Verjaring


1. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... onderwijs Salaris basisonderwijs moet omhoog Contante betalingen niet als loon geaccepteerd Verjaring Verdien ik wel genoeg met € 3075? Vaker arbeidsmarkttoeslag aangeboden Ongelijkheid ...

2. Gevaarlijke stoffen   26 januari 2017
31 maart 2021  |  , ,
... te wensen over Asbestziekte; is de Staat daarvoor aansprakelijk? Asscher pleit voor verlenging verjaringstermijn overtreding gevaarlijke stoffen Nieuwe SZW-lijst kankerverwekkende stoffen ...

3. Ontslag via het UWV   7 mei 2009
19 augustus 2017  |  , ,
... van kennelijk onredelijk ontslag zijn te vinden in het Burgerlijk Wetboek, artikel 681. De verjaringstermijn voor het instellen van een vordering op grond van kennelijk onredelijk ontslag ...

4. Partnertoeslag   25 december 2012
18 april 2019  |  , ,
... wanneer er te veel wordt uitgekeerd dan moet het teveel worden teruggevorderd. Hiervoor geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. Als het teveel ontvangen bedrag nadelig uitpakt qua belasting, dan ...

5. Pensioen (varia)   21 mei 2016
20 maart 2021  |  , , , ,
... de uitspraak van de Hoge Raad ECLI:NL:HR:2012:BT8462 van 03-02-2012 verjaart het recht niet: "Van verjaring op grond van art. 3:307 kan daarom geen sprake zijn." (onderdeel 3.5 laatste zin). En ...

6. Ploegen- en onregelmatige diensten   20 maart 2009
18 oktober 2021  |  , , , , , , ,
... liet vallen. De overwerkvergoeding is dus ook over de bovenwettelijke vakantiedagen verschuldigd. Verjaring Volgens de werkgever heeft de werknemer de verjaring niet op de juiste wijze toegepast, ...

7. Vakantie & verlof (inleiding)   20 maart 2009
3 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... wettelijke vervaltermijn van zes maanden overigens niet gelden. In de plaats daarvan geldt dan de verjaringstermijn van vijf jaar. Hoeveel vakantie-uren neemt een gedeeltelijk zieke werknemer op? ...

8. Vakantiedagen (inleveren)   28 januari 2010
25 december 2017  |  , , , ,
... verjaren een half jaar na de laatste dag van het jaar waarin de aanspraak is ontstaan. Deze verjaringstermijn geldt uitsluitend de wettelijke vakantiedagen. In de praktijk zal de ...

9. Vakantiedagen (stuwmeer voorkomen)   21 januari 2011
12 december 2023  |  , , , , , ,
... na vijf kalenderjaren na de laatste dag van het jaar waarin de aanspraak is ontstaan. Deze verjaringstermijn geldt uitsluitend dus voor de bovenwettelijke vakantiedagen. In de praktijk zal ...

10. Vakantiedagen (wijzigingen vanaf 2012)   21 januari 2011
24 februari 2019  |  , , ,
... in een CAO, bedrijfsregeling of in een individuele overeenkomst, blijft de maximale verval- c.q. verjaringstermijn van 5 jaar gelden. Anders dan de wettelijke kan met de bovenwettelijke ...

11. Vergeten pensioenen   3 mei 2010
6 februari 2024  |  , , , , , , , , , ,
... de uitspraak van de Hoge Raad ECLI:NL:HR:2012:BT8462 van 03-02-2012 verjaart het recht niet: "Van verjaring op grond van art. 3:307 kan daarom geen sprake zijn." (onderdeel 3.5 laatste zin). En ...

12. Asscher pleit voor verlenging verjaringstermijn overtreding gevaarlijke stoffen   5 juli 2017
7 juli 2017  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | , , ,
De Inspectie SZW kan als het aan minister Asscher ligt bedrijven gaan bestraffen die in het verleden de regels voor het werken met gevaarlijke stoffen hebben overtreden. Dit omdat ...

13. Collectiviteit en solidariteit – het ongedefinieerde begrip om een beroep op verjaring te doorboren   26 april 2023
1 december 2022  | Gommer&Partners  | Theo Gommer  | , , ,
... bij dwangbevel de betaling van pensioenpremies. De bouwonderneming beroept zich op de korte verjaringstermijn van vijf jaren. In eerste aanleg oordeelt de kantonrechter dat de redelijkheid ...

14. Moet over ploegentoeslag ook vakantiegeld (vakantietoeslag) worden betaald?   7 september 2017
7 november 2017  | , , , ,
... verjaart eerst na 5 jaren. “Zo moet een loonvordering binnen vijf jaar ingediend worden teneinde verjaring te voorkomen. Daaruit volgt dat iedere maand nadat het loon niet wordt betaald er een ...

15. Nieuwe vakantiedagenwet geldt vaak niet   10 augustus 2012
10 augustus 2012  | BNR  | Fred Barkhuis
... blijkt dat in CAO's vaak afspraken zijn gemaakt die langer zijn dan voornoemde 6 maanden. Ook een verjaringstermijn van meer dan anderhalf, maar minder dan vijf jaar komt ...

16. Ongebreidelde reikwijdte van de MITT-werkingssfeer m.b.t. aansluitplicht pensioenfonds   6 juli 2023
6 juli 2023  | Gommer & Partners Pensioen Advocaten B.V.  | Michiel van Slagmaat  | , , , ,
... voor velen. Financiële consequenties van aansluitverplichtingen kunnen echter desastreus zijn. Verjaringsperikelen Dat heeft te maken met de omstandigheid dat het verjaringsleerstuk inzake ...

17. Vervallen vakantiedagen   18 juni 2014
19 juni 2014  | Redactie HR-kiosk  | Fred Barkhuis  | 
... 2012 zijn verkregen, vervallen pas na 5 jaar. Bovenwettelijke vakantiedagen hebben eveneens een verjaringstermijn van 5 ...

18. Wanneer vervallen mijn oude vakantierechten?   28 juli 2016
23 juni 2016  | , , , ,
... in een CAO, bedrijfsregeling of in een individuele overeenkomst, blijft de maximale verval- c.q. verjaringstermijn van 5 jaar gelden.” Zoals al eerder gesteld zullen de dagen die opgebouwd ...


18 items