Gratificatie


1. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
... administratieve procedures en handelingen zijn. 5. Winstdeling Een bonus, een dertiende maand, een gratificatie en een winstdeling kan de werkgever om uiteenlopende geven. Terwijl de bonus en ...

2. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... niet meer mogelijk Extra taken voor je personeel vanwege krapte, mag dat? Recht op bonus of gratificatie? Aaanspraak op bonus bij einde dienstverband Drie overeenkomsten voor het verrichten ...

3. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... als opleidingen. Dat betekent bijvoorbeeld dat zij ook recht hebben op winstdeling, eindejaarsgratificaties en bonusregelingen die een algemeen karakter hebben. Van Wobot kan alleen worden ...

4. Arbeidsvoorwaarden (primair, secundair, tertiair)   20 maart 2009
16 november 2021  |  , , , , , , ,
... ploegentoeslag en de diverse vormen van prestatietoeslag (bonus, tantième, beoordelingstoeslag, gratificatie, et cetera) rekent men zowel tot de primaire als tot de secundaire ...

5. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... uitkeringen. Tot het variabele salaris behoren betalingen die niet gegarandeerd zijn: overwerk, gratificaties, bonussen en tantièmes. De som van vast en variabel salaris noemt men wel total ...

6. Bijzonder tarief   20 maart 2009
25 mei 2023  |  , , , ,
... eenmalige beloningen of beloningen die slechts eenmaal per jaar worden toegekend (voorbeelden zijn gratificaties, tantièmes, bonus en vakantietoeslag); overwerkloon; eenmalig uitbetaling van ...

7. Bonus   20 maart 2009
11 december 2019  |  , , , ,
... is de persoonlijke bonus de meest voorkomende vorm. Andere namen zijn tantième, gratificatie, eenmalige uitkering of toeslag en prestatie- of bijzondere beloning. Er zijn ...

8. Bronnen   13 maart 2011
8 juli 2013
... tegen die tijd wel verruild kan worden tegen een doel dat veel eerder is verkregen. • Bonus of gratificatie Ook bij een bonus is de verkrijging ervan een onzekere factor. Toch kan een bonus ...

9. Buitengewoon verlof   20 maart 2009
15 december 2019  |  , , , , , ,
... of ouderschapsverlof Tijdens bevalling plus 2 dagen Ambtsjubileum (25, 40 of 50 jaar) (zie ook gratificatie ambtsjubileum) 1 dag Huwelijksjubileum (eigen / 25, 40 of 50 jaar) 1 dag ...

10. Flexibiliteit   20 maart 2009
7 april 2021  |  , , , , ,
... in de vorm van stukloon, beoordelingstoeslag (individueel of groep), bonussen, tantièmes, gratificaties en winstdeling. Ook loon in natura - bedrijfsproducten, vakantiehuizen en ...

11. Gebruikelijkheidstoets   10 april 2011
2 september 2020  |  , , , , ,
... eindheffingsbestanddeel aanwijzen van een lage bonus kan wel, als voorbeeld noemt Wiebes de kleine gratificatie voor een werknemer die een bijzondere prestatie heeft geleverd. NB: Voor 1 januari ...

12. Keuze- en budgetmodel   13 maart 2011
18 april 2016  |  , ,
... door het omzetten van de rechten op bovenwettelijk verlof, vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, gratificaties en een deel van het bruto loon in één bedrag. In nog maar relatief weinig ...

13. Loonsom (werkkostenregeling)   17 februari 2012
14 april 2018  |  , , , , , ,
... die normaal belast worden met heffingen. Dus ook bonussen, eindejaarsuitkering, vakantietoeslag, gratificatie etc. Alleen niet de onbelaste vergoedingen. Voor het gemak nemen we het totaal van ...

14. Loonstrook en jaaropgaaf   20 maart 2009
16 december 2019  |  , , , ,
... basisloon, garantieloon, prestatiebeloning, provisie, overwerkgeld, toeslagen, premies, gratificaties en opnamen uit het levenslooptegoed de gespecificeerde bedragen die u op het loon ...

15. Prestatiebeloning   20 maart 2009
3 december 2018  |  , , ,
... Voorbeelden: de collectieve bonus (vorm van winstdeling), de incidentele bonus, niet-verzuimbonus, gratificatie en waardecheques. Het aantal bedrijven dat geen variabele beloning kent is ten ...

16. Samenvatting fiscaliteiten loonbestanddelen   5 februari 2011
8 mei 2018  |  , , ,
... via de WKR tot een bedrag van maximaal € 1.600 (?) NB: Ook salaris, winstdeling, tantième, gratificatie, bonus en toeslagen voor ploegendienst, onregelmatige diensten, consignatie en ...

17. Schijnconstructies (WML)   15 juni 2015
11 november 2021  |  , , ,
... basisloon, garantieloon, prestatiebeloning, provisie, overwerkgeld, toeslagen, premies, gratificaties en opnamen uit het levenslooptegoed. De werkgever moet het doel van eventuele ...

18. Studiekosten   20 maart 2009
26 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... bijvoorbeeld als hij de studie onderbreekt of als hij onvoldoende studieresultaten behaalt. Gratificaties of premies die de werkgever aan de werknemer toekent bij afronding van zijn studie ...

19. Transitievergoeding (aanzegtermijn en vergoeding)   14 januari 2015
9 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... en eindejaarsuitkeringen). Niet overeengekomen variabele looncomponenten, zoals bijvoorbeeld een gratificatie, tellen niet mee. Als de arbeidsovereenkomst korter heeft geduurd dan twaalf maanden ...

20. Transitievergoeding (looncomponenten en arbeidsduur)   14 januari 2015
4 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... en eindejaarsuitkeringen). Niet overeengekomen variabele looncomponenten, zoals bijvoorbeeld een gratificatie, tellen niet mee. Als de arbeidsovereenkomst korter heeft geduurd dan twaalf maanden ...

21. Uitkeringen (bijstand)   9 maart 2010
1 maart 2021  |  , , ,
... de bijstandsuitkering gekort worden zijn bijvoorbeeld: loon, vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, gratificatie inkomsten uit uitkeringen van UWV en SVB lijfrentes inkomsten uit verhuur, onderhuur ...

22. Vakantiedagen (inleveren)   28 januari 2010
25 december 2017  |  , , , ,
... Het kopen of verkopen van vrije uren heeft geen invloed op de hoogte van de vakantietoeslag, vaste gratificatie of vaste winstdeling. Het kopen of verkopen van vrije uren heeft mogelijk wel ...

23. Wet Werk en Zekerheid (Vergoedingen)   16 mei 2015
22 mei 2017  |  , , , ,
... en eindejaarsuitkeringen). Niet overeengekomen variabele looncomponenten, zoals bijvoorbeeld een gratificatie, tellen niet mee. Als de arbeidsovereenkomst korter heeft geduurd dan twaalf maanden ...

24. Winstdeling   20 maart 2009
15 maart 2018  |  , , , , , , , ,
... werknemersparticipaties en de fiscus Verschillende namen Een bonus, een dertiende maand, een gratificatie en een winstdeling kan de werkgever om uiteenlopende geven. Terwijl de bonus en ...

25. Moet de werkgever over de ploegentoeslag vakantiegeld betalen?   15 mei 2018
22 april 2018  | , ,
... toeslagen voor overwerk en voor het werken op bijzondere uren (zie artikel 12 en 13.1), gratificaties en winstuitkeringen, de compensatie van de loongerelateerde werknemersbijdrage ...


Bekijk items: 1 tot 25 (26 totaal)