Billijkheid


1. Arbeidsmarkttoeslag   5 mei 2023
5 mei 2023  |  , ,
... dan aantonen dat ongewijzigde voortzetting van de regeling naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De kantonrechter oordeelt dat de werkgever hierin niet is ...

2. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... van elkaar mochten verwachten, op basis van elkaars verklaringen en gedragingen. Redelijkheid en billijkheid spelen hierbij dus ook een rol. In de jaarlijkse brieven is altijd gesproken van een ...

3. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... Is de maatstaf voor beoordeling of er sprake is van onaanvaardbaarheid naar redelijkheid en billijkheid, in de zin van art. 6:248 BW, juist toegepast? Daarover oordeelt de advocaat-generaal ...

4. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , ,
... Burgerlijk Wetboek aangepast Huis van het Recht Juridisch Loket gaat samenwerken Redelijkheid en billijkheid Wetsvoorstel taakstrafverbod naar Tweede Kamer Burgerlijk recht De onderwerpen en ...

5. Belastingtarieven   20 maart 2009
2 februari 2022  |  , , , , ,
... voor zijn totale loon in een hoger tarief komen en daardoor netto minder overhouden. Deze onbillijkheid werd teniet gedaan door de invoering van het schijventarief. In 1999 zijn we van 3 ...

6. Bonus   20 maart 2009
11 december 2019  |  , , , ,
... informatie (‘claw back’) en voor bonussen waarvan uitkering wegens onredelijkheid en onbillijkheid niet kan worden gerechtvaardigd. Terugvorderen bonussen wordt dan mogelijk. De ...

7. Exit-regeling   8 april 2010
3 juni 2017  |  , ,
... De kantonrechter Utrecht (LJN:BL6027) kende naast een exit-regeling ook een vergoeding naar billijkheid toe op grond van artikel 7:685 lid 8 BW. In deze kwestie was door de werknemer zelf ...

8. Goed werkgeverschap   15 april 2019
25 augustus 2023  |  , ,
... bepaling, maar in essentie gaat het over de algemene juridische principes van redelijkheid en billijkheid. Wat moet u over dit wetsartikel weten? Artikel 7:611 BW is een algemene verplichting ...

9. Ontslag kantonrechter (inleiding)   22 december 2015
27 februari 2023  |  , ,
... dringende reden geweest zouden zijn en veranderde omstandigheden die maken de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve behoort te eindigen (7.685, lid 2 BW). Veranderde omstandigheden kunnen zijn: ...

10. Opleidingsbeding   29 januari 2015
14 december 2019  |  , ,
... duidelijk aan hem zijn uiteengezet vóór het tot stand komen van de regeling; redelijkheid en billijkheid kunnen onder omstandigheden met zich meebrengen dat de werkgever geen studiekosten ...

11. Ouderschapsverlof   20 maart 2009
19 oktober 2021  |  , , , , , , , , , , ,
... context van de concrete situatie beoordelen aan de hand van de criteria ‘redelijkheid’ en ‘billijkheid’. Dit wijst er op dat de bedrijfsbelangen ook afgewogen moeten worden tegen ...

12. Personeelsreglement   1 april 2011
1 augustus 2019  |  , , , , , , ,
... tenzij de wijzigingen van het personeelsreglement in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid (voorbeeld: de werkgever wil aantallen bovenwettelijke vakantiedagen schrappen). Daar ...

13. Reiskosten (inleiding)   20 januari 2011
23 maart 2022  |  , , , ,
... niet mogelijk. Volgens de vrouw was het daarom in haar geval in strijd met de redelijkheid en billijkheid om aan de reisaftrek het gebruik van openbaar vervoer als voorwaarde te stellen. Hof ...

14. Thuiswerken   10 oktober 2020
5 april 2022  |  , , , ,
... voorstel staat nu dat de werkgever het werknemersverzoek ‘naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid’ moet beoordelen. Dat houdt in dat hij bij zijn besluit alle verschillende ...

15. Transitievergoeding (aanzegtermijn en vergoeding)   14 januari 2015
20 mei 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... werknemer. Deze mogelijkheid bestaat wanneer niet toekennen ‘naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar’ zou zijn, bijvoorbeeld bij een kleine misstap tijdens een lang ...

16. Transitievergoeding (inleiding)   14 januari 2015
18 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... nagelaten (art 7:673 BW). In geval van ernstig verwijtbaar handelen, kan ook een vergoeding naar billijkheid toegekend worden door de kantonrechter (art 7:671c lid 2 BW), mogelijk in combinatie ...

17. Uitkering bij overlijden en invaliditeit   20 maart 2009
5 oktober 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... kiezen toch een (deel van) de overlijdensuitkering te verstrekken aan mensen die daarvoor uit billijkheidsoverwegingen in aanmerking komen. .In 2019 overlijdt de werknemer. Haar meerderjarige ...

18. Vakantietoeslag   20 maart 2009
3 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... ven stelt dat het toewijzen van de gevorderde verhoging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Het hof wijst de vorderingen van de werknemer toe. In hoger beroep ...

19. Vaststellingsovereenkomst (Belastingdienst)   17 februari 2017
19 april 2021  |  ,
... eenzijdig kan worden opgezegd als de wetswijzigingen plaats vonden en ook als "de redelijkheid en billijkheid dit vereisen". (Bron: Jurisprudentie, 22 juli 2019) Checklistlist: Wat te doen bij ...

20. Wijziging arbeidscontract   19 oktober 2009
17 september 2019  |  , , , , , ,
... Relevante wetsartikelen zijn 7.613 BW ('zwaarwichtig belang') en 6.248 BW ('redelijkheid en billijkheid)'. Wederzijdse instemming Een werkgever kan de instemming van de werknemer vragen de ...

21. Winstdeling   20 maart 2009
15 maart 2018  |  , , , , , , , ,
... Uit de uitspraken blijkt dat geschillen aan de hand van goed werkgeverschap, redelijkheid en billijkheid worden beoordeeld. Ook het communiceren naar de werknemers toe waarop de winstdeling ...

22. Collectiviteit en solidariteit – het ongedefinieerde begrip om een beroep op verjaring te doorboren   26 april 2023
1 december 2022  | Gommer&Partners  | Theo Gommer  | , , ,
... van vijf jaren. In eerste aanleg oordeelt de kantonrechter dat de redelijkheid en billijkheid zich verzetten tegen een beroep op verjaring. De bouwonderneming stelt één grief in ...

23. De Bijstand moet op de schop, maar zal dat de mentaliteit veranderen?   1 mei 2023
28 juni 2022  | HR-kiosk  | Andries Bongers  | , ,
... Waarom de uitvoering strikt naar de wet en niet naar de geest uitgevoerd? Of in redelijkheid en billijkheid, zoals rechters vaak een overtreding beoordelen en op basis daarvan de strafmaat ...

24. Een ieder wordt geacht de wet te kennen. Nee toch?   10 mei 2021
10 mei 2021  | HR-kiosk Verder Denken  | Andries Bongers  | , , , , ,
... De Hoge Raad oordeelde in een bepaald geval terecht dat het soms in strijd met de redelijkheid en billijkheid is, om het beginsel ‘ieder wordt geacht de wet te kennen’ onverkort toe te ...

25. Fiscus zegt vaststellingovereenkomst op   27 juli 2019
1 augustus 2019  | Jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | , , , ,
Uit rechtzaken blijkt dat een vaststellingsovereenkomst (VOK) door de fiscus eenzijdig kan worden opgezegd als wetswijzigingen plaats vinden en ook als "de redelijkheid en billijkheid dit vereisen".


Bekijk items: 1 tot 25 (34 totaal)