Basisschool


1. Allochtonen   4 januari 2014
29 november 2023  |  , , , , , ,
... hebt.' (Bron en meer: Volkskrant, 21 mrt. 2015) Grote verschillen in scores op eindtoets groep 8 Basisschoolleerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond scoren gemiddeld lager op de ...

2. Basisonderwijs   25 augustus 2018
26 juni 2021  |  , , ,
... lestijden en vakanties uitgebreid Een proef met flexibele schoolvakanties en lestijden op de basisschool wordt uitgebreid van elf naar twintig scholen. De ouders van kinderen op deze scholen ...

3. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
3 juli 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... 2017 Loonstrookje zegt weinig over koopkracht Arbeidsuitbuiting komt nog steeds voor Leerkracht basisschool eist zelfde salaris als docent voortgezet onderwijs Salaris basisonderwijs moet ...

4. Beroepsopleidingen   20 mei 2013
24 september 2020  |  , , , ,
... om de totale kosten die gemaakt worden om het onderwijs tot het einddiploma te verzorgen, vanaf de basisschool. De overheid, bedrijven en huishoudens betalen allen mee aan de kosten voor ...

5. Besteding van gelden en organisatie   9 juni 2019
7 september 2020  |  ,
... 2018) Hoe werkt het onderwijsbudget? De Rijksoverheid trekt jaarlijks 6.700 euro uit voor elke basisschoolleerling. Dat geld komt niet in zijn geheel in de klas terecht. Waar komt het geld dan ...

6. Calamiteitenverlof   20 maart 2009
2 oktober 2017  |  , ,
... door. (Bron: Rijksoverheid) Zorgverlof opnemen door stakende leraren? Door de staking van de basisschoolleraren heeft een aantal van mijn medewerkers een probleem; de kinderen kunnen niet ...

7. Coronavirus   24 februari 2020
28 oktober 2020  |  , , , , , , , , ,
... die kinderen waarvoor opvang noodzakelijk is, dat wil zeggen voor kinderen die op de crèche of basisschool zitten. In diverse sectoren kunnen er oplossingen gevonden worden door werk en opvang ...

8. Diverse onderwerpen   11 januari 2016
26 mei 2021  |  , ,
... is het percentage voortijdig schoolverlaters 12 procent. Van elke honderd leerlingen die op de basisschool beginnen, halen er uiteindelijk 13 een master. Van de studenten die het hbo na ...

9. Eerder met pensioen   20 maart 2009
20 mei 2021  |  , , , , , ,
... maanden voor hun 64ste, middelbaar geschoolden enkele maanden ná hun 64ste en mensen met alleen basisschool, vmbo of het laagste mbo-niveau op hun 65ste. De reden dat hoogopgeleiden zoveel ...

10. Individuele maatregelen   18 maart 2020
3 mei 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... en theaters vanaf 1 december verplichten. Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moeten mensen dan een mondkapje gaan dragen. Voor contactberoepen geldt de regel ...

11. Jongeren   15 februari 2020
4 maart 2021  |  ,
... de tijd om erachter te komen welk niveau jou pást. De meeste leerlingen stromen hoger op dan het basisschooladvies.” (Bron: SER, 16 feb. ...

12. Kantoorinrichting   30 september 2016
20 april 2021  |  , ,
... 800 medewerkers, maar geen enkel kantoor Slechts de helft van medewerkers is trots op zijn kantoor Basisschool De Leister Igge duurzaamste bouwproject 2018 Kantoor waar alle afval grondstof wordt ...

13. Kinderopvang (vormen)   20 maart 2009
29 juni 2020  |  , , , , ,
... opvang De buitenschoolse opvang (BSO) is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar die de basisschool bezoeken. De BSO kan bestaan uit opvang voor schooltijd, na schooltijd, op vrije ...

