Wet Arbeidsmarkt Balans Wab


1. Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) hoofdlijnen   28 september 2019
25 november 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... WW Toelichting bijzondere situaties voor hoge of lage WW-premie Hoe ondersteunt HR-software de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)? Werkgevers omzeilen Wet Arbeidsmarkt in Balans Kent u alle 43 ...

2. Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)   28 september 2019
28 september 2019  |  , , ,

3. Wet Werk en Zekerheid (Ketenbepalingen)   16 mei 2015
6 januari 2020  |  , , , , ,
... (eerst dus 3) heet een tussenpoos. Is de werknemer na een keten van contracten korter dan deze wettelijke tussenpoos uit dienst en krijgt deze opnieuw een tijdelijk contract? Dan wordt dit ...

4. Wetten en regels   1 juli 2018
15 december 2021  |  , ,
Inhoud Vereenvoudiging jaarrekeningenrecht MKB (vanaf nov. 2015) Wetsvoorstel snellere betaling aan MKB en ZZP Wetsontwerp uiterste betaaltermijn grote ondernemingen 60 dagen Betaaltermijn ...

5. Wetten en wetsvoorstellen ZW   13 juni 2013
24 december 2019  |  , ,
Inhoud Bijzonderheden uitvoering UWV tot 2011 Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving vanaf 2011 Modernisering Ziektewet 2011 Vrij te laten bedrag Anticumulatie Ziektewet en ...

6. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Doel Complexe wetgeving SMS-nek Nog meer wetten VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking Gezondheidsmanagement Nationale Enquête arbeidsomstandigheden Schrap overtollige ...

7. Werkloosheidswet (WW)   20 maart 2009
21 december 2019  |  , ,
Inhoud Wetten Uitvoering Sectoraansluiting Premie Weigering verlenging arbeidsovereenkomst Opheffing re-integraties Sociaal Akkoord Brug-WW Preventie werkloosheid versterken Wijzigingen per 1 juli ...

8. Alle ontslagroutes bijgewerkt tot 2020   9 maart 2017
19 februari 2020  |  , , , , ,
... Uiteraard treft u dezelfde ontslagroutes in HR-kiosk aan, zij het meer uitgebreid. Indien u een wettelijke achtergrond wenst, commentaren, cijfers/aantallen, jurisprudentie et cetera, dan wijst ...

9. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... bij ziekte Loondoorbetalingsverplichting zieke werknemers voor kleine ondernemers Vernieuwd wetsvoorstel loondoorbetaling bij ziekte en WIA Loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie ...

10. Basisonderwijs   25 augustus 2018
26 juni 2021  |  , , ,
... toch door De coronacrisis vraagt om ander onderwijs dan normaal Eerste Kamer stemt in met nieuwe wet voor burgerschapsonderwijs Europese vergelijking opleidingen leraren basisonderwijs In ...

11. Belastingplan 2019   20 september 2018
15 december 2019  |  , ,
... komt verder onder druk te staan, plannen zijn onvoldoende onderbouwd en de fiscale wetgeving wijzigt veel te snel. Naslag: Prinsjesdag 2018: Miljoenennota 2019, Belastingplan 2019, ...

12. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
... gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden in 2020 het minst er op vooruit gaan. Algemene Ouderdomswet (AOW) Als gevolg van het pensioenakkoord zal de AOW-leeftijd minder snel stijgen dan voorheen ...

13. Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (inleiding) (DBA)   22 oktober 2016
12 maart 2024  |  , , , , , ,
Inhoud Tweede Kamer wil zelfstandig wetsvoorstel juistheid VAR-aanvraag Wiebes wil af van VAR-verklaring Voorlopig geen Beschikking geen loonheffingen (BGL) Alternatief voor opvolger ...

