Loontransparantie


1. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... werkt de bewindsvrouw aan wetgeving voor het snel invoeren van een Europese richtlijn voor meer loontransparantie, meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Uit de cijfers van ...

2. Gelijke beloning mannen vrouwen   22 januari 2011
14 november 2022  |  , , , , ,
... wet zelf Loonkloof krimpt, maar vrouwen verdienen in EU altijd nog13% minder per uur dan mannen (loontransparantie) Richtlijn loontransparantie Gelijkwaardigheid als uitgangspunt Uitgangspunt is ...


2 items