Dienstroosters


1. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
27 december 2023  |  , , , , , , , , , , ,
Inhoud Arbeidstijdenwet 2007 Aparte regels voor jongeren ATW niet van toepassing voor … Individuele afspraken Maximum werktijden Lunchtijd geen betaalde werktijd Onderzoek herstelperiode Cijfers ...

2. Ploegen- en onregelmatige diensten   20 maart 2009
18 oktober 2021  |  , , , , , , ,
... Cijfers Arbeidsrecht Compensatie in geld of wel ploegentoeslag Vakantietoeslag Pensioen Dienstroosters Brein veroudert sneller door ploegendienst Gezond werkrooster bij nachtdienst en ...

3. CAO ambtenaren 2018   27 juni 2018
29 juni 2018  | CMHF  | Fred Barkhuis  | , , , ,
De 118.000 rijksambtenaren krijgen per 1 juli een loonsverhoging van 3%, op 1 juli 2019 2% en nog eens 2% per 1 januari 2020. Bovendien krijgen alle rijksambtenaren - naar rato van dienstverband - ...


3 items