentaal het uiterste wordt gevraagd van politiemensen. Van hen wordt gevraagd om onder deze ...

16. Veranderingen 2015   15 december 2014
10 januari 2020  |  , , , ,
... De tandartskosten gaan vanaf 1 juli 2015 met circa 5% omlaag. ZZP-ers Er komt een Interdepartementaal Beleidsonderzoek Zelfstandigen zonder personeel (IBO ZZP). Het onderzoek richt zich o.m. ...

17. Wettelijk kader AOW   25 december 2012
3 december 2020  |  , , , , , ,
... werken. Daarbij is extra aandacht nodig voor de lagere inkomens en voor mensen die – fysiek of mentaal – zwaar werk verrichten en vaak al op jonge leeftijd zijn gestart met werken. FNV pleit ...

18. Zware beroepen   22 maart 2019
19 oktober 2020  |  , , , ,
... gebruiken om een zwaar beroep te definiëren. En dit zou ook moeten geschieden voor beroepen met mentaal belastend werk. Of deze werkwijze breed wordt geaccepteerd, valt te bezien. Redactie: ...

19. Thuiswerk blijkt minder geschikt voor mentaal zware taken   2 november 2020
3 november 2020  | De Volkskrant  | Fred Barkhuis  | , , , ,
... blijkt uit een onderzoek. Online werken moet daarom niet te gemakkelijk de norm worden. Voor mentaal zware taken lijkt de aanwezigheid van collega’s belangrijk om scherp te blijven, in de ...

20. Thuiswerken? Zo houd je je medewerkers mentaal fit   11 september 2021
14 september 2021  | MKB-Belangen  | Fred Barkhuis  | ,
... psycholoog Saskia Geraerts uit. ‘Veerkracht maakt hier een groot onderdeel van uit. Wanneer je mentaal fit bent, kun je beter omgaan met tegenslag. Ook bedenk je sneller creatieve oplossingen, ...

21. Week tegen Pesten richt schijnwerper opnieuw op mentaal welzijn   25 september 2023
25 september 2023  | Angeline Brok  | , , , ,
Vandaag gaat de Week tegen Pesten van start waarbij nationaal en internationaal aandacht wordt gevraagd voor het effect van pestgedrag. 1 op de 8 werknemers (12,5%) wordt gepest op het Werk, dat ...

22. De unieke HR-aanpak van Pinkcube   20 september 2023
20 september 2023  | , , , , , , ,
... afgelopen jaar naar aanleiding van de enquête geïnvesteerd in een app voor training, coaching en mentaal welzijn, ontvangen de medewerkers maandelijks een budget voor een ‘extraatje naar ...

23. Demotie maakt duurzaam inzetbaar.   19 mei 2021
19 mei 2021  | Pensioenlogica.nl  | Dirk Jan Plate  | , , , , , , , ,
... van de levensjaren kan ervoor zorgen dat een werknemer niet meer op zijn oude niveau, fysiek of mentaal, inzetbaar is. Soms wil een werknemer zelf na jaren op topniveau te hebben gepresteerd ...

24. Fysieke en mentale gezondheidsklachten arbeidsmigranten bijzonder hoog   12 februari 2024
12 februari 2024  | SpecialistenNet  | Angeline Brok  | , , ,
... bijzonder hoog. Arbeidsmigranten leven vaak onder slechte omstandigheden en krijgen zowel mentaal als financieel weinig ondersteuning. Overmatige stress, depressie en burn-out komen ...

25. Henk Kraaijenhof helpt Lodewijk Asscher met de strijd tegen de burn-out.   20 oktober 2014
30 september 2015  | Henk Kraaijenhof  | , , ,
... burn-out klachten heeft. Ook geeft ruim 40 procent van de werknemers aan zijn of haar werk mentaal belastend te vinden. Hoge tijdsdruk is een probleem voor een kwart van de ondervraagden. ...


Bekijk items: 1 tot 25 (30 totaal)