14. Leerplicht   3 mei 2013
5 oktober 2018  |  ,
... van 4 jaar vallen niet onder de leerplicht, ook niet wanneer ze zijn ingeschreven op een basisschool. Ouders zijn dus niet strafbaar als zij een 4-jarige kind thuis houden. De ...

15. Maatregelen Kabinet   15 juni 2020
15 maart 2022  |  , , , , , , , , ,
... 2020 Geen versoepelingen per 21 april, mogelijk wel vanaf 28 april Buitenschoolse opvang voor basisschoolkinderen vanaf 19 april Versoepelingen vanaf 28 april Koolmees ziet geen oplossing ...

16. Onderwijs   19 maart 2020
30 juni 2021  |  , ,
... voor onderwijs op afstand Basisscholen niet eerder open dan 18 januari Nog twee weken voor de basisschoolkinderen Financiële tegemoetkoming studenten verlengd Vanaf 8 februari gaan de ...

17. Onderwijsstructuur in Nederland   18 januari 2013
12 januari 2019  |  , ,
... bijgehouden in een leerlingvolgsysteem. Op vele scholen is er voor de leerlingen een eindtoets. De basisschool bereidt voor op het voortgezet onderwijs. Voor leerlingen met moeilijkheden is er ...

18. Oudere werknemers   4 januari 2014
12 januari 2020  |  , ,
... Nieuws, 10 apr. 2018) Onderwijzers steeds ouder In het schooljaar 2017/’18 was 21 procent van de basisschoolleraren 55 jaar of ouder. In 2003/’04 was dat nog 11 procent. Vooral het aantal ...

19. Pensioen (varia)   21 mei 2016
20 maart 2021  |  , , , ,
... oneerlijk dat hoogopgeleiden even vroeg met pensioen mogen als laagopgeleiden. Mensen met alleen basisschool, vmbo of mbo 1 werken het langst en leven het kortst, maar toch geldt voor hen ...

20. Staking   20 maart 2009
29 juni 2021  |  , , ,
... acties om flexwerk duurder te maken NS zet alle zeilen bij om staking op te vangen Dit is waarom basisschoolleraren staken Politievakbonden dreigen met acties voor beter pensioen Basisscholen ...

21. Uitkeringen (bijstand)   9 maart 2010
1 maart 2021  |  , , ,
... moeder, die ze hebben omgedoopt tot Ariane. Ariana heeft een zoon Emile van 10 die op de basisschool zit en een dochter Laura van 15 op de middelbare school. „Zij wonen in een sociale ...

22. Vakbonden   28 december 2011
29 november 2023  |  , , , , , ,
... nieuwe koers Aantal vakbondsleden daalt, maar minder snel Meer vrouwen, minder mannen vakbondslid Basisschoolleraren beginnen eigen vakbond AWVN-werkgeversbijdrageregeling Kosten lidmaatschap ...

23. Wetten kinderopvang   20 maart 2009
7 mei 2021  |  , , ,
... ook spelenderwijs te leren. Dat geeft ze niet alleen veel plezier, maar ook een goede start op de basisschool.'' Beide wetsvoorstellen treden, als de Eerste Kamer binnenkort ook instemt, op 1 ...

24. Basisschool De Leister Igge duurzaamste bouwproject 2018   27 februari 2019
1 maart 2019  | F-Facts  | Fred Barkhuis  | , ,
Het gebouw van De Leister Igge was niet meer geschikt om les in te geven. Omdat nieuwbouw was uitgesloten werd gezocht naar andere mogelijkheden. Tijdens de zomervakantie werd het gebouw ...

25. Basisschoolleraren beginnen eigen vakbond   7 december 2017
8 december 2017  | NOS e.a.  | Fred Barkhuis  | , , ,
Protesterende basisschoolleraren van de actiegroep PO in Actie beginnen een eigen vakbond. De actiegroep werd in maart 2017 opgericht om te demonstreren voor hogere salarissen en minder werkdruk in ...


Bekijk items: 1 tot 25 (40 totaal)