Bbl


1. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... Werknemers die voor een organisatie werken in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het kader van een leer-werktraject in het MBO. Werknemers die voornamelijk vanwege een ...

2. Basisbegrippen sociale media   24 maart 2011
18 maart 2021  |  , , , ,
... iPhone LinkedIn Modem Online PDF Router Smartphone Spam Twitter URL Vlog WhatsApp Webcam Webblog WiFi Yammer (in alfabetische volgorde) Apps Apps is de afkorting van applicatie en wordt ...

3. Bedrijfsvakschool   18 augustus 2012
16 februari 2019  |  , , ,
... bedrijfsschool die opleidt in procestechniek, werktuigbouw, elektrotechniek en logistiek. Wie deze bbl-opleiding voltooid, krijgt een landelijk erkend mbo-diploma en een baan. De leerlingen leren ...

4. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
... programmaverklaring moet als bijlage bij de beroepspraktijkvormingsovereenkomst (bol en bbl), de onderwijsarbeidsovereenkomst (werkend-leren op hbo-niveau) of de leer-werk-overeenkomst ...

5. Beroepsopleidingen   20 mei 2013
24 september 2020  |  , , , ,
... en baan Meer vrijheid voor MBO in de regio Scholingsvouchers UWV enorm succes Verhoging lonen BBL als minimumjeugdloon stijgt ROVC Techbarometer helpt bij keuze bijscholing technisch ...

6. Bijstand (inleiding)   9 maart 2010
5 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... recht kan geven op studiefinanciering (Wsf 2000); Leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen; Meerderjarige leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op Wet tegemoetkoming ...

7. Boeken en literatuurlijst   25 april 2023
19 mei 2023  |  , ,
Boeken Nooit meer een burn-out Pensioenoplossingen bij ontslag HR met ballen Het Tussenparadijs Wegwijs in de WIA Wilt u een boek bestellen? Klik dan op de foto van het titelblad. Nooit meer een ...

8. Cookiewet   2 juli 2011
13 december 2019  |  , ,
... te verwijderen: ga naar internet, klik op ‘Extra’, klik op ‘Internetopties, vink op het tabblad ‘Algemeen’ bij ‘Browsergeschiedenis’ ‘Cookies’ aan, klik op ‘Cookies ...

9. Effectmetingssystematiek   19 mei 2023
19 mei 2023  |  , , , ,
Inhoud Merken en meten van evalueerbare Zorg Merken en meten van evalueerbare Zorg Inleiding Sinds jaar en dag proberen we met KPI's de Zorg meetbaar te maken door ons doen en laten met meten is ...

10. Fictieve dienstbetrekking en opting-in   19 oktober 2009
7 juli 2018  |  , , ,
... en sociale premies inhouden. Is de stagiair werkzaam op grond van de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL), dan is er altijd sprake van een echte dienstbetrekking. Vaak ontvangt de stagiair een ...

11. Flexibele arbeidsovereenkomst   6 januari 2010
7 november 2023  |  , , , , , , , ,
... de werkgever altijd de lage WW-premie mag betalen: ​​​​​​Wanneer een werkgever met een BBL-leerling een praktijkovereenkomst sluit en die voorziet van dagtekening en in de ...

12. Gelijke behandeling leeftijd   22 januari 2011
9 april 2019  |  , ,
... onderscheid op grond van leeftijd gemaakt, door bij de werving en selectie voor een leer-werkplek (BBL) in de gezondheidszorg een leeftijdsgrens van 52 jaar te hanteren. (Bron: College voor de ...

13. Ketenbepalingen   10 april 2017
18 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... De ketenbepaling geldt niet voor werknemers onder de 18 jaar die maximaal 12 uur werken. Ook voor bbl-leerlingen geldt de ketenbepaling niet. Ketenbepaling 2023 N.B. De ketenbepaling wordt nog ...

