Pensioenregeling


1. Beroepspensioenregeling   22 oktober 2012
11 juli 2019  |  , , , , , ,
Inhoud Vrije beroepsbeoefenaren Wet Rechten Wijzigingen beroepspensioenregelingen 2015 Vrije beroepsbeoefenaren In Nederland kennen we 11 verplicht gestelde beroepspensioenregelingen voor de vrije ...

2. Premiestaffels netto pensioenregeling (tabellen)   2 november 2014
19 oktober 2021  |  , , , , , , ,
... behandeling. Met deze wetsvoorstellen wordt nadere invulling gegeven aan de invoering van een nettopensioenregeling (in de tweede pijler) voor pensioenopbouw over het loon dat ingevolge artikel ...

3. 850.000 werknemers hebben geen pensioen (maar het is nog veel hoger!)   14 december 2018
14 december 2018  |  , , , ,
Ruim 850-duizend werknemers hebben geen pensioenregeling, blijkt uit onderzoek van het CBS in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken. Schrikken voor minister Koolmees, zegt politiek ...

4. Aanpassing aan werkkostenregeling (pensioen)   26 november 2015
14 december 2019  |  ,
... goedkeuring inzake het Sociaal Akkoord 2004. Ook is een tijdelijke goedkeuring opgenomen voor pensioenregelingen met recht op pensioen vanaf het begin van de maand waarin de ...

5. Afkoop pensioen 10% ineens   16 mei 2023
16 mei 2023  |  , , , ,
... consumeert. Berekening 10%? Heb je een beschikbare premieregeling dan is dat simpel. Bij zo’n pensioenregeling staat er op pensioendatum een pensioenkapitaal voor je klaar. Het bedrag waarvan ...

6. Afstandsverklaring   10 september 2010
29 maart 2017  |  ,
... afstandsverklaring Inleiding Het komt voor dat werknemers afstand willen doen van deelname aan de pensioenregeling die hen wordt aangeboden. Veel werkgevers accepteren dat niet. De laatste jaren ...

7. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
... Kan een nabestaandenpensioen op risicobasis van de een op de andere dag opgezegd worden in een pensioenregeling zonder dat het individu een passend alternatief heeft? Welke toezichthouder ...

8. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
18 november 2021  |  , , , , , , , , , , ,
... het inkomensverlies nog harder aan. Om dit probleem op te lossen zou men bijvoorbeeld een bedrijfspensioenregeling kunnen aanpassen door de ingangsdatum gelijk te maken die van de AOW-uitkering. ...

9. AOW-franchise (tabellen)   22 december 2011
8 februari 2021  |  , , , ,
... voor 2021 is voor respectievelijk een middel- en eindloonregeling € 14.544 en € 16.458. Voor pensioenregelingen van directeuren-grootaandeelhouder (DGA) die gedeeltelijk in eigenbeheer ...

10. Apps voor HRM   19 december 2016
27 oktober 2018  |  , , ,
... van kosten woon-werkverkeer Vergoeding van privégebruik auto Toepasselijkheid van eventuele pensioenregeling Boete bij schending geheimhoudingsclausule Meer informatie App voor ...

11. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
22 februari 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... (dit betreft uiteraard een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd)****. Facultatief: deelname pensioenregeling; werken in het buitenland; de arbeidsovereenkomst is in feite een ...

12. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
22 juni 2021  |  , , , , , , , , ,
... – als nummer 1 te boek. In de afgelopen jaren waren dat nog de reiskostenvergoeding en de pensioenregeling. Aldus de onderzoeksresultaten uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek van ...

13. Arbeidsvoorwaarden bij ontslag   20 maart 2009
14 oktober 2018  |  , , , , , , , ,
... uittreding. De werkgever kan in een dergelijk geval onderzoeken of en zo ja, in welke mate de pensioenregeling van de werknemer(s) met behulp van de ontslaguitkering kan worden verbeterd. ...

14. Bedrijfsovername   20 maart 2009
6 april 2021  |  , , ,
... Waardeoverdracht. De nieuwe werkgever kan als overnemer aan de over te nemen groep medewerkers de pensioenregeling aanbieden die ook voor andere groep medewerkers geldt die al bij hem in dienst ...

15. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... of vorderingen. Ondernemingsraad De Wet aanpassing instemmingsrecht ondernemingsraden bij pensioenregelingen houdt in dat ondernemingsraden (al per 1 oktober 2016) instemmingsrecht ...

16. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
... van de middelloonfranchise bij risico-nabestaandenpensioen volgens het eindloonstelsel, in een pensioenregeling waarbij de opbouw van ouderdomspensioen plaatsvindt op basis van een middelloon- ...

17. Belastingplan 2019   20 september 2018
15 december 2019  |  , ,
... wegens zwangerschap of bevalling pensioen opbouwt in een verplichte beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling. Scholingskosten De fiscale aftrekpost voor scholingskosten wordt per 2020 ...

18. Belastingplannen AOW   25 december 2012
7 maart 2021  |  , , ,
... voor het zittend bestand. Voor mensen die per 1-1-2013 nu reeds deelnemen aan een vut- of prepensioenregeling, en zich niet hebben kunnen voorbereiden op de AOW leeftijdsverhoging, wordt ...

19. Bezuinigingen   21 maart 2018
8 februari 2020  |  ,
... en hun inkomen. Middels de data-koppelingen worden de actuele gegevens over deelnemers aan pensioenregelingen periodiek op één plek opgehaald. Een data-koppeling met de ...

20. Bijstand (inleiding)   9 maart 2010
23 november 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... heeft een kind en de ander heeft dit kind erkend; zij zijn aangemeld als partners voor een pensioenregeling; beide partners zijn eigenaar van de woning die het hoofdverblijf is; een ...

21. Bindingsregeling (blijfvergoeding)   20 maart 2009
27 september 2018  |  , ,
... een financiële strop kan betekenen. Bindingsregelingen zijn onder meer: aandelenoptieregeling; pensioenregelingen; leaseauto; sparen voor een sabbatical; blijfvergoeding. De eerste vier ...

22. Bovenmatige beloning   18 december 2011
10 juli 2020  |  , , ,
... leeftijd te blijven werken is in 2005 de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT- en prepensioenregelingen en introductie levensloopregeling (hierna: VPL) van kracht geworden. Bij deze ...

23. Brexit   9 maart 2017
16 april 2021  |  ,
... verplicht kan worden gesteld wanneer men in het eigen land reeds deelneemt aan een aanvullende pensioenregeling, zal niet langer van toepassing zijn. Dit leidt ertoe dat dubbele deelname en ...

24. Centraal Aanspreekpunt Pensioenen   18 juli 2014
25 januari 2020  |  ,
... Belastingdienst opgenomen. Het onderdeel Diversen geeft nadere informatie over het aanpassen van pensioenregelingen aan de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie ...

25. Cijfers (arbeidsmarkt)   20 juni 2015
25 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Hierbij heeft beleid waarschijnlijk een rol gespeeld – zoals het afschaffen van de VUT- en prepensioenregelingen – maar ook de stijging van de opleidingsniveaus en van de (gezonde) ...


Bekijk items: 1 tot 25 (285 totaal)