Kamerbrief


1. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... 66 jaar en zeven maanden. Daarnaast heeft demissionair staatssecretaris Wiersma van SZW in een Kamerbrief bekendgemaakt dat de AOW-leeftijd in 2027 67 jaar blijft. Sinds 2013 gaat de ...

2. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
Inhoud Inleiding Vijf soorten zorg Persoonsgebonden budget (Pgb) in de Zorgverzekeringswet Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Cijfers 2013 Belastingplan 2014 (september 2013) ...

3. Analfabetisme en laaggeletterdheid   14 september 2012
5 juli 2021  |  , ,
... (SZW) gaat investeren in een betere taalbeheersing op de werkvloer. Hij heeft in de Kamerbrief voortgang aanpak Werk en Taal Akkoorden laten weten begin 2015 Taalakkoorden te ...

4. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... arbomaatregelen Uitzendwerk Aantal ongevallen 2018 met 27 procent verhoogd Goed werk, werkt goed! Kamerbrief tijdelijk vrijstellingsbesluit verplichtingen Arbeidsomstandighedenwet Aan de slag ...

5. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... uitvoering wordt toegestaan. In dergelijke situaties wordt geen boete opgelegd. Dit blijkt uit de kamerbrief van 22 april 2020. (Bron en meer: BDO, 24 apr. 2020) Extra budget invoering nieuw ...

6. Basisonderwijs   25 augustus 2018
26 juni 2021  |  , , ,
... de eerste twee studiejaren. Vakbond PO in actie is „heel teleurgesteld” over de Kamerbrief, schrijven ze op het Onderwijsblog van NRC. „In de gehele Kamerbrief komt het woord ...

7. Besteding van gelden en organisatie   9 juni 2019
7 september 2020  |  ,
Inhoud Terugtredende overheid 10 miljard naar samenwerkingsverbanden gemeenten Nieuwe inlogmogelijkheden op overheidswebsites Kennis en onderzoek SZW Hoeveel inkomsten derft het Rijk aan ...

8. Bovenmatige beloning   18 december 2011
10 juli 2020  |  , , ,
Inhoud Balkenendenorm Factor-20-norm Inkomens publieke en semipublieke sector openbaar Top verdient zes keer zoveel als gewone werknemer Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en ...

9. Brexit   9 maart 2017
16 april 2021  |  ,
Inhoud Mogelijke gevolgen voor Nederlandse bedrijven Gevolgen Brexit merkbaar voor HR Extra faillissementen door Brexit Europese werknemers in Groot-Brittannië beschermen door Europees ...

10. Burn-out   3 oktober 2009
1 april 2021  |  , ,
... feiten en meningen Grip krijgen op burn-out: 6 aandachtspunten Vaker schadevergoeding bij burn-out Kamerbrief tussenresultaten onderzoek burn-outklachten Burn-out-behandelingen zelden effectief ...

11. Cijfers ZZP-ers   27 juni 2012
21 november 2023  |  , , , , , , , ,
Inhoud In 10 jaar 200.000 zzp-ers er bij Wisselingen Definitie Twee derde van de zelfstandigen heeft geen personeel zzp-er die diensten aanbiedt het vaakst een bedrijfsadviseur Steeds meer ...

12. Corporate governance   24 maart 2011
10 februari 2019  |  , ,
... Welzijn en Sport (VWS) heeft vergaderd met minister Schippers, naar aanleiding van de Kamerbrief ‘Goed bestuur in de zorg’ die zij begin dit jaar aan de Kamer stuurde. De minister ...

13. Dagloon   20 maart 2009
8 november 2021  |  , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Dagloon basis voor berekening werknemersverzekeringen Opbouw Voorbeeld berekening dagloon 260 werkdagen Nieuw dagloonbesluit werknemersverzekeringen Dagloonbesluit moet met spoed van tafel ...

