Aanpassen


1. Arbeidsvoorwaarden aanpassen agv invoeren WKR   25 augustus 2014
1 mei 2017  |  , , ,
... (CAO) Regeling voor groepen werknemers Ondernemingsraad Eenzijdig wijzigingsbeding Administratie aanpassen Inventarisatie De werkgever zal in kaart moeten brengen welke vergoedingen er zijn, de ...

2. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... Subsidie om de werkplek aan te passen of persoonlijke ondersteuning bij het werk Subsidie voor het aanpassen van de werkplek is bijvoorbeeld voor: een traplift; een aangepast toilet; een interne ...

3. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... Daarnaast is het inlog- en accountbeheer vernieuwd, waardoor u eenvoudig uw instellingen kunt aanpassen. Hierdoor machtigt u makkelijk en snel collega's en intermediairs voor diensten van ...

4. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... harder aan. Om dit probleem op te lossen zou men bijvoorbeeld een bedrijfspensioenregeling kunnen aanpassen door de ingangsdatum gelijk te maken die van de AOW-uitkering. In de wet is dit (nog) ...

5. Analfabetisme en laaggeletterdheid   14 september 2012
5 juli 2021  |  , ,
... geld Gemeenten maken werk van klare taal Tel mee met taal Landelijke dag basisvaardigheden Teksten aanpassen aan niveau laaggeletterden Miljoenen extra voor laaggeletterden Kabinetsbeleid ...

6. Apps voor HRM   19 december 2016
27 oktober 2018  |  , , ,
... gemaakt van ontwerptechnieken. Het ontwerp is responsive (reageren op omgeving) of adaptive (aanpassen aan de omgeving). Het doel van beide technieken is om de content (beelden en tekst) aan ...

7. Arbeidsmarkttoeslag   5 mei 2023
5 mei 2023  |  , ,
... de werkgever hierin niet is geslaagd. Dit betekent dat de werkgever de regeling niet eenzijdig mag aanpassen per 1 mei 2016. Een uitstap naar een arrest van de Hoge Raad over 'verworven rechten' ...

8. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , ,
... en ontslag. Door voortdurende wijzigingen van wetten moet de overheid deze afspraken regelmatig aanpassen. Beperkingen Het arbeidsrecht kent diverse soorten beperkingen, te weten: Dwingend ...

9. Arbeidsvoorwaarden (primair, secundair, tertiair)   20 maart 2009
16 november 2021  |  , , , , , , ,
... informatie over de arbeidsvoorwaarden (daar waar van toepassing) modelarbeidsovereenkomsten moeten aanpassen. Dit leidt tot éénmalige kosten voor kennisneming en aanpassen ...

10. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... d.d. 3 aug. 2017 inzake arbeidsongeschiktheid al dan niet veroorzaakt door RSI ** Ergonomie: het aanpassen van de (werk)omgeving aan de mens wordt aangeduid als ergonomie. SMS-nek En na de ...

11. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... inzicht krijgen in de effectiviteit van armoedebestrijding onder kinderen en hun beleid daarop aanpassen. Armoede daalt onder ouderen, maar jongeren komen moeilijker rond Ouderen hebben de ...

12. Artificial Intelligence   31 januari 2019
22 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... kunnen ook flexibeler en intelligenter zijn dan traditionele systemen, omdat ze zich kunnen aanpassen aan de context en het gedrag van elke gebruiker. (Bron: HR Praktijk) Generatieve-AI bij ...

13. Auto van de zaak   23 juni 2015
31 augustus 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... is een arbeidsvoorwaarde die de werkgever niet zonder goedkeuring van de getroffen medewerkers mag aanpassen. Werkgever had de leaