Groepsdefinitie

Datum laatste wijziging: 20 maart 2017  |  Trefwoorden: , , ,

Inhoud

  1. Beperking tot groep deelnemers
  2. Verbod
  3. Opnemen in arbeidsovereenkomst

Beperking tot groep deelnemers

De Pensioenwet kent een zogenaamde groepsdefinitie op basis waarvan de werkgever de deelname aan de pensioenregeling kan beperken tot een groep van werknemers. Er zal dan sprake moeten zijn van een zuivere vaststelling wie er wel en niet tot de genoemde groep behoort. Het gaat hierbij dan niet om de functietitel maar om de inhoud van de werkzaamheden of datum*. Ook bestaat nog de mogelijkheid om iemand die tot de groep behoort toch uit te sluiten van de pensioenregeling indien dit van te voren maar heel goed is gecommuniceerd met de werknemer en er geen strijdigheid optreedt met de bepalingen uit de Wet Gelijke Behandeling.

*Een voorbeeld van een groepsdefinitie gebaseerd op datum: 'de pensioentoezegging geldt voor werknemers die op of na 1 januari 2013 in dienst zijn gekomen'.

Verbod

Het uitsluiten van werknemers mag volgens de Pensioenwet niet gebeuren vanwege het feit dat de werknemer parttime werkzaam is. Ook mag de opname niet achterwege blijven op grond van een leeftijd vanaf 21 jaar.

Opnemen in arbeidsovereenkomst

Als er een groepsdefinitie van toepassing is waaraan de werknemer kan deelnemen, zal dit in zijn arbeidsovereenkomst moeten worden opgenomen.