14. Detachering   20 maart 2009
6 mei 2023  |  , , , , , ,
... op gaan richten in het Europees Parlement, wanneer Nederland voorzitter is van de EU. Asscher’s kamerbrief is een reactie op een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over ...

15. Diversen   1 juli 2018
24 oktober 2020  |  , ,
Inhoud Kennisplatform 2015 Subsidie voor samenwerkende MKB-ers Eigen website bouwen Sterke daling bijstandsaanvragen MKB-ers 2016 Nieuwe Award voor MKB-uitzendbureaus Wet DBA faalt, toetsing ...

16. Elektrische auto   17 januari 2019
12 mei 2023  |  , , , , , , , ,
... euro gereserveerd tot 2025. Dit was afgesproken in het klimaatakkoord. Het kabinet laat nu in een Kamerbrief weten dat het loket voor nieuwe subsidieaanvragen zo snel mogelijk sluit, omdat de pot ...

17. Familiebedrijf   7 oktober 2016
8 april 2021  |  ,
... Nederlandse interpretatie van de EU-richtlijn voor verplichte registratie van aandeelhouders en de kamerbrief bedrijfsoverdrachten (Bron: BakerTillyBerk, 20 mei 2015). NB: Ook in deze 21ste eeuw ...

18. Flexibele arbeidsovereenkomst   6 januari 2010
7 november 2023  |  , , , , , , , ,
... en regelgeving in 2020-2021, dus gedurende deze kabinetsperiode." Aldus minister Koolmees. (Bron: Kamerbrief stand van zaken arbeidsmarktbeleid, 24 mei 2019) * Waterbedeffect: "een effect van een ...

19. Gedragscode   24 maart 2011
30 april 2019  |  , ,
Inhoud Inleiding Drie kwart bedrijven slachtoffer economische criminaliteit Gedragscodes steeds minder ingegeven door wet- en regelgeving Grote toename gegevensfraude Acquisitiefraude Nieuwe ...

20. Gelijke behandeling (inleiding)   22 januari 2011
11 mei 2023  |  , , , , , , , , , ,
Inhoud Grondwet Uitbreiding Grondwet artikel 1 Uitwerking Ervaringen met discriminatie Contract met bedrijven opzeggen bij discriminatie SER-rapport 'Discriminatie werkt niet' Fysieke beperking ...

21. Gelijke behandeling leeftijd   22 januari 2011
9 april 2019  |  , ,
... op de arbeidsmarkt. De verschillen tussen de etnische groepen onderling zijn beperkt. Zie de Kamerbrief Voortgangsrapportage actieplan arbeidsmarktdiscriminatie. Stopzetten pensioenopbouw ...

22. Gerichte vrijgestelde kosten   5 februari 2011
23 september 2020  |  , , , , , , , ,
... op het door u gewenste jaar. Vergoeding voor studiekosten van kind van werknemer In een Kamerbrief d.d. 12 november 2018 is staatssecretaris Snel van Financiën schriftelijke ingegaan ...

23. Grensarbeider   6 maart 2011
19 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... alleen in dat werkland belasting op arbeid betalen. Dat schrijft minister Plasterk van BZK in een Kamerbrief waarin hij vragen beantwoordt van de PvdA over het bericht ‘Geef grenswerkers ...

24. Hervorming belastingstelsel   19 juni 2013
18 november 2021  |  , , , ,
... Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën gaat in de hoogte van de arbeidskorting voor 2022 in een Kamerbrief over amendementen en moties pakket Belastingplan 2022. De staatssecretaris van ...

25. Informatie Belastingdienst (DBA)   22 oktober 2016
6 januari 2020  |  , , , , ,
... opdrachtgevers vergemakkelijken. De Wet DBA is dus niet ingetrokken. Meer informatie vindt u in de Kamerbrief Tweede voortgangsrapportage Wet DBA . (Bron: Belastingdienst, 18 nov. 2016). Wie zijn ...


Bekijk items: 1 tot 25 (117 totaal)