Eu-Richtlijn


1. Arbeidsvoorwaarden (primair, secundair, tertiair)   20 maart 2009
16 november 2021  |  , , , , , , ,
... en voorspelbare arbeidsvoorwaarden – Wat gaat er op hoofdlijnen veranderen in 2022? De EU-richtlijn 2019/1152, betreffende de transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de ...

2. Bedrijfsovername   20 maart 2009
6 april 2021  |  , , ,
... die daarbij de arbeidsvoorwaarden van het overgenomen personeel dient te respecteren. Aldus een EU-richtlijn uit 1977, die daarna is opgenomen in het BW (7:663 BW): 'Door overgang van ...

3. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
1 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... in 2020 Lonen in 2022 met 3 procent omhoog Bij een loonkloof van 5% is actie vereist verplicht een EU-richtlijn Minister vindt loonkloof onacceptabel en wil snel met wet komen Verdiende lonen in ...

4. Bovenmatige beloning   18 december 2011
10 juli 2020  |  , , ,
... moeten de salarissen van politici zijn? Technische aanpassingen Wet normering topinkomens (WNT) EU-richtlijn gericht op topinkomens Wetsevaluatie voor doelmatiger WNT Fat Cat Day ...

5. Brexit   9 maart 2017
16 april 2021  |  ,
... vereisten bij btw-rapportages; het niet langer toepasbaar zijn van gunstige EU-regelingen (zoals EU-richtlijnen en EU-jurisprudentie) en een hogere belastingheffing bij bedrijven; het beperken ...

6. Detachering   20 maart 2009
6 mei 2023  |  , , , , , ,
... akkoord gelijke beloning bij detachering JobXion, detacheringsbureau bestaat 12,5 jaar Eindelijk EU-richtlijn detachering A1-verklaring kan (enkel) bij fraude opzij geschoven worden Europees ...

7. Eerste en Tweede Kamer   10 maart 2018
23 februari 2018  |  , ,
... met wet anti-witwasinlichtingen De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Implementatie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot anti-witwasinlichtingen. Dit betekent dat de wet ...

8. Elektrische auto   17 januari 2019
12 mei 2023  |  , , , , , , , ,
... van 9 november 2018 over het pakket Belastingplan 2019 en de wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijkingsrichtlijn (ATAD1). (Bron: Rijksoverheid, 12 nov. 2019) ...

9. Europa   26 maart 2018
5 mei 2021  |  , ,
... in 2030 EU-wetsvoorstel voor gelijk speelveld tussen bedrijven gebaseerd op Nederlandse inzet EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden NB1: Alles wat met opleidingen op ...

10. Europa   10 maart 2018
28 maart 2021  |  ,
... die bij de ontvanger niet is belast. De wet ATAD II beoogt dit te voorkomen en implementeert de EU-richtlijn ter voorkoming van belastingontwijking, de zogenoemde Anti Tax Avoidance Directive ...

11. Europese richtlijnen en verordeningen   20 maart 2009
17 oktober 2018  |  , ,
... Europese Hof van Justitie, die bindend zijn voor alle landen van de EU. Op sociaal terrein hebben EU-richtlijnen en verordeningen betrekking op onder meer discriminatie, Arbozaken (veiligheid en ...

12. Europese wetgeving   1 maart 2013
13 februari 2019  |  , , ,
... Europese Hof van Justitie, die bindend zijn voor alle landen van de EU. Op sociaal terrein hebben EU-richtlijnen en verordeningen betrekking op onder meer discriminatie, Arbozaken (veiligheid en ...

13. Gelijke beloning mannen vrouwen   22 januari 2011
14 november 2022  |  , , , , ,
... in EU altijd nog13% minder per uur dan mannen (loontransparantie) Het Europees Parlement heeft een EU-richtlijn aangenomen die loonverschillen tussen mannen en vrouwen moet tegengaan. Gevolg is ...

14. Hervormingen   30 juni 2016
13 november 2020  |  ,
... is het vertrouwen van investeerders en consumenten te vergroten. De regeling vloeit voort uit de EU-richtlijn over het jaarrekeningenrecht. De onderneming meldt welk beleid ze ten aanzien van ...

15. Hiërarchie wetgeving   16 april 2009
11 maart 2017  |  , , ,
... hogere niveau voorschrijft, zie onder: Internationale wetten, verdragen en handvesten, waaronder EU-richtlijnen en verordeningen ▼ Nederlandse wetgeving ▼ Collectieve ...

16. Kennismigranten   25 april 2009
1 december 2020  |  , , , , , ,
... Dit voorstel betreft een wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 en is nodig om een EU-richtlijn om te zetten in Nederlands recht. De EU-richtlijn treedt in werking op 29 november ...

17. Klokkenluider   25 november 2015
4 september 2023  |  , , , , ,
... Jaarverslag Huis voor Klokkenluiders 2019 Evaluatie Wet Huis voor Klokkenluiders en implementatie EU-richtlijn Klokkenluiderslijn bij grote bedrijven verplicht Jaarverslag Huis voor ...

18. Mantelzorg- of palliatiefverlof   20 maart 2009
11 november 2021  |  , , , , , , ,
... mantelzorgvriendelijke bedrijven verdrievoudigd In de toekomst veel minder mantelzorgers Voorstel EU-richtlijn voor opname ouderschapsverlof van vier maanden door mantelzorgers Combinatie ...

19. Meest gelezen onderwerpen van de afgelopen maand   21 juli 2023
31 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... 8 Vraagbaak Elektra voor privé auto bijtelling/belasten? 9 Belonen Bij 5% verschil rapporteren. EU-richtlijn 10 Arbeid Arbeidsmarkt 11 Arbeidsinactiviteit Loonkostensubsidie en banenmarkt Juli ...

20. Nevenwerkzaamheden   21 februari 2010
17 augustus 2019  |  ,
... als dit beding kan worden gerechtvaardigd op grond van een objectieve reden. Dit staat in de EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en het wetsvoorstel dat deze ...

21. Niet EU-migranten   27 februari 2013
22 maart 2023  |  , , , ,
... of binnen dezelfde onderneming overgeplaatste werknemers (die zullen worden gedekt door andere EU-richtlijnen). Au pairs en zeevaarders die onder de vlag van een lidstaat varen, vallen ook ...

22. Overwerk   20 maart 2009
14 oktober 2021  |  , , , , , , ,
... de hoogte stellen. Aldus het Europese Hof van Justitie (8 februari 2001, dat zich baseert op een EU-richtlijn waarin staat dat een werkgever een werknemer moet informeren over alle wezenlijke ...

23. Richtlijnen en Verordeningen   15 november 2015
14 november 2023  |  , , , , , , ,
... Europese Hof van Justitie, die bindend zijn voor alle landen van de EU. Op sociaal terrein hebben EU-richtlijnen en verordeningen betrekking op onder meer discriminatie, Arbozaken (veiligheid en ...

24. Stage   2 april 2014
6 november 2023  |  , , , , , , , , ,
... buitenlandse student Fictieve dienstbetrekking Werktijden stagiairs Eerstedagsmelding Ziektewet EU-richtlijnen 2014 Minder leerbanen voor MBO’ers in 2013 Verschil tussen een stage en leerweg ...

25. Wet op de Europese ondernemingsraden (WEOR)   20 november 2010
7 mei 2017  |  , , , , ,
... voor ondernemingen met vestigingen in meerdere lidstaten. Deze verplichting is gebaseerd op de EU-richtlijn van 1994: ‘inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een ...


Bekijk items: 1 tot 25 (37 totaal)