Wezenpensioen

Datum laatste wijziging: 20 maart 2017  |  Trefwoorden: , ,

Inhoud

  1. Begrip
  2. Hoogte uitkering
  3. Informatie

Begrip

Als een ouder overlijdt, ontvangen zijn/haar kinderen (tijdelijk) wezenpensioen. Wezenpensioen geldt als aanvullende uitkering naast de wettelijke uitkering volgens de Algemene nabestaandenwet (Anw).

Kinderen hebben tot hun 18e recht op wezenpensioen. Kinderen die naar school gaan of studeren hebben tot hun 27e recht op een wezenpensioen.

Hoogte uitkering

Ieder kind heeft recht op 14% van het ouderdomspensioen dat hij zou krijgen als de werknemer tot de AOW-gerechtigde leeftijd gewerkt zou hebben. Het wezenpensioen bedraagt maximaal 70% van het ouderdomspensioen. Zijn er meer dan vijf kinderen dan wordt de maximale uitkering van 70% van het ouderdomspensioen gelijk verdeeld over alle kinderen.

Wanneer beide ouders overleden zijn, verdubbelt het wezenpensioen per kind.

Informatie

In het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat een werknemer ieder jaar krijgt toegestuurd, kan hij kennis nemen van de hoogte van het wezenpensioen.