Reiskostenvergoeding


1. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
22 juni 2021  |  , , , , , , , , ,
... werktijden’ – buiten salaris – als nummer 1 te boek. In de afgelopen jaren waren dat nog de reiskostenvergoeding en de pensioenregeling. Aldus de onderzoeksresultaten uit het Arbeidsmarkt ...

2. Belastingplan 2022   22 september 2021
2 november 2021  |  , , , , , ,
... N.B. Dat is geen verplichting. De werkgever mag ook op basis van het aantal reisbewegingen de reiskostenvergoeding vaststellen. Of zelfs helemaal geen reiskosten vergoeden. Zie ook: ...

3. Belastingplan 2022   22 september 2021
27 september 2021  | 
... te geven van maximaal 2 euro per dag. De 214 dagenregeling zoals deze nu geldt voor de vaste reiskostenvergoeding wordt aangepast. De aanpassing bestaat uit een herrekening als de medewerker ...

4. CAO   26 mei 2019
27 mei 2019  |  ,
... dat de werknemer wegens ziekte voor langere tijd afwezig zal zijn, mag de werkgever de vaste reiskostenvergoeding c.q. de vaste vergoeding voor woon-werkverkeer beëindigen. Fiscaal gezien ...

5. CAO (inhoud)   20 maart 2009
22 mei 2021  |  , , ,
... WAO/WIA-hiaat tot (vervroegde) pensionering, ziektekosten- en verlofregelingen, overwerk1 en reiskostenvergoedingen. Ook zaken als functiewaardering, salarisschalen, (flexibele) beloning en ...

6. CAO (ontwikkelingen)   20 maart 2009
31 januari 2023  |  , , , ,
... Schoonmakers in Groningen actie voor een CAO met respect. Ze willen een leefbaar loon, een goede reiskostenvergoeding in de vorm van een flink hogere eindejaars beloning en een fatsoenlijke ...

7. Carpoolen   20 maart 2009
22 januari 2020  |  , , ,
... de werkgever Carpoolen op basis van alleen afspraken tussen werknemers onderling Leaseauto Naslag Reiskostenvergoeding ook bij carpoolen onbelast Carpoolregeling afgeschaft De carpoolregeling is ...

8. Deeltijd (arbeidsvoorwaarden)   20 maart 2009
6 april 2021  |  , , , , ,
... Voorbeeld: een werknemer die op vijf werkdagen halve dagen werkt komt mogelijk voor dezelfde reiskostenvergoeding in aanmerking als iemand die alle werkdagen fulltime werkt. Leaseauto Indien ...

9. Detachering   20 maart 2009
6 mei 2023  |  , , , , , ,
... of CAO’s recht op hebben (zoals bijvoorbeeld een bonus, 13de maand, overwerktoeslag of een reiskostenvergoeding). Welke looncomponenten in de diverse EU landen op basis van wetgeving en ...

10. Doelen   13 maart 2011
5 april 2015
... salaris kan een doel zijn, wanneer de medewerker zijn bovenwettelijk verlofdagen verkoopt. • Reiskostenvergoeding De mogelijkheid om een werknemer een vaste reiskostenvergoeding te geven ...

11. Doorbetaling reiskosten bij afwezigheid   20 januari 2011
5 oktober 2021  |  , , ,
Maximaal zes weken De vaste reiskostenvergoeding mag fiscaal gezien worden doorbetaald tijdens maximaal zes aaneensluitende weken waarin de werknemer afwezig is (vanwege ziekte of vakantie). Als ...

12. Eerste en Tweede Kamer   25 oktober 2014
25 oktober 2020  |  ,
... maandbedrag, vakantiegeld en eindejaarsuitkering. In totaal circa € 109.000 bruto per jaar. Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer (ongeveer dezelfde die geldt voor ambtenaren) ...

