Toezegging


1. Aanpassing aan werkkostenregeling (pensioen)   26 november 2015
14 december 2019  |  ,
... pensioendatum bij doorwerken als ondernemer of als resultaatgenieter na einde dienstbetrekking Toezegging Sociaal Akkoord 2004 Aanwijzingen als pensioenregeling Overgangsrecht prepensioen ...

2. Afstandsverklaring   10 september 2010
29 maart 2017  |  ,
... de werknemer die dan alsnog aangeeft recht te menen kunnen ontlenen aan de eerder gedane pensioentoezegging, of nog erger, door de nabestaanden van de werknemer. Veel verzekeraars weigeren ...

3. Arbeidsmarktregio's en Werkbedrijven   7 oktober 2014
15 december 2017  |  , , ,
... mensen met beperking door herontwerp werkprocessen Werkgevers die invulling willen geven aan hun toezegging om 125.000 extra banen voor mensen met een beperking te creëren, doen er goed aan het ...

4. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Wanneer is er sprake van een nieuwe arbeidsovereenkomst? Gerechtvaardigd vertrouwen in toezegging van verlenging Werkgevers willen scholing en ontwikkeling als vaste arbeidsvoorwaarden ...

5. Bedrijfsovername   20 maart 2009
6 april 2021  |  , , ,
... beheert en te zijner tijd moet uitkeren. Rechten en plichten van de werkgever die voortvloeien uit toezeggingen over pensioen gaan niet mee over. Volgens artikel 7:664 BW kan dit leiden tot een ...

6. Beheerskosten pensioenen   14 oktober 2018
22 oktober 2021  |  , , , , , , , , , ,
... Na het Pensioen Akkoord (Jongerius, Kamp en Wientjes) van 2011 heeft Minister Kamp die toezegging gedaan en is ook in een brief aan de Tweede Kamer bevestigd, dat in 2020 medewerkers ...

7. Beoordelen   25 augustus 2016
28 mei 2020  |  , , , , , , , ,
... Was de oorspronkelijke opdracht wel haalbaar en moet deze misschien wel aangepast worden? En welke toezegging doen beiden om de opdracht wel te doen slagen binnen een afgesproken termijn. Geen ...

8. Bijstand (ZZP-er)   30 maart 2016
4 oktober 2020  |  , ,
... te begrijpen - antwoord van staatssecretaris Wiebes is als volgt: 'Door het karakter van een netto toezegging heeft het Bbz ingeval van kwijtschelding van de lening voor de uitkeringsgerechtigde ...

9. CAO (ontwikkelingen)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , ,
... De vakbonden willen voor de circa 3000 medewerkers onder meer 2,5 procent loonsverhoging en toezeggingen over vaste banen. Om hun eisen kracht bij te zetten, wordt in de distributiecentra ...

10. Concurrentiebeding   20 maart 2009
22 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... contract: een geheimhoudingsbeding en een relatiebeding. Maar dat is geen probleem, want die toezegging had hij al eerder gedaan. (Bron: CNV Vakmensen, 11 dec. 2017) Concurrentiebeding ...

11. DGA Pensioen   27 maart 2016
13 december 2019  |  ,
... RB wil weten wanneer pensioenaanspraken in eigen beheer zijn verzekerd Termijn stopzetten pensioentoezegging eigen beheer verlengd tot 31 maart 2017 Nieuwsbrief Loonheffingen 2017: paragraaf 6 ...

12. Europese richtlijnen en verordeningen   20 maart 2009
17 oktober 2018  |  , ,
... stelde om lid te blijven van de Europese Unie worden voor een deel ingewilligd. Een van de toezeggingen is de rode kaart. Als 55 procent van de parlementen in de 28 lidstaten tegen een ...

13. Fiscalisering AOW   25 december 2012
28 december 2019  |  , ,
... vóór de verlaging als gevolg van de Wet temporisering AOW-leeftijd). Dit is in lijn met eerdere toezeggingen. Ga terug naar Algemene ...

