Pensioenreglement


1. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... aan de AOW-ingangsdatum in plaats van aan de 65-jarige leeftijd. Ook belangrijk is dat in deze het pensioenreglement wordt aangepast. Vanaf 1 juli 2015 mag de werkgever zonder toestemming van het ...

2. DGA Pensioen   27 maart 2016
13 december 2019  |  ,
... behandelt als onafhankelijke instelling klachten en geschillen over de uitvoering van een pensioenreglement. In 2016 werden er 404 klachten ingediend bij de Ombudsman Pensioenen. ...

3. Eerder met pensioen   20 maart 2009
20 mei 2021  |  , , , , , ,
... Wet (PW) biedt ruimte voor het hanteren van één pensioenleeftijd onder voorwaarde dat het pensioenreglement de deelnemer de keuze biedt de pensioeningangsdatum naar de oorspronkelijke ...

4. Indirecte discriminatie   22 januari 2011
15 december 2015  |  ,
Voorbeelden Een voorbeeld van indirecte discriminatie was het in een pensioenreglement opnemen dat parttimers niet in aanmerking komen voor de pensioenverzekering. Omdat deze parttimers als regel ...

5. Later met pensioen   30 september 2010
10 november 2023  |  , , , , ,
... doorwerkvereiste regelt dat uitstel van de ingangsdatum van het pensioen zoals die in het pensioenreglement staat alleen mogelijk is als de werknemer na die ingangsdatum in dienst blijft. ...

6. Nabestaandenpensioen   20 maart 2009
7 oktober 2020  |  , , , , ,
... claimt hij voor zijn echtgenote een partnerpensioen. De man beroept zich op een aanvulling op het pensioenreglement van juli 1990, waarin ook aan ongehuwd samenwonenden een partnerpensioen wordt ...

7. Nationaal Pensioenregister   11 maart 2010
18 oktober 2019  |  , , ,
... uitleg over de belangrijkste onderdelen van de regeling; laag 3: achtergrondinformatie, zoals het pensioenreglement. NB: Laag 2 en 3 moet de werknemer op de site van de pensioenuitvoerder terug ...

8. Onbetaald verlof   20 maart 2009
5 december 2017  |  , , ,
... zijn pensioenregelingen waarbij de pensioenopbouw gedurende de verlofperiode gewoon doorgaat, het pensioenreglement moet in deze uitkomst bieden. Als die mogelijkheid er niet is, kan misschien ...

9. Ondernemingsraad (pensioenen)   10 oktober 2012
2 februari 2019  |  , , ,
... tussen werkgever en pensioenuitvoerder worden vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst. Het pensioenreglement is in overeenstemming met de pensioenovereenkomst en de uitvoeringsovereenkomst ...

10. Ouderdomspensioen   20 maart 2009
31 juli 2019  |  , , , , ,
... is een onafhankelijke instelling die klachten en geschillen behandelt over de uitvoering van een pensioenreglement. Met ingang van 1 januari 2009 zijn ook verzekeraars in hun hoedanigheid van ...

11. Ouderschapsverlof   20 maart 2009
23 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... zijn dan daarvoor. Wat de consequenties zijn, is niet bij voorbaat duidelijk, mogelijk kan het pensioenreglement uitsluitsel geven. Het komt voor dat werkgever en werknemer hierover voor de ...

12. Pensioen (afkopen)   21 oktober 2009
16 april 2021  |  , , , , , , ,
... AOW-leeftijd. Volgens haar zijn sociale partners zich bewust van de noodzaak tot het aanpassen van pensioenreglementen in verband met de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd. In een aantal ...

13. Pensioen (varia)   21 mei 2016
20 maart 2021  |  , , , ,
... de rechthebbende verricht, maar ontstaat rechtstreeks op grond van het vervuld zijn van de in het Pensioenreglement daartoe gestelde voorwaarden." Lees ook Stichting van de Arbeid komt met ...

14. Pensioen bij beëindiging dienstverband   26 mei 2009
7 juni 2020  |  , , , ,
... mogelijkheid om vrijwillig maximaal tien jaar door te gaan met pensioen opbouwen, maar veel pensioenreglementen sluiten deze optie uit. Bijvoorbeeld het ABP dat de vrijwillige voortzetting ...

