Fulltime


1. Arbeidsdeelname en deeltijd   28 september 2018
27 september 2022  |  , ,
... Het feit dat zoveel vrouwen parttime werken (minder dan 10% van de vrouwen had in 2003 een fulltime baan) komt waarschijnlijk doordat de collectieve zorgvoorzieningen in Nederland ...

2. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... als een beroepsziekte. Parttimer en wachtdagen De werkgever is bevoegd om bij ziekte zowel bij fulltime als bij parttime werknemers twee wachtdagen in te houden. Er is wel een aantal eisen aan ...

3. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
22 juni 2021  |  , , , , , , , , ,
... uur ’s ochtends tot 14 uur ’s middags met een aantal extra flexuren. Ze kunnen weer terug om fulltime te werken. Het nieuws lijkt een reactie op de hevige kritiek die Amazon vorig jaar ten ...

4. Arbeidstijdverkorting   20 maart 2009
6 juni 2017  |  , , , , ,
... werknemer naar rato van zijn dienstverband recht heeft op evenveel erkende feestdagen als een fulltime werknemer. Meer specifiek gaat het in deze zaak om de vraag of de werkgever (Shell) ...

5. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
16 september 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... ergonoom, arbeidshygiënist of vertrouwenspersoon. Er hoeft niet altijd sprake te zijn van een fulltime-functie; in kleinere organisaties combineren ‘normale’ werknemers hun functie vaak ...

6. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
11 juni 2021  |  , , , , ,
... die zij verplicht zijn te betalen aan het COA zodra zij een inkomen hebben, houden zij bij fulltimewerk tegen minimumloon in het slechtste geval 196 euro per maand over. Net als voor ...

7. Belastingplan 2019   20 september 2018
15 december 2019  |  , ,
... in 2019 jaar meer te besteden hebben - gemiddeld € 35 per maand. Kraamverlof Werknemers die fulltime werken krijgen per 1 januari 2019 recht op vijf dagen verlof. Bij parttimers geldt het ...

8. Benchmark   19 maart 2016
27 oktober 2018  |  , , ,
... (KPI's), variabelen om prestaties van ondernemingen te analyseren. Voorbeelden HRM onderzoek FTE (fulltime-equivalent) van de personeelsafdeling gedeeld door de FTE van de organisatie maal ...

9. Bonus   20 maart 2009
11 december 2019  |  , , , ,
... vindt dat hij die moet krijgen. Gelijke behandeling Het toekennen van een bonus aan alleen fulltimers en niet aan parttimers is niet toegestaan. Aldus de Commissie Gelijke Behandeling ...

10. Bronnen   13 maart 2011
8 juli 2013
... Alle verlof boven viermaal het aantal werkdagen of uren per week mogen worden verruild. Voor een fulltimer betekent dit alle dagen boven 4 × 5 = 20 dagen per jaar. Dus, als een werknemer recht ...

11. Cijfers (arbeidsmarkt)   20 juni 2015
25 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... dat een baan een arbeidsplaats van minimaal 12 uur per week is. Dat is dus iets anders dan een fulltime job. Dat het aantal uitzendkrachten toeneemt is vooral een gevolg van de WWZ. Werkgevers ...

12. Cijfers ZZP-ers   27 juni 2012
21 december 2020  |  , , , ,
... ondernemers werkt. (Bron: PW De Gids, 27 mei 2016) Cijfers 2016 Het totaal aantal totaal fulltime zzp-ers komt per 30 juni 2016 uit op 869.454 en parttime zzp-ers op 214.670. Naast de ...

13. Deeltijd (arbeidsvoorwaarden)   20 maart 2009
6 april 2021  |  , , , , ,
Inhoud Uitzonderingen Van fulltime naar deeltijd (2010) Pro rata berekening op internet Onderscheid in CAO's Geen afschaffing deeltijdfactor bij aftopping pensioengevend loon Pensioenaftopping ...

14. Deeltijd (inleiding)   20 maart 2009
30 april 2020  |  , ,
... wordt vaak rekening gehouden met deeltijd. Men drukt de formatie dan ook uit in aantallen FTE's (= fulltime equivalent). Voorbeeld: van twee werknemers die beide 60% werken, is de FTE 2 x 0,6 = ...

15. Demotie   20 maart 2009
8 augustus 2019  |  , , , , ,
... (demotie) maar ook als de medewerker minder uren gaat werken, evenwel minimaal 50% van een fulltimebaan. Bij CAO kunnen andere afspraken worden gemaakt. Remotie Tenslotte nog het begrip ...

16. Diversiteit (arbeidsmarkt)   10 september 2015
9 februari 2023  |  , ,
... provincie, functiegroep, branche, opleidingsniveau, dienstverband (interim of stage) en per uren (fulltime of parttime). Verder zijn vacatures volgens het alfabet onderverdeeld per functie, ...

17. Eerder met pensioen   20 maart 2009
20 mei 2021  |  , , , , , ,
... is deels werken en deels met pensioen. De regeling garandeert dat deeltijders in verhouding tot fulltime werknemers een gelijk pensioen opbouwen. Werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd ...

18. Emotional Reward   20 maart 2009
22 april 2017  |  ,
... arbeidsvoorwaarden zijn vaak afgestemd op een ‘standaard’ mannelijke werknemer die fulltime werkt. Een bonussysteem voor individuele prestaties bijvoorbeeld is typisch een ...

19. Feestdagen en schoolvakanties   12 mei 2009
19 april 2022  |  , , , ,
... (naar rato van hun dienstverband) in beginsel recht hebben op evenveel feestdagen als de fulltime werknemers. Slechts wanneer dit objectief gerechtvaardigd is, mag een werkgever ...

20. Geboorteverlof   11 augustus 2019
19 maart 2021  |  , , ,
... een werkweek betaald verlof. Een uitbreiding met vijf vrije dagen zou parttimers bevoordelen en fulltime werkenden benadelen. Een parttimer zou dan meerdere weken vrij kunnen krijgen. Vandaar ...

21. Gelijke behandeling arbeidsduur   22 januari 2011
11 maart 2017  |  , ,
... van de EU. Wie in deeltijd werkt, heeft dezelfde rechten binnen het bedrijf als een werknemer die fulltime werkt. Zo mag de werkgever een parttimer geen lager uurloon geven dan waar hij op grond ...

22. Handboek Loonheffingen 2016   17 november 2015
29 april 2017  |  , , ,
... over' hebben we informatie toegevoegd over faillissement. 5.12.1 19-07-2016 'Werknemers die niet fulltime werken' hebben we aangevuld met 'of gedeeltelijk onbetaald verlof hebben'. Onder ...

23. Het Nieuwe Werken (HNW)   19 december 2010
24 juli 2020  |  , , , ,
... worden en de beloning als afgeleide daarvan, is het nodig duidelijke afspraken te maken of iemand fulltime of in deeltijd werkt. Deze afspraken staan in de arbeidsovereenkomst, latere wijzigingen ...

24. HR-ratio   26 februari 2011
6 juni 2017  |  , ,
... ook uitgedrukt verhoudingsgetallen, bijvoorbeeld 1:100, 1:250 of 1:400. * FTE is een afkorting van fulltime-equivalent. Een rekeneenheid waarmee de omvang van een dienstverband (fulltime of ...

25. Jaarurensysteem   9 december 2014
10 maart 2017  |  ,
... dat een werknemer een vooraf vastgesteld aantal uren per jaar zal werken. Voor werknemers met een fulltime dienstverband is deze norm vastgesteld op bijvoorbeeld 1.878* bruto uur per jaar, bij ...


Bekijk items: 1 tot 25 (118 totaal)