Flexibel Werken


1. Flexibele AOW   5 februari 2017
14 december 2019  |  , , , ,
Inhoud Flexibele AOW voor eerlijk stoppen met werken Voorafgaand aan pensioen stoppen of minder werken. Flexibele AOW voor eerlijk stoppen met werken Het steeds verder opschuiven van de ...

2. Flexibele arbeidsovereenkomst   6 januari 2010
7 november 2023  |  , , , , , , , ,
Inhoud Inleiding flexibele arbeidsovereenkomst Dienstbetrekking Flexibele schil Payrollen Contracting Overeenkomst van opdracht (OVO) Oproepovereenkomst Voorovereenkomst Diverse ...

3. 1-loketgedachte   20 maart 2009
1 augustus 2018  |  , ,
... van de dienstverlening. Daarbij kwam dat de overheid volgens velen ondoorzichtig, niet flexibel en inefficiënt was. En tenslotte werd de burger niet of te weinig betrokken bij de ...

4. 850.000 werknemers hebben geen pensioen (maar het is nog veel hoger!)   14 december 2018
14 december 2018  |  , , , ,
... niet alleen om ZZP'ers, maar liefst zo'n 40 procent heeft een vast contract, de rest tijdelijk of flexibel.' Dit speelt vooral in de creatieve sector - daar doet de helft niks aan het pensioen. ...

5. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... Zeker Fiscaal, 25 feb. 2019) Wijzigingen WBSO in 2020 Bedrijven kunnen vanaf 2020 sneller en flexibeler gebruik maken van de fiscale innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en ...

6. Agile werken   2 februari 2016
28 februari 2021  |  , , , ,
... op basis van Agile en Scrum is bij steeds meer organisaties in opkomst. Kenmerkend aan Agile is de flexibele manier van werken in kleine teams in korte tijdspannes, zogenaamde sprints. Continue ...

7. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... idee CBS verwacht AOW met 68 jaar in 2030 AOW-opbouw bij mensen met migratieachtergrond omhoog Flexibele AOW eerst duurder, later goedkoper Ruime meerderheid wil AOW terug naar 65 Hoogleraren ...

8. Alle ontslagroutes bijgewerkt tot 2020   9 maart 2017
19 februari 2020  |  , , , , ,
... Met Personeel maakte in februari 2020 van de zes belangrijkste overeenkomsten voor vast en flexibel personeel een overzicht "Soorten arbeidscontracten en hoe ze te beëindigen". ...

9. Allochtonen   4 januari 2014
29 november 2023  |  , , , , , ,
... van Marokkaanse, Surinaamse of andere niet-westerse afkomst - komt mede doordat zij vaker een flexibel contract hebben dan autochtonen, zegt sociologe Monique Kremer van de Wetenschappelijke ...

10. Ambtenaren (inleiding)   15 september 2013
13 januari 2020  |  , ,
... waarop medewerkers hun baan zelf ‘in de etalage kunnen zetten’. Het uitbreiden van pools van flexibel inzetbare medewerkers. Het beoordelen van leidinggevenden op de gerealiseerde ...

11. Analfabetisme en laaggeletterdheid   14 september 2012
5 juli 2021  |  , ,
... 'Iedereen is zich meer bewust geworden van de rol die taal speelt in zijn of haar werk'. Veel flexibele en vaste medewerkers zagen het aanbod als een mooie kans hun vaardigheden te verbeteren ...

12. AOW   12 februari 2017
13 februari 2017  | 
... Een vaste AOW leeftijd past niet meer in deze tijd. Iedereen kan kiezen voor een flexibele AOW, dus latere ingangsdatum AOW of ingangsdatum AOW eerder te laten samenvallen met ...

13. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... te laten re-integreren, althans hij moet daartoe al het mogelijke doen. Een aanpassing van flexibele werktijden naar vaste werktijden in het rooster van de werkneemster kan voor in ieder ...

14. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... re-integratierecht voor werknemers tekort. Het biedt aan zieke werknemers geen betrouwbare en flexibele contractspositie, bevordert hun optimale inzet niet en er bestaat geen balans tussen de ...

15. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... ¹ Er zijn twee hoofdgroepen arbeidsrelaties te onderscheiden namelijk reguliere banen en flexibele banen. Tot de reguliere banen behoren de banen waarbij in de arbeidsovereenkomst een ...

16. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... Hoge Raad verwerpt 'tijdelijk vast contract' Hypotheek zonder vast arbeidscontract eenvoudiger Hoe flexibel kan een vaste baan zijn? Sociale wetten blokkeren tienduizend vaste banen Nederland in ...

17. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
27 december 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... zet streep door doorbetaalde koffie- en theepauzes 6-urige werkdag in plaats van 8-urige? Flexibele werktijden belangrijkste arbeidsvoorwaarde anno 2015 Flexibel samenwerken bij ...

18. Arbeidstijdenmanagement   27 maart 2017
6 januari 2020  |  , ,
... doel van ATM; vanuit arbeidsvoorwaardelijk perspectief het effectief ondersteunen van flexibele werktijdregelingen. Arbeidstijdmanagement komt in alle sectoren van de industrie en de ...

19. Arbeidsvoorwaarden (primair, secundair, tertiair)   20 maart 2009
16 november 2021  |  , , , , , , ,
... Paralax onder 179 Nederlandse werknemers. Van de respondenten met kinderen vindt zelfs 60 procent flexibele werktijden heel erg belangrijk, terwijl dit onder medewerkers zonder kinderen de helft ...

20. Artificial Intelligence   31 januari 2019
22 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... brein na te bootsen met machines. (Bron en meer: MT, 30 nov. 2017) AI-systemen voor HR zijn flexibeler en intelligenter dan traditionele systemen' AI gaat de markt voor HR-systemen ...

21. Basisonderwijs   25 augustus 2018
26 juni 2021  |  , , ,
Inhoud Europese vergelijking opleidingen leraren basisonderwijs Proef flexibele lestijden en vakanties uitgebreid Basisscholen hebben geen vlees meer op de botten Salaris basisonderwijs moet ...

22. Bedrijfsopleidingen en opleidingsinstituten   11 januari 2016
6 juli 2021  |  , , , , , ,
... organisaties en de media. De NRTO wil een kwalitatief erkend en herkend hoogstaand, flexibel en gevarieerd onderwijs-, opleidings- trainings- EVC en examenaanbod realiseren. ...

23. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW); Maatregelen om flexibele en vaste arbeid beter met elkaar in balans te brengen. De samenhang tussen deze vier ...

24. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... kabinetsreactie op het advies van een speciale commissie om het hoger onderwijs aantrekkelijker en flexibeler te maken voor werkenden in het kader van een leven lang leren. De regering investeert ...

25. Beheerskosten pensioenen   14 oktober 2018
22 oktober 2021  |  , , , , , , , , , ,
... rijkste land van de wereld Na pensionering meer te besteden dan daarvoor? AOW- en pensioenleeftijd flexibel voor iedereen is geen onmogelijkheid! Nieuwe software verlaagt aanmerkelijk de ...


Bekijk items: 1 tot 25 (336 totaal)