Organiseren van Werk

Menskracht, mensgerichtheid en mensgericht organiseren vereisen een juiste organisatie van werk. Het uitgangspunt is dat werk rond de talenten van mensen georganiseerd moet worden. Op die manier is werkplezier binnen handbereik en zijn werkprestaties in balans met goed werknemerschap en goed werkgeverschap.

Kritische functies

Elke organisatie heeft sleutelfuncties die essentieel zijn voor de continuïteit van het primaire proces. Het gaat met name om het waarborgen van de beschikbaarheid van deze functies. Binnen het huidige zorglandschap zijn de thema's Duurzame Medische Zorg (DMZ) en Medisch Generalistische Zorg (MGZ) belangrijk, maar ook in andere sectoren zoals onderwijs, sociaal domein, gemeenten, MKB en zakelijke dienstverlening zijn er sleutelfuncties te vinden.

Taaktoedeling

Het is de HR-uitdaging om taakzuiverheid te realiseren. Hoe zorgen we ervoor dat functies, rollen en taken optimaal verdeeld zijn, met behoud van enige flexibiliteit?

Dynamisering

Het dynamiseren van het functiehuis speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van beschikbaarheid en continuïteit van sleutelfuncties.

Jobcarving

Het zoeken en vinden van de juiste mix van rollen en taken begint met het inzichtelijk maken van baanopties. De organisatie transformeert als het ware naar een reeks loopbaanpaden. Functies worden dynamisch en veranderen in loopbaanfuncties.

Capaciteit

Het voorspelbaarder maken van de benodigde menskrachtcapaciteit voor het heden, de toekomst en daarna vraagt om nieuwe manieren van inventarisatie van beschikbare capaciteit. Overzicht, inzicht en prognoses van de capaciteitsvraag zijn specialiteiten van de AscieGroup, met best practices in rcDMZ (https://rcDMZ.nl) en in lijn daarmee (https://rcMGZ.nl).

HR Doorbraakmanagement

Steeds vaker zien we dat de menskracht in de organisatie onder druk komt te staan. Medewerkers en daarmee de organisatie verliezen vitaliteit en veerkracht. In dergelijke situaties is het essentieel dat de HR-functie laat zien dat ze in staat is om actie te ondernemen, aan te pakken en resultaten te behalen. Een crisisaanpak - wezenlijk anders dan een projectaanpak - kan dan uitkomst bieden.

Crisisaanpak in Verzuim

Verzuimreductie en preventie zijn dan de uitdagingen om het verlies aan menskracht in de organisatie te herstellen.

Crisisaanpak in Sturing

Mensgericht leiderschap met aandacht voor individuen, professionals en teams zijn dan de prioriteiten.

Crisisaanpak in Orde

Mensgericht organiseren en het creëren van orde zijn dan de doelstellingen.

Arbeidsmarktimpuls

In veel organisaties wordt de arbeidsmarkt gezien als iets externs. Maar in de nieuwe benadering van HR zijn de interne en externe arbeidsmarkt onlosmakelijk met elkaar verbonden. Van daaruit organiseren we, middels een programmatische aanpak genaamd "Samen en Anders", de gewenste nieuwe impuls op de arbeidsmarkt. De implementatie van bouwstenen voor een werkende magneetfunctie in de organisatie heeft daarbij prioriteit. Regionalisatie en samenwerking spelen hierbij een belangrijke rol.

Het faciliteren van een ontwikkelingstraject voor de organisatie van werk is een serieuze vraag om ondersteuning. Het draait om het optimaliseren van de inzet van menskracht binnen de organisatie. We staan klaar om dit traject te faciliteren via co-creatie, waarbij we gezamenlijk tot een op maat gemaakte organisatie van werk komen.
 
 Bekijk hier meer informatie over het ontwikkelingstraject. 

Ons aanbod

We werken graag op maat met u samen aan HR-oplossingen en zoeken en vinden de juiste en vooral passende HR-puzzelstukken. We bieden verschillende opties aan, zoals een strippenkaart (op afroep), een kleine offerte (adviserend), een traject offerte (project) of een ontwikkel offerte (programma). Bij elk van deze opties maken we afspraken over:

  • Aanpak op hoofdlijnen
  • Begeleidingsteam
  • Doorlooptijden
  • Capaciteiten
  • Opbrengst
  • Kosten

Het bevorderen van menskracht, mensgerichtheid en mensgericht organiseren draagt bij aan het realiseren van uw menselijke en organisatiedoelen. We staan klaar om u 'samen en anders' te ondersteunen.

 Ga terug naar onze HR-producten en dienstenportfolio met HR-dienstverlening