Bezwaar


1. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... Ook als de 30%-vergoedingsregeling niet wordt toegepast in de loonbelasting, is het niet bezwaarlijk om deze regeling toe te passen in de aangifte inkomstenbelasting, zo oordeelde ...

2. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... uitkering UWV publiceert uitvoeringsregels UWV Inspiratiedagen in 2016 Jaarverslag UWV 2015 Inhoud bezwaarprocedure Regionale trendrapportage banenafspraak Jaarverslag UWV 2016 Taakdelegatie voor ...

3. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... en instellingen de afdrachtvermindering onderwijs gecontroleerd. Dit heeft geleid tot tientallen bezwaar- en beroepsprocedures. Voor veel van deze procedures heeft de Hoge Raad een belangrijke ...

4. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... (artikel 34 UAVG). Dat betekent dat tegen zo’n besluit gedurende een termijn van zes weken bezwaar en beroep open staat. Opschortende werking bezwaar en beroep. In artikel 38 UAVG staat ...

5. Alle ontslagroutes bijgewerkt tot 2020   9 maart 2017
19 februari 2020  |  , , , , ,
... Persoonlijke redenen voor het ontslag kunnen zijn: onvoldoende functioneren: ernstig gewetensbezwaar; verwijtbaar handelen of nalatigheidverstoorde arbeidsrelatie; veelvuldig ziekteverzuim. ...

6. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... werkenden, recht heeft op 100% van zijn salaris. De staatssecretaris van Financiën wees zijn bezwaar echter af. De belastingmedewerker stapte vervolgens naar de rechtbank in Zwolle, die ...

7. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... van dit tijdelijke contract met de payroller wordt ook keurig aangezegd. Maar de werknemer maakt bezwaar tegen het einde van de arbeidsovereenkomst en houdt zich beschikbaar voor werk. Als hij ...

8. Auto van de zaak   23 juni 2015
31 augustus 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... auto aan het begin van het jaar, een bijtelling betaalt moet worden. De medewerker maakt hiertegen bezwaar en gaat vervolgens in beroep. Uiteindelijk beslist de Hoge Raad, dat de inspecteur ...

9. Autoriteit Persoonsgegevens   28 maart 2018
25 september 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... hebben vanaf het moment van publicatie, 21 april 2016, tot veel discussie geleid. Voornaamste bezwaar van veel partijen betrokken bij verzuim(beleid) en re-integratie, is dat de beleidsregels ...

10. Belasting Toegevoegde Waarde (Lease-auto)   5 maart 2012
26 februari 2021  |  , , , , ,
... Privégebruik aantonen zonder kilometeradministratie vrijwel onmogelijk Belastingdienst wijzigt bezwaar privégebruik auto voor BTW Btw-correctie privégebruik zakelijke auto voordeliger? Vier ...

11. Belastingtarieven   20 maart 2009
3 januari 2024  |  , , , , ,
... de uitspraak als goed nieuws voor de 60.000 mensen die meedoen aan een zogenoemde massaal bezwaarprocedure voor de belastingjaren 2017 en 2018. Die zouden nu dus geld terug moeten kunnen ...

12. Beoordelen   25 augustus 2016
28 mei 2020  |  , , , , , , , ,
... leidinggevende in zijn dossier de reden, eventueel door correspondentie toe te voegen. Officieel bezwaar tegen functioneringsverslag In veel organisaties is het gebruikelijk dat het ...

13. Bijtelling auto   7 maart 2010
6 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... Alleen ondernemers die geen volledige kilometeradministratie hebben bijgehouden, maar wel tijdig bezwaar hebben gemaakt en van mening zijn dat het privégebruik van de auto lager is dan uit het ...

14. Bronnen   13 maart 2011
8 juli 2013
... deze nu wel of niet mogen worden verruild. In de praktijk zien we dat de fiscus hier meestal geen bezwaar (meer) tegen heeft. Zie subparagraaf Verlof in paragraaf Gevolgen invoering ...

15. Buitenland (WML)   15 juni 2015
12 september 2020  |  ,
... onder de Detacheringsrichtlijn vallen, zoals internationaal transitverkeer. Naar aanleiding van bezwaar vanuit verschillende lidstaten heeft Duitsland besloten het minimumloon voor ...

16. Burgerservicenummer (BSN)   20 maart 2009
26 oktober 2020  |  , ,
... bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg Fraude Elfproef BSN in BTW-nummer ZZP-er niet bezwaarlijk Publicatie BTW-nummer eenmanszaak is schending privacy Btw-nummer niet koppelen aan ...

17. CAO (ontwikkelingen)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , ,
... van collega's overnemen die tijdelijk tijd en ruimte nodig hebben. Wiersinga: "Ze hoeven zich niet bezwaard te voelen dat hun werk blijft liggen, want dat wordt tijdelijk waargenomen.” Gedurende ...

18. Commissaris   28 november 2013
4 september 2020  |  , ,
... van de werkzaamheden van natuurlijke personen die optreden als toezichthouder of als lid van een bezwaaradviescommissie of van andere daarmee te vergelijken werkzaamheden. Uit het besluit volgt ...

19. Crisisheffing   29 oktober 2013
28 april 2017  |  , , ,
... (Bron: Accountancy Nieuws, 7 mrt. 2013) Massaal verzet tegen crisisheffing Ongeveer 10.000 bezwaarschriften zijn bij de Belastingdienst ingediend tegen de crisisheffing 2012. De ...

20. Curriculum Vitae (CV)   1 december 2015
24 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... Werknemers die lang voor één werkgever hebben gewerkt, voelen zich hier over het algemeen niet bezwaard over; slechts drie procent zou dit liever niet vermelden op het CV. Op de vraag wat ...

21. Detachering   20 maart 2009
6 mei 2023  |  , , , , , ,
... onder de Detacheringsrichtlijn vallen, zoals internationaal transitverkeer. Naar aanleiding van bezwaar vanuit verschillende lidstaten heeft Duitsland besloten het minimumloon voor ...

22. Diverse onderwerpen   11 januari 2016
26 mei 2021  |  , ,
... worden opgenomen in de wet. Ook kunnen zij vanaf studiejaar 2021-2022 op een laagdrempelige manier bezwaar maken tegen beslissingen van de school. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel waar de ...

23. Dwangsom   5 januari 2011
29 april 2017  |  , , , ,
... recht op een vergoeding (dwangsom*) als de overheid te laat een besluit neemt op hun aanvraag of bezwaarschrift. Bovendien kunnen zij dan via de rechter een besluit afdwingen. Hierdoor kunnen ...

24. Economische en financiele gevolgen   18 maart 2020
27 januari 2022  |  , , , ,
... UWV het bedrag waar ze recht op hebben vastgesteld op nul euro. De werkgevers kunnen hier nog wel bezwaar tegen maken. Om te voorkomen dat deze bedrijven in acute geldnood komen kunnen ze een ...

25. Eindheffing   20 maart 2009
15 juli 2018  |  , , , ,
... Werkgever betaalt loonbelasting verschillende tarieven Verplicht of keuze Verschillende tarieven Bezwaarlijk te individualiseren loon Samenloop crisisheffing en levensloopregeling Globale ...


Bekijk items: 1 tot 25 (167 totaal)