Tozo-Regeling


1. Maatregelen Kabinet   15 juni 2020
15 maart 2022  |  , , , , , , , , ,
... voor dak- en thuislozen Corona-OverbruggingsLening (COL) Grenswerkers en AOW’ers toegevoegd aan TOZO-regeling Nieuwe belastingmaatregelen vanwege de coronacrisis Aanvullende ...

2. Sociaal minimum (tabellen)   17 oktober 2019
9 januari 2024  |  , , , , , ,
Sociaal minimum 1 januari 2024 Leefsituatie Bedrag per dag Bedrag per week Bedrag per maand Gehuwd / gelijkgestelden € 95,14 € 475,70 € 2.069,30 Alleenstaande van 21 jaar en ouder € 67,75 ...

3. Wordt mijn vader voor de TOZO-regeling als partner beschouwd?   6 november 2020
6 november 2020  | , , , , , ,
... bijstandswet. Hoe zit dat nou? Antwoord Uit alles blijkt dat u voldoet aan de voorwaarden voor de TOZO-regeling. Zie de opsomming. In de TOZO 1 en 2 regeling wordt het partnerinkomen (en ...

4. Grenswerkers en AOW’ers toegevoegd aan Tozo-regeling   25 april 2020
27 april 2020  | Min SZW  | Fred Barkhuis  | , , ,
Het kabinet gaat op verzoek van de Tweede Kamer regelen dat ook grenswerkers en AOW’ers aanspraak kunnen maken op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

5. Aflossingsdatum Tozo naar juli 2021   19 december 2020
22 december 2020  | VVP Online  | Fred Barkhuis  | , ,
Zelfstandigen die lenen via de Tozo, hoeven pas vanaf juli 2021 te starten met aflossen. Aanvankelijk was dit januari 2021.

6. Gemeente die snel uitkeert, wordt het meest gewaardeerd   10 mei 2020
12 mei 2020  | FNV  | Fred Barkhuis  | , , , ,
De helft van de zelfstandigen is best tevreden is met de wijze waarop gemeenten omgaan met aanvragen van inkomensondersteuning, maar de verschillen zijn groot. Kleine gemeentes worden vaak beter ...

7. Handreiking Tozo 3 geactualiseerd   18 december 2020
21 december 2020  | Diverse bronnen  | Fred Barkhuis  | , , ,
Op 15 december 2020 is de handreiking Tozo 3 geactualiseerd. En verder, zelfstandigen die lenen via de Tozo, hoeven pas vanaf juli 2021 te starten met aflossen.

8. Kabinet verlengt Tozo: partnerinkomen telt mee in Tozo 2   21 mei 2020
22 mei 2020  | Divosa  | Fred Barkhuis  | , , ,
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt verlengd tot eind augustus. Nieuw is een verklaring van de partnerinkomenstoets.

9. Kwart aanvragen TOZO niet uitbetaald   6 juni 2020
9 juni 2020  | Accountant  | Fred Barkhuis  | , , ,
Haast een kwart van alle aanvragen voor de TOZO-regeling is niet uitbetaald, afgewezen of niet goed ingevuld. Gemeenten geven aan problemen te voorzien bij de verlenging van de TOZO-regeling. In de ...

10. Nog eens half miljard naar gemeenten voor ´TOZO´   9 mei 2020
11 mei 2020  | Almere stat  | Fred Barkhuis  | , ,
Gemeenten hebben 8 mei 2020 nog eens 550 miljoen euro ontvangen voor de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

11. Opnieuw steun aan duizenden werkgevers en zelfstandigen (TOZO 6)   6 december 2020
7 december 2020  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | , , , ,
Minister Koolmees en Staatssecretaris Van 't Wout sturen de vijfde editie van de brief ‘monitoring arbeidsmarkt en beroep NOW en Tozo’. Deze brief bevat een actualisatie van het beroep op de ...

12. Relatief veel terugvordering Tozo, compensatie gemeenten voor oninbare vorderingen   28 januari 2021
29 januari 2021  | AV Accountancy  | Fred Barkhuis  | , ,
Minister Koolmees is in een Kamerbrief uitgebreid ingegaan op de uitvoering van de Tozo door gemeenten. Het niet voldoen aan de voorwaarden door aanvragers leidt inmiddels tot relatief grote ...

13. Steunpakketten TVL, NOW, TOZO en TONK verlengd   29 mei 2021
29 mei 2021  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | , , , , , ,
Het kabinet is van plan om de TVL (subsidie voor vaste lasten), de NOW (loonsteun), TOZO (steun voor zzp’ers) en TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) te verlengen in het derde ...

14. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO 4)   14 juni 2020
15 juni 2020  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | , , ,
Op 12 juni 2020 zijn beschikkingen aan gemeenten verzonden met een vierde voorschot voor de uitkerings- en uitvoeringskosten van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO). ...

15. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO 5)   19 juli 2020
19 juli 2020  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | , ,
Het vijfde voorschot bedraagt in totaal € 250 miljoen. De totale bevoorschotting voor de Tozo komt hiermee op € 2,75 miljard. Betaaldatum voor het voorschot is 20 juli.


15 items