13. Europees Parlement (inkomens en vergoedingen)   25 november 2016
27 april 2019  |  , , ,
... Er was al jarenlang veel kritiek op de systematiek en het gebruik van presentie- en reiskostenvergoedingen. Nederlandse delegaties hebben zelf eigen gedragscodes afgesproken waarin ...

14. Fiets   20 maart 2009
30 mei 2023  |  , , , , , , , , ,
... in de auto Binnen 48 uur je gestolen fiets terug Swapfiets Nederland verhuurt fietsen Stimulering reiskostenvergoeding fiets Goedkope e-bike voor ondernemer? E-bikes vaak sneller dan u denkt ...

15. Fiets   26 november 2010
14 maart 2018  |  , , , ,
... het rentevoordeel van die personeelslening nihil. Uw werknemer kan bijvoorbeeld ook zijn onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer omruilen voor een fiets of gebruiken voor de ...

16. Handboeken en naslag   20 februari 2018
26 november 2020  |  , ,
... tijdens de coronacrisis. Er wordt antwoord gegeven op vragen over de volgende onderwerpen: Vaste reiskostenvergoedingen OV-abonnementen Voorzieningen voor thuiswerken Arbovrijstelling ...

17. Hoofdlijnennotitie woon-werkverkeer   22 juli 2012

In onze paragraaf Overzicht Lente-akkoord en aangenomen wetten kon u al lezen dat de onbelaste reiskostenvergoeding wordt afgeschaft en ook het tot dusverre onbelaste privégebruik van ...

18. Invoering in Nederland   13 maart 2011
13 mei 2015  | 
... aan- of verkopen van vakantie-uren · bedrijfsfitness · fietsproject · vakbondscontributie · reiskostenvergoeding · lening voor een computer. De beschikbare bronnen zijn: · (een deel van) ...

19. Jongeren   4 januari 2014
10 december 2020  | 
... genoemd) team-uitjes, het aanbieden van kortingen, de mogelijkheid om te werken met vrienden en reiskostenvergoeding. Hoge verwachtingen: Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019 De weg ...

20. Kunduz-akkoord, zelfde waarde als Pensioen-akkoord?   10 mei 2012
, , ,
... maatregelen m.b.t. woon-werk Letterlijk staat er in het akkoord hierover: - De onbelaste reiskostenvergoeding (19 cent per kilometer of de werkelijke kosten bij openbaar vervoer) wordt ...

21. Lente-akkoord uitgelekt (mei 2012)   17 mei 2012
, , ,
... Reiskosten • Woon-werkverkeer wordt belast door het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding. Het vergoeden van zakelijke reizen blijft onbelast. • De ...

22. Loonheffing   20 maart 2009
28 december 2019  |  , , , , , , , , , , , ,
... naheffing* zijn: een te hoge vaste kostenvergoeding een te hoge vergoeding voor telefoonkosten een reiskostenvergoeding die in het verleden ten onrechte niet is belast; vergoeding voor een recht ...

23. Loonsverhoging   20 maart 2009
4 augustus 2023  |  , , , , , , , , , ,
... jaar loonsverhoging te krijgen, tegenover 28% van de 55-plussers. Gewenst: loonsverhoging, hogere reiskostenvergoeding of 13e maand Waar alle respondenten het wel over eens zijn is de vorm van de ...

24. Maaltijden   20 maart 2009
2 november 2021  |  , , , , , , , , ,
... zeelieden. Vanaf 1 januari 2007 staat er in de wet een regeling voor het vaststellen van een vaste reiskostenvergoedingen voor werknemers die hun eigen auto voor zakelijke ritten gebruiken. De ...

25. Maatregelen Kabinet   15 juni 2020
15 maart 2022  |  , , , , , , , , ,
... of werken over de grens in de EU U hebt grensarbeiders in dienst Krijgen uw werknemers een vaste reiskostenvergoeding van u en werken zij nu (bijna) volledig thuis? Dan hoeft u de vaste ...


Bekijk items: 1 tot 25 (118 totaal)