14. Flexibele arbeidsovereenkomst   6 januari 2010
7 november 2023  |  , , , , , , , ,
... al volkomen duidelijk is. Ook aan de loondoorbetaling van 2 jaar bij ziekte verandert (ondanks toezeggingen) niets. Werkgeversorganisaties zijn blij dat het (zo menen zij) het eenvoudiger ...

15. Flexibiliseren pensioen   15 maart 2013
1 juli 2021  |  , , ,
... overval? Na het Pensioen Akkoord (Jongerius, Kamp en Wientjes) van 2011 heeft Minister Kamp de toezegging gedaan en in een brief aan de Tweede Kamer bevestigd, dat in 2020 medewerkers (o.a. ...

16. Groepsdefinitie   15 maart 2013
20 maart 2017  |  , , ,
... de Wet Gelijke Behandeling. *Een voorbeeld van een groepsdefinitie gebaseerd op datum: 'de pensioentoezegging geldt voor werknemers die op of na 1 januari 2013 in dienst zijn gekomen'. Verbod Het ...

17. Klachten en kritiek   20 februari 2018
10 maart 2021  |  , ,
... informatieverstrekking over vertraging of over de stand van zaken, het niet nakomen van toezeggingen en het onbehandeld laten van toegestuurde stukken. Volgens de belastingdienst gaat ...

18. Klokkenluider   25 november 2015
4 september 2023  |  , , , , ,
... het initiatief. Bijzonder is de geclaimde anonimiteitgarantie voor wie iets te lekken heeft, en de toezegging van media als ANP, NOS en RTL om mee te werken aan juridische bescherming voor ...

19. Levensloopregeling   9 maart 2012
17 september 2021  |  , , , , , ,
... Alleen voor 2013 geldt dat opname ervan tegen een bijzonder belastingtarief zal worden belast. Die toezegging deed staatssecretaris Weekers van Financiën tijdens het debat over het Belastingplan ...

20. Loon- en inkomstenbelasting   20 maart 2009
19 december 2023  |  , , , , , , , , ,
... Ondernemers die al in een vroeg stadium uitstel van betaling hadden aangevraagd, kregen de toezegging dat het uitstel niet voor 1 oktober 2020 wordt ingetrokken. Afbouw van uitstel ...

21. Loonheffing   20 maart 2009
28 december 2019  |  , , , , , , , , , , , ,
... Eric Wiebes van Financiën laat dat weten in een brief waarin hij de Tweede Kamer informeert over toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg over de Belastingdienst van 8 juni 2017. Het ...

22. Loonsverhoging   20 maart 2009
4 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... nog geen volledig beeld te hebben van de financiën van het volgende kabinet en daarom nog geen toezegging te kunnen doen. (Bronnen: vele, 30 aug. 2017) Een op de zes werknemers maakt in twee ...

23. Maatregelen Kabinet   15 juni 2020
15 maart 2022  |  , , , , , , , , ,
... zaken van is ten aanzien van de SZW-maatregelen, onder andere naar aanleiding van enkele moties en toezeggingen uit het wetgevingsoverleg van 14 april jl. Het gaat hierbij om de volgende ...

24. Meerlingen   18 maart 2018
18 maart 2018  |  ,
... 34 617, nr. 10) aangeboden. Met deze nota van wijziging geeft de minister invulling aan zijn toezegging van 2 mei jl. om, nu het voornoemde wetsvoorstel op 18 april jl. controversieel is ...

25. Minimumloon (WML)   15 juni 2015
22 februari 2024  |  , , , , , , , ,
... dan wel 40 uur per week. Afgeleide minimumuurlonen bij normale arbeidsduur Naar aanleiding van een toezegging aan de Tweede Kamer worden de afgeleide minimumuurlonen bij deze normale arbeidsduren ...


Bekijk items: 1 tot 25 (82 totaal)