15. Pensioenwet 2007   20 maart 2009
8 augustus 2023  |  , , , ,
... van het dienstverband wordt een startbrief verstrekt. Ook verstrekt de pensioenuitvoerder het pensioenreglement. Beide documenten zijn er op gericht de werknemer in duidelijke taal de ...

16. Richtlijnen en Verordeningen   15 november 2015
14 november 2023  |  , , , , , , ,
... hebben doorlopen. Deze deelnemers kwalificeren dan nog niet als arbeidsongeschikt conform het pensioenreglement. De pensioenovereenkomst van deze deelnemers kan gewijzigd worden conform de ...

17. Vergeten pensioenen   3 mei 2010
6 februari 2024  |  , , , , , , , , , ,
... de rechthebbende verricht, maar ontstaat rechtstreeks op grond van het vervuld zijn van de in het Pensioenreglement daartoe gestelde voorwaarden." ...

18. De informatieplicht van werkgevers bij pensioenreglementen   15 juni 2020
15 juni 2020  | Gommer&Partners  | Theo Gommer  | , , , , , , ,
Werkgevers zullen het pensioenreglement van hun werknemers moeten kennen. Het pensioenreglement somt onder meer de rechten van de werknemer jegens de pensioenuitvoerder op. Een werknemer ontvangt ...

19. Achteraf toch partnerpensioen toekennen   1 juni 2016
7 juni 2016  | Jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | 
... Hij claimt voor zijn echtgenote een partnerpensioen. De man beroept zich op een aanvulling op het pensioenreglement van juli 1990, waarin ook aan ongehuwd samenwonenden een partnerpensioen wordt ...

20. Een 45-dienstjarenregeling biedt geen toegevoegde waarde   16 februari 2021
16 februari 2021  | Gommer&Partners  | Theo Gommer  | , , , ,
... naar voren dat het ook op de administratie van pensioenuitvoerders neer zal komen en de regels uit pensioenreglementen. Scheve verhoudingen en nieuwe discussies liggen dan op de loer. Wenselijk? ...

21. Het belang van communicatie tussen werkgever en werknemer om pensioen(recht) te snappen   18 oktober 2019
18 oktober 2019  | Theo Gommer  | , , , , , , , , ,
... opgenomen in slechts één document, maar verwijzen overeenkomsten naar andere brondocumenten als pensioenreglementen, cao’s, ministeriële besluiten, wetgeving etc. Op een eenvoudige vraag is ...

22. Ken uw pensioenregeling   19 mei 2020
20 mei 2020  | Gommer&Partners  | Theo Gommer  | , , , , , ,
... punten. In deze bijdrage zetten we dan ook kort enkele aandachtspunten uiteen. Let op: omdat ieder pensioenreglement andere regels kent, geven wij hieronder aan wat de gebruikelijke gevolgen zijn. ...

23. Mag een pensioenbedrijf een pensioen maar zo wijzigen?   5 oktober 2015
17 december 2015  | , ,
... jouw pensioenvoorwaarden gewijzigd, maar jouw werkgever zelf. De vraag is, wat hierover in het Pensioenreglement staat vermeld. Ik kan het effect van een overgang van eindloon naar middelloon ...

24. Moet over een aanvulling op het salaris vakantietoeslag (vakantiegeld) worden betaald?   11 mei 2023
24 februari 2023  | , ,
... uitzondering toe. Wat precies onder de grondslag voor het pensioen wordt geregeld staat in het pensioenreglement. Daar kun je wel uitzonderingen in maken c.q. exact aangeven welke emolumenten ...

25. Moet over meerwerk vakantietoeslag betaald worden?   10 juni 2016
10 juni 2016  | , , , , ,
... meerwerk ook pensioenrechten worden opgebouwd kan ik niet met zekerheid zeggen, omdat dat in het pensioenreglement staat beschreven. In ieder geval zijn de verdiensten uit Meerwerk wel ...


Bekijk items: 1 tot 25 (30 totaal)