Analfabetisme


1. Analfabetisme en laaggeletterdheid   14 september 2012
5 juli 2021  |  , ,
... voor aanpak laaggeletterdheid Initiatieven om financiële geletterdheid te vergroten Begrip Analfabetisme is niet kunnen lezen en schrijven. Laaggeletterdheid is te veel moeite hebben met ...

2. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... groepen, zoals Eritreeërs en Somaliërs. Onder deze groepen is vaak sprake van een combinatie van analfabetisme, lage opleidingen, armoede, schulden en gezondheidsproblemen. (Bron: Min SZW, 20 ...

3. Veranderingen 2018   25 juli 2017
27 oktober 2018  |  ,
Veranderingen 2018 Eerdere afspraken Uitgelekte afspraken Regeerakkoord Alternatief links akkoord Verzamelwet SZW 2018 Veranderingen 2018 Fors meer startende ondernemers Code oranje - nieuwe ...

4. Analfabetisme en laaggeletterdheid   14 september 2012
19 september 2012  | ECBO  | Fred Barkhuis  | ,
In Nederland zijn er 1,5 miljoen mensen boven de 16 jaar laaggeletterd, zij hebben moeite met lezen en schrijven. En 250.000 mensen zijn analfabeet en kunnen helemaal niet lezen of schrijven. De ...

5. Bestaande initiatieven om financiële geletterdheid te vergroten   24 december 2019
31 december 2019  | VVP  | Fred Barkhuis  | , , , ,
Minister Hoekstra meent dat vooralsnog kan worden volstaan met lopende initiatieven om de Nederlandse financiële geletterdheid te vergroten. Dat schrijft hij in antwoord op Kamervragen, die waren ...

6. Gemeenten maken werk van klare taal   16 september 2018
19 september 2018  | Diverse bronnen  | Fred Barkhuis  | , ,
De gemeente Nijmegen gaat voortaan alle formulieren die met sociale regelingen van doen hebben opstellen in Nederlands op niveau B1.

7. Groene en witte boekje   14 oktober 2015
15 oktober 2015  | Analfabetisme, Laaggeletterdheid  | Fred Barkhuis  | ,
Voor het zonder fouten schrijven in de Nederlandse taal zijn er twee boekjes, het groene en het witte boekje. De verschillen zijn niet groot.

8. Handreiking Taal en veiligheidsrisico’s   23 april 2014
25 april 2014  | Stichting vd Arbeid  | Fred Barkhuis  | 
Niet goed omgaan met procedures en instructies als gevolg van problemen met de taal is een van de oorzaken van ongevallen op het werk. De Stichting van de Arbeid heeft een praktische handreiking ...

9. Laaggeletterdheid hoog op agenda kabinet   15 oktober 2014
17 oktober 2014  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | 
Medewerkers die niet goed kunnen lezen of schrijven, lopen meer risico om een bedrijfsongeval te krijgen en zijn bovendien minder goed inzetbaar. 10% van de beroepsbevolking is nog altijd ...

10. Laaggeletterdheid kost veel geld   4 april 2018
6 april 2018  | PwC  | Fred Barkhuis  | , ,
Laaggeletterdheid kost de samenleving ruim 1 miljard euro per jaar. De kosten komen voor rekening van de laaggeletterden zelf, de werkgevers, de zorgverzekeraars en de overheid. Die kosten zijn ...

11. Landelijke dag basisvaardigheden   21 december 2018
24 december 2018  | Panteia  | Fred Barkhuis  | , ,
Jaarlijks organiseert ‘Bibliotheek en basisvaardigheden’ de Landelijke dag basisvaardigheden. Dit jaar stond in het teken van hoger bereik en de vraag hoe de bibliotheek samen met de gemeente ...

12. Meer geletterden moeten ook bijleren   2 maart 2015
4 maart 2015  | De Zaak  | Fred Barkhuis  | 
Als we kijken naar zakelijke brieven, offertes, folders en webteksten, dan valt op dat daarin weinig taalvernieuwing zit. Hoe het beter kan? De Zaak noemt tips ter verbetering en de redactie ...

13. Miljoenen extra voor laaggeletterden   18 maart 2019
20 maart 2019  | Diverse bronnen  | Fred Barkhuis  | , ,
Het kabinet stelt extra miljoenen beschikbaar voor een cursus lezen en schrijven voor Nederlanders die moeite hebben met lezen en schrijven. De extra miljoenen worden besteed aan scholing voor ruim ...

14. Minister Asscher tekent Taalakkoord met werkgevers   30 januari 2015
3 februari 2015  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | 
Bijna 30 werkgevers bij HWW Zorg in Den Haag hebben in het bijzijn van minister Asscher een akkoord gesloten over bevordering van taalvaardigheid op de werkvloer. De ondertekenaars komen uit ...

15. Strijd tegen laaggeletterdheid   16 september 2014
18 september 2014  | Office magazine  | Fred Barkhuis  | 
Laaggeletterdheid is een serieus maatschappelijk probleem in Nederland. 1 Op de 9 mensen in Nederland is laaggeletterd. Van de laaggeletterde mensen met een baan werken de meesten in de ...

16. Teksten aanpassen aan niveau laaggeletterden   25 januari 2019
29 januari 2019  | Achmea & Findinet  | Fred Barkhuis  | ,
Achmea wil haar taalgebruik waar mogelijk verder versimpelen, naar taalniveau A2.

17. Toename laaggeletterdheid moet stoppen   9 oktober 2016
12 oktober 2016  | SER  | Fred Barkhuis  | , ,
Prinses Laurentien heeft opgeroepen de toename van de laaggeletterdheid in ons land te stoppen. Ze wil daarom vier keer zoveel mensen bereiken met de inzet van honderd zogenoemde taalambassadeurs ...

18. Verbeter de taalvaardigheid op de werkvloer   26 november 2014
27 november 2014  | Rendement  | Fred Barkhuis  | 
Minister Asscher gaat investeren in een betere taalbeheersing op de werkvloer. Hij heeft in de Kamerbrief voortgang aanpak Werk en Taal Akkoorden laten weten begin 2015 Taalakkoorden te sluiten.

19. Verbetering van taalvaardigheid van werknemers   24 januari 2017
26 januari 2017  | OAZ  | Fred Barkhuis  | , , , , ,
Taalvaardigheid is een belangrijke vaardigheid voor werknemers. Door te investeren in de taalvaardigheid van uw medewerkers, verbetert u uw organisatie. Om dit te stimuleren hebben de ministeries ...

20. Week van de alfabetisering   20 januari 2014
12 januari 2014  | Wereld Feesten Almanak  | Fred Barkhuis  | 
Jaarlijks vindt in september de Week van de Alfabetisering plaats. Het doel van deze week is om laaggeletterdheid en het belang van taal onder de aandacht te brengen.

21. Week van het Nederlands   15 september 2015
16 september 2015  | Taalunie  | Fred Barkhuis  | ,
Van 10 tot en met 17 oktober 2015 vindt voor het eerst de Week van het Nederlands plaats. Tijdens deze week wil de Taalunie aandacht vragen voor de meerwaarde van het Nederlands. Wie de taal goed ...


21 items