Atw


1. Aanwezigheidsdienst   12 juli 2010
10 maart 2017  |  , ,
... van de gemiddelde werkweek van 48 uur. Dit kan op grond van de zogenaamde ‘opt out’- of maatwerkregeling. De voorwaarden zijn: De arbeidstijd is niet langer dan gemiddeld 60 uur per week ...

2. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... zodat sectoren al in 2013 gericht aan de slag kunnen. Werkgevers en werknemers kunnen maatwerk bieden in de sectoren om mensen gericht aan de slag te helpen of te begeleiden naar een ...

3. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... SO-afdrachtvermindering 2017 Afdrachtvermindering onderwijs voor werknemers die eenjarig maatwerkopleidingstraject volgen MKB-ers halen kwart meer voordeel uit WBSO Diploma is bewijskracht ...

4. Algemeen, begrippen, rapporten, wetten   2 maart 2019
22 mei 2021  |  ,
... duurzaamheid banken en pensioenfondsen De energietransitie raakt iedereen Eerste Nederlandse Klimaatwet is aanstaande Meldingsplicht energiebesparing per 1 juli 2019 Nationale Meewerk Week Meeste ...

5. Apps voor HRM   19 december 2016
27 oktober 2018  |  , , ,
... Registratie van uren Publicatie van roosters Definities van begrippen in de ATW Meer informatie App voor Wet werk en zekerheid De Wet Werk en Zekerheid heeft grote ...

6. Arbeidsonbereikbaarheid   11 mei 2020
27 juli 2020  |  , ,
... niet enthousiast Diverse reacties: Werkgevers en werknemers moeten onderling afspraken maken en maatwerk opzetten. Stress- en burn-outklachten worden niet per definitie alleen door werk ...

7. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
14 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Wel is de kantonrechter van mening dat een transitievergoeding* op zijn plaats is. (Bron: Maatwerk Advocaten, 12 okt. 2016) * De hoogte van de transitievergoeding wordt vermeld in ...

8. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
27 december 2023  |  , , , , , , , , , , ,
Inhoud Arbeidstijdenwet 2007 Aparte regels voor jongeren ATW niet van toepassing voor … Individuele afspraken Maximum werktijden Lunchtijd geen betaalde werktijd Onderzoek herstelperiode Cijfers ...

9. Arbeidstijdverkorting   20 maart 2009
6 juni 2017  |  , , , , ,
... met Arbeidstijdenwet Arbeidstijdverkorting (ATV) moet men niet verwarren met de Arbeidstijdenwet (ATW), Werktijdverkorting en Aanpassing arbeidsduur: de Arbeidstijdenwet regelt de arbeids- en ...

10. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... of ondernemingsraad (OR) ermee instemt, kan de werkgever ook kiezen voor een maatwerkregeling. De werkgever bepaalt dan zelf hoe en met welke deskundige de preventie en ...

11. Arbocatalogi   29 juni 2010
27 juni 2021  |  ,
... arbeidsomstandigheden. Een Arbocatalogus is begrijpelijk, bevat risico’s en oplossingen en is maatwerk. De catalogus beschrijft technieken en manieren, goede praktijken, normen en praktische ...

12. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Arbodienstverleners. Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om meer te doen, hiervoor kunnen maatwerkafspraken worden gemaakt. Open spreekuur In de vernieuwde Arbowet moet de werkgever ervoor ...

13. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... en schulden te bestrijden. Het grootste deel hiervan gaat naar gemeenten. Zij kunnen hiermee maatwerk leveren aan mensen die in de problemen zijn gekomen. Het kabinet wil preventie en vroeg ...

14. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... bevoegdheid staatssecretaris per 1 mei geschrapt Fraude met inburgeringsexamens Meer maatwerk en regionale hulp voor statushouders Personeelstekorten zorg door werving statushouders ...

15. Bedrijfsopleidingen en opleidingsinstituten   11 januari 2016
6 juli 2021  |  , , , , , ,
... in Nederland naar schatting ruim 6.500 commerciële opleidingsinstituten die een veelvoud aan maatwerk- en open opleidingen aanbieden. Voor veel opleidingsfunctionarissen vormt dit enorme ...

16. Begrip en diverse onderwerpen   28 maart 2018
28 februari 2023  |  ,
... door de overheid slecht tot heel slecht noemt. De mkb-ondernemer is het meest geholpen met maatwerk: op zijn onderneming/branche toegesneden informatie die hem ontzorgt en instrumenten ...

17. Beheerskosten pensioenen   14 oktober 2018
22 oktober 2021  |  , , , , , , , , , ,
... stellen VNO en MKB werkgevers, dat zij geen generieke VUT regeling wensen en naar individueel maatwerk gekeken moet worden. Maar dat hadden we toch al afgesproken in 2011? Hoe stel je vast of ...

18. Belastingplan 2016   30 augustus 2015
12 februari 2018  |  , ,
... en schulden te bestrijden. Het grootste deel hiervan gaat naar gemeenten. Zij kunnen hiermee maatwerk leveren aan mensen die in de problemen zijn gekomen. Het kabinet wil preventie en vroeg ...

19. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
... te werken tot de AOW-leeftijd eerder uit te laten treden. Sociale partners zullen per sector maatwerkafspraken maken over duurzame inzetbaarheid en de mogelijkheden om vervroegd uit te treden ...

20. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
1 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... roostermaker maak jij dag- en toetsroosters, plan je de eindexamens en verwerk je de pakket- en maatwerkuurkeuzes. Het betreft hier uitvoerende werkzaamheden, voortkomend uit beslissingen van ...

21. Beroepsopleidingen   20 mei 2013
24 september 2020  |  , , , ,
... mogen werkzoekenden geen - of BOL-opleiding volgen met behoud van hun uitkering. Zorg voor maatwerkscholing. Via leren en werken zal deze groep naar een hoger MBO-niveau gebracht moeten ...

22. Bijstand (inleiding)   9 maart 2010
16 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... wordt gekeken wat het effect is op de mensen in de bijstand, wanneer zij meer vrijheid en maatwerk krijgen of wanneer zij meer bijverdiensten mogen houden. Er wordt onderzocht of meer ...

23. Boeken en literatuurlijst   25 april 2023
19 mei 2023  |  , ,
Boeken Nooit meer een burn-out Pensioenoplossingen bij ontslag HR met ballen Het Tussenparadijs Wegwijs in de WIA Wilt u een boek bestellen? Klik dan op de foto van het titelblad. Nooit meer een ...

24. Boetes Arbo   16 februari 2019
19 december 2019  |  , , ,
... verschillende kerndeskundigen inzetten die de werkgever ondersteunen. Basiscontract & maatwerkregeling In sommige situaties kan de werkgever zelf bepalen wie hem ondersteunt bij de ...

25. Bovenmatige beloning   18 december 2011
10 juli 2020  |  , , ,
... betekent het een beloningsverhoging voor toezichthouders en komen interim-managers in een maatwerkregeling terecht. Tijd om u voor te bereiden, aldus BDO Branchegroep Zorg. Een van de ...


Bekijk items: 1 tot 25 (191 totaal)