Werktijden


1. Werktijden jongeren   12 juli 2010
15 juli 2023  |  , , , ,
... mag je buiten schooltijd en in de vakanties werken. Maar je moet je wel houden aan de regels voor werktijden en rusttijden. Onder voorwaarden mag je op zondag werken. Ben je 15 jaar en heb je ...

2. Werktijden stagiairs   16 juli 2010
7 december 2015  |  , ,
Arbeidstijdenwet De Arbeidstijdenwet geldt voor iedereen die bij een organisatie werkt, dus de werknemers en ook stagiairs, uitzendkrachten en gedetacheerden. In een aantal gevallen geldt de ...

3. Apps voor HRM   19 december 2016
27 oktober 2018  |  , , ,
... of onbepaalde tijd Lengte van eventuele proeftijd (afhankelijk van lengte contract) Werkdagen, werktijden en werklocatie Salaris, vakantiedagen en doorbetaling bij ziekte (70% of meer?) ...

4. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... laten re-integreren, althans hij moet daartoe al het mogelijke doen. Een aanpassing van flexibele werktijden naar vaste werktijden in het rooster van de werkneemster kan voor in ieder geval de ...

5. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... de arbeid; datum van ingang van de overeenkomst; overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd¹; werktijden; overeengekomen loon en de vakantietoeslag; aantal vakantiedagen; opzegtermijn; ...

6. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
27 december 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... 2007 Aparte regels voor jongeren ATW niet van toepassing voor … Individuele afspraken Maximum werktijden Lunchtijd geen betaalde werktijd Onderzoek herstelperiode Cijfers Werkroosters ...

7. Arbeidsvoorwaarden (primair, secundair, tertiair)   20 maart 2009
16 november 2021  |  , , , , , , ,
... 179 Nederlandse werknemers. Van de respondenten met kinderen vindt zelfs 60 procent flexibele werktijden heel erg belangrijk, terwijl dit onder medewerkers zonder kinderen de helft blijkt te ...

8. Basisonderwijs   25 augustus 2018
26 juni 2021  |  , , ,
... per jaar geopend zijn. Er zijn ook voordelen. Ouders kunnen de lestijden beter afstemmen op hun werktijden en kinderen zijn blij met de extra aandacht die ze krijgen. Ook de leerkrachten zijn ...

9. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
1 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... salaris zelfs met minimaal 10 procent. Verder onderhandelt de helft over het salaris, gevolgd door werktijden en een vast contract. Dit blijkt uit onderzoek van Intelligence Group onder 1.017 ...

10. Brexit   9 maart 2017
16 april 2021  |  ,
... ze wil behouden. Het gaat dan bijvoorbeeld om wetten rondom anti-discriminatie en werktijden. Toch zullen de veranderingen niet heel groot zijn: de regering zou wel gek zijn om ...

11. Burn-out   3 oktober 2009
27 april 2024  |  , ,
... doen deze bedrijven dit? Men hoopt hiermee bij te dragen aan evenwicht in flexibilisering van werktijden enerzijds en werk-privé balans anderzijds. In Duitsland is al een tijd een discussie ...

12. CAO (inhoud)   20 maart 2009
22 mei 2021  |  , , ,
... van 5% Afschaffing van jeugdlonen Minder werkdruk, meer invloed en zeggenschap over eigen werktijden en roosters Volledig vergoede functiegerichte opleidingen, actieve stimulering van ...

13. CAO (inleiding)   20 maart 2009
18 maart 2021  |  , ,
... Koninklijke Horeca Nederland in een nieuwe CAO horeca afspraken maken over loon, werktijden en scholing om werken in de horeca weer aantrekkelijk te maken. Gezien de stijgende ...

14. CAO (ontwikkelingen)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , ,
... CAO's. Bedrijven bepleiten meer maatwerk en flexibiliteit, werknemers eisen meer zeggenschap over werktijden en vinden dat oudere werknemers moeten worden ontzien. Kort en krachtig artikel van ...

15. CAO duurzame inzetbaarheid   12 november 2016
23 juli 2017  |  ,
... naar wens is een periodiek terugkerend planningsproces waarin medewerkers vorm geven aan hun eigen werktijden binnen door MSD aangegeven kwantitatieve en kwalitatieve bezettingseisen. In 2017 zal ...

16. Cijfers ZZP-ers   27 juni 2012
21 november 2023  |  , , , , , , , ,
... kennisprofessionals heeft een sterke drang om eigen baas te zijn, een grote behoefte aan flexibele werktijden en het uitvoeren van hun werk naar eigen inzicht. Van schijnzelfstandigheid, een ...

17. Deeltijd (inleiding)   20 maart 2009
30 november 2023  |  , , , ,
... verlofmogelijkheden. Om het probleem van tijdsdruk op te lossen, is het nodig dat werkgevers werktijden en werkplekken slimmer organiseren, aldus de SER in het ontwerpadvies ‘Tijden van de ...

18. Demotie   20 maart 2009
8 augustus 2019  |  , , , , ,
... brengen voor oudere werknemers: in ruil voor een wat lager salaris krijgen ze dan flexibeler werktijden, minder stress en een betere werk-privé balans. Vooral in de laatste periode voor het ...

19. Doelen   13 maart 2011
5 april 2015
... Telewerkplek Wanneer werknemers één of meerdere dagen per week thuis werken gedurende normale werktijden, mag de werkgever eenmaal in de vijf jaar een onbelaste vergoeding geven. Deze ...

20. Economische veranderingen   20 maart 2009
2 mei 2020  |  , , , ,
... tegenprestatie een flexibele opstelling van de werkgever voor hun situatie: flexibele beloning, werktijden en pensionering. * Globalisering duidt op het verschijnsel dat de arbeidsmarkt steeds ...

21. Eerder met pensioen   20 maart 2009
20 mei 2021  |  , , , , , ,
... Elke sector kan zelf vaststellen wat zware beroepen zijn door te kijken naar fysieke belasting, werktijden en werkomstandigheden. Beroepen die hiermee te maken hebben, komen wat Niek Stam, ...

22. Europa   26 maart 2018
5 mei 2021  |  , ,
... dagen jaarlijks zorgverlof (beide tegen 78 procent van het brutoloon) en het recht op flexibele werktijden. Het voltallige parlement moet in september nog zijn fiat geven. Daarna kunnen de ...

23. Externe commentaren en gevolgen (DBA)   22 oktober 2016
10 februari 2018  |  ,
... en risico kan opdrachten weigeren werkt voor verschillende opdrachtgevers bepaalt zijn eigen werktijden, voor zover die niet gekoppeld zijn aan de aard van de opdracht stuurt facturen 1 NBBU ...

24. Flexibele arbeidsovereenkomst   6 januari 2010
7 november 2023  |  , , , , , , , ,
... heeft een contract voor minder dan vijftien uur per week en er is geen afspraak over de werktijden; de oproepkracht heeft geen vaste afspraak over het aantal uren dat hij werkt ...

25. Flexibiliteit   20 maart 2009
7 april 2021  |  , , , , ,
... Genoemd kunnen onder meer worden: flexibele arbeidsvoorwaarden ofwel cafetariasystemen; flexibele werktijden: variabele begin en einde werktijd (en eventueel lunchpauze), maar ook ...


Bekijk items: 1 tot 25 (147 totaal)