Zorgplicht


1. Zorgplicht   3 oktober 2009
23 mei 2019  |  , ,
... Procedureel belang Checklist voor inhuren schoonmaakbedrijf Te droge lucht maakt ziek Onwetenheid zorgplicht is groot Wettelijke verplichting werkgever Een werkgever heeft op grond van de wet een ...

2. Aanspraak   20 maart 2009
11 juli 2019  |  , , , ,
... staat niet vast, er zijn geen getuigen. Moet de werkgever niettemin aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan? Ja, dat moet de werkgever doen. Lees de jurisprudentie Gerechtshof ...

3. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
... Welke toezichthouder houdt toezicht op de correcte uitvoering van risicoverzekeringen? Is er een zorgplicht bij risicoverzekeringen? Zo ja, wie houdt daar toezicht op? De Kamerleden zijn er nog ...

4. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... te stellen de overgang naar een andere baan te vergemakkelijken. De regering is van mening dat de zorgplicht van de werkgever die een werknemer ontslaat, niet zo ver gaat dat de werkgever ook een ...

5. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... tot lager verzuim en minder instroom in de WIA/WAO moeten leiden. De wet legt de werkgever een zorgplicht op de drie genoemde gebieden zo goed mogelijk te behartigen, werknemers zijn verplicht ...

6. Autoriteit Persoonsgegevens   28 maart 2018
25 september 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... zich achter het verplicht verstrekken van locatiegegevens aan de werkgever. De werkgever heeft een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving van zijn werknemers. Hij moet dus alles doen ...

7. Beroepsziekte   31 maart 2010
28 juli 2021  |  , , ,
... de ziekte en het werk. Dit heet juridisch ook wel het causaal verband of het oorzakelijk verband. Zorgplicht. De tweede vraag luidt: heeft de werkgever voldoende invulling gegeven aan zijn ...

8. Boetes Arbo   16 februari 2019
19 december 2019  |  , , ,
... second opinion: € 1.500 Het niet juist ter beschikking stellen van de second opinion: € 750 Zorgplicht werkgever De werkgever laat na, in alle gevallen waarin werknemers worden of kunnen ...

9. Bring Your Own Device (BYOD)   26 november 2016
30 oktober 2019  |  , , , ,
... zó moet inrichten dat de werknemer daar redelijkerwijs geen schade door kan lijden (de zogenaamde zorgplicht). Dit betekent dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die een virus of ...

10. Burn-out   3 oktober 2009
1 april 2021  |  , ,
... niet eenvoudig. Als een werknemer in dit bewijs slaagt, moet de werkgever aantonen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen. Per situatie moet bekeken worden of een werkgever al dan niet ...

11. Derde werkplek   21 maart 2017
22 maart 2018  |  , , ,
... gezondheid in gevaar brengen. Ik ben daar een groot voorstander van, want HR heeft in deze ook een zorgplicht voor de gezondheid van de medewerker.” Het brengt Mobach bij een andere taak van HR, ...

12. Ergonomie   3 oktober 2009
27 februari 2021  |  , ,
... aansprakelijkheidstelling de kans groot dat de werkgever, wegens het onvoldoende nakomen van de zorgplicht (art. 658 BW), wordt veroordeeld. Ergonomische normen Het NEN (Nederlandse ...

13. Financial planning   25 januari 2010
23 oktober 2020  |  , , ,
... in beloning en werkwijze adviseurs Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wet zorgplicht financiële dienstverleners FinTech bedreigt traditionele financiële dienstverleners ...

14. Gevaren sociale media   24 maart 2011
13 december 2019  |  , ,
Inhoud Virussen Strijd tegen internetcriminaliteit Snapchat: Ja, we flessen de boel Facebookopmerking leidt vaker tot ontslag op 'staande voet' Verloren mobieltje voor ondernemers een ramp ...

15. Individuele maatregelen   18 maart 2020
3 mei 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... worden om een mondkapje te dragen? Voorschriften, de zogenaamde huisregels en de OR Welke zorgplicht heeft een werkgever? Werknemers weigeren coronavoorschriften, wat te doen? Mag een ...

16. Jurisprudentie   17 juli 2019
17 februari 2021  |  ,
... van 1990. Dat percentage lijkt bij lange na niet gehaald te worden. De Nederlandse Staat heeft een zorgplicht en moet burgers beschermen, vindt de rechter. (Bron: NOS, 21 jan. 2019) Redactie: ...

17. Loon in natura (werkkostenregeling)   19 september 2012
14 april 2018  |  , , ,
... werken en waarvoor de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verantwoordelijk bent. De zorgplicht voor de werkplek kan blijken uit een arboplan of uit de risico-inventarisatie en ...

18. Loonsomheffing   25 januari 2012
26 juli 2020  |  , , , , , ,
... klanten kunnen hiervoor een schadeclaim bij ze indienen. Het accountantskantoor heeft namelijk de zorgplicht structureel de personeelssubsidies uit te zoeken. Tijdelijke uren uitbreiding: hoge of ...

19. Mr. Linda Evers   14 april 2020
... bedrijfstakpensioenfondsen en in de pensioendiscussies die voortvloeien uit een schending van de zorgplicht. Zij is sinds 2004 werkzaam als advocaat bij Gommer & Partners, daarvoor was zij ...

20. Ontbinding leasecontract   24 mei 2017
17 februari 2021  |  , , , , , ,
... wordt vaak zonder pardon volledig doorgeschoven naar de werknemer. VZR vindt dat werkgevers een zorgplicht hebben om de auto eerst een andere bestemming binnen het bedrijf te geven en de ...

21. Parkeergelegenheid   20 maart 2009
2 augustus 2019  |  , , ,
... Op het moment dat een werkgever schriftelijk vastlegt dat op de betreffende parkeergelegenheid zorgplicht voor de werkgever bestaat, de werkgever aansprakelijk kan worden gesteld op het moment ...

22. Pensioen (varia)   21 mei 2016
20 maart 2021  |  , , , ,
Inhoud Sociaal economische raad (SER) Nederlands pensioenstelsel gebaat bij fundamentele veranderingen 'Extra kosten bij vrije keuze pensioenfonds' DNB en AFM horen niet thuis in pensioendebat ...

23. Pensioenwet 2007   20 maart 2009
8 augustus 2023  |  , , , ,
... Dus als de DGA niet (tijdig) heeft gereageerd, valt de verzekerde regeling NIET onder de PW. Zorgplicht pensioenuitvoerder De nieuwe Pensioenwet geeft opdracht aan de pensioenuitvoerder bij ...

24. Personeel & Organisatie (inleiding)   22 november 2010
2 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... jurisprudentie: Op 16 februari 2016 oordeelde een Gerechtshof dat een accountantskantoor zijn zorgplicht had geschonden toen het overging op een nieuwe pensioenregeling. Gevolg een claim van ...

25. Roken   3 oktober 2009
10 september 2021  |  , ,
... stoffen wordt gewerkt (art. 4.1c lid 1 onder l en art. 4.89 Arbobesluit). Art. 7:658 BW (zorgplicht werkgever) De algemene zorgplicht van de werkgever voor de veiligheid en de gezondheid ...


Bekijk items: 1 tot 25 (59 totaal)