14. Flexibele arbeidsovereenkomst   6 januari 2010
7 november 2023  |  , , , , , , , ,
... arbeidsmarkt Hoge Raad geeft oproepkracht meer rechten Flexibilisering op werkvloer zet door Wet Werk en Zekerheid van belang voor oproepkrachten Flexibele arbeid is duur en weinig ...

15. H-grond   15 april 2017
2 december 2021  |  , , , , , , , , , ,
Inhoud Acht wettelijke redenen voor ontslag Wat houdt H-grond in? Jurisprudentie Verkeersgevaarlijke piloot mag niet worden ontslagen Meerdere ontslaggronden tezamen volwaardige ontslaggrond ...

16. Inleiding   1 januari 2012
17 oktober 2023  |  , , , , , ,
... voor uitzendbureaus Aanscherping SNA-normen uitzendsector Keurmerk geen garantie voor naleven wet Naslag Contracting in opmars Bedrijven lozen uitzendkrachten; Asscher boos op ING Jaarverslag ...

17. Ketenbepalingen   10 april 2017
18 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... of arbeidsovereenkomst? Ketenbepaling 2023 Ketenregeling tot 2020 De ketenregeling onder de Wet werk en zekerheid houdt vanaf 1 juli 2015 in dat een tijdelijk contract nog steeds tweemaal ...

18. Maatregelen Kabinet   15 juni 2020
15 maart 2022  |  , , , , , , , , ,
... zorg Komen zorgaanbieders ook in aanmerking voor de NOW? E-book NOW Besluit Randstad aanvragen NOW Wet digitale besluitvorming Bijzonder uitstel aangepast Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en ...

19. Ontslaggronden   10 september 2019
10 oktober 2019  |  ,
Ontslaggronden Vooraf Wet Werk en Zekerheid Wet Arbeidsmarkt in Balans Eerste Kamer Samenvatting Nieuwe versie Uitvoeringsregels Ontslag 2019 Vooraf In 2015 werden met de invoering van de Wet Werk ...

20. Onwerkbaar weer   8 augustus 2011
1 oktober 2020  |  ,
... onder. Ook moet worden gemeld als de werknemers weer een week hebben gewerkt. Loon doorbetalen De wet schrijft voor (7-628 BW)dat 'de werknemer behoudt het recht op het naar tijdruimte ...

21. Oorzaken en bestrijding ziekteverzuim   26 mei 2019
19 januari 2024  |  , , , , , , ,
... van het verzuim en de re-integratie. Dit maakt duidelijk wat de spelregels zijn in een bedrijf. Zo weten alle betrokkenen waar zij zich aan moeten houden en wat zij kunnen verwachten. Het is ...

22. Pensioenpremies STiPP (tabellen)   20 januari 2018
9 januari 2024  |  , , , , , , ,
StiPP 2024 Totaal over pensioengrondslag Werkgeversdeel Werknemersdeel Premie Basisregeling 8,00% 8,00% 0,00% Premie Plusregeling 12,00% 8,00% 4,00% Franchise Plusregeling € 8,45 n.v.t. n.v.t. ...

23. Proeftijd   22 januari 2011
20 januari 2020  |  , , , ,
... Aanstelling uitzendkracht als werknemer Opzeggen voordat de proeftijd is begonnen Jurisprudentie Wet Werk en zekerheid contract 6 maanden Ziek worden tijdens de proeftijd Werkgever mag tijdens ...

24. Rechtspositie   1 januari 2012
31 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... dragen. Tussen werkgever en uitzendkracht is sprake van een 'gedelegeerde gezagsverhouding'. De Wet flexibiliteit en zekerheid heeft de positie van uitzendkrachten verbeterd, zij het dat de ...

25. Rechtspositie ambtenaren   15 september 2013
3 december 2020  |  , , , , , , , , , ,
Inhoud Gewaarborgde positie Bijzondere positie Wetten, regelingen en besluiten Geen stakingsverbod Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren Is het nog leuk om ambtenaar te zijn? Verschil ...


Bekijk items: 1 tot 25 (80 totaal)