14. Leeftijdsbeloning (WML)   15 juni 2015
2 november 2019  |  , ,
... 85% 100% (vanaf 1-7-2019) 22 85% 100% 100% 23 100% 100% 100% Uitzonderingsbepaling leerwerkplekken bbl / mbo Het is mogelijk om een uitzonderingsbepaling op te nemen ten aanzien van het verhoogde ...

15. Maatregelen Kabinet   15 juni 2020
15 maart 2022  |  , , , , , , , , ,
... een werkgeversverklaring. Deze uitzondering op de avondklok geldt voor studenten met een leerbaan (bbl), maar óók voor studenten die stage lopen (bol). Forse uitbreiding steun- en herstelpakket ...

16. Mens en Regionalisering   16 mei 2023
16 mei 2023  |  , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Project ONTiE uitrol Kansen en mogelijkheden vanuit regionale samenwerking ONTiE Netwerkzorg Regionalisering als gezamenlijke opgave Project ONTiE staat in de steigers Regionale ...

17. Menscapaciteit   16 mei 2023
16 mei 2023  |  , , , , , ,
Inhoud Regionale Capaciteitsraming DMZ - bijdrage deel II rcDMZ in versnelling Capaciteitsontwikkeling Duurzame Medische Zorg Regionale Capaciteitsraming DMZ Regionale Capaciteitsraming Duurzame ...

18. Menskracht   16 mei 2023
16 mei 2023  |  , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Menskracht in transitie HR wordt HD - deel 1 #hr Menskracht in transitie HR wordt HD - deel II #hr Inspraak en Zeggenschap Verpleging en Verzorging Samenhang als hefboom Inspraak en ...

19. Mensontwikkeling   16 mei 2023
26 mei 2023  |  , , , , , , , , , ,
Inhoud Leer- en loopbaan (zorg)registraties en -administraties De kracht van een regionale beleidscyclus Opleidingsplan GZ Psychologen GOP Flevoland een heugelijk feit GOG-ROSO-FL Praktijkgestuurd ...

20. Mensvisie   19 mei 2023
19 mei 2023  |  , , , ,
Inhoud Van Wereldbeeld naar AIZ-werkbeelden Het Witte Vuur Van Wereldbeeld naar AIZ-werkbeelden Acute en intensive zorg in ontwikkeling op weg naar 2030 Afgelopen week mocht ik (Jan Hendriks) - ...

21. Minimumloon (tabellen)   30 maart 2009
23 juni 2023  |  , , , , , , ,
... van 18, 19 of 20 jaar die een arbeids­overeenkomst hebben vanuit de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden lagere minimumloonbedragen: Beroepsbegeleidende leerweg Maand Week Dag 20 jaar € ...

22. Minimumloon (WML)   15 juni 2015
22 februari 2024  |  , , , , , , , ,
... voor afwijkende jeugdlonen voor werknemers die de beroepsbegeleidende leerweg volgen (zogenoemde BBL’ers) of de artikelen XVI en XVII gelden (hoogte minimumjeugdloonvoordeel 2018). Deze ...

23. Mogelijke bezuinigingen 2017 en later   2 juni 2016
11 september 2018  |  , , ,
... leraren Afschaffen gratis schoolboeken en ander lesmateriaal Verhogen cursusgeld niveau 3 en 4, bbl-studenten 18-29 jaar Afschaffen aftrek inkomstenbelasting voor scholingsuitgaven ...

24. Oorzaken en bestrijding ziekteverzuim   26 mei 2019
19 januari 2024  |  , , , , , , ,
Inhoud Soorten ziekteverzuim hebben kleurtje Belemmerd Verzuimprotocol Overgang groot taboe op het werk Carnavalsverzuim Vallen op werkvloer oorzaak meeste arbeidsongevallen Verzuim met succes ...

25. Opleidingen HRM   12 januari 2016
6 juni 2017  |  , ,
Inhoud MBO HBO Universitair In deze rubriek worden op drie niveau's - MBO, HBO, Universitair - steeds twee voorbeelden van opleidingen personeel & organisatie gegeven. De keuze van de ...


Bekijk items: 1 tot 25 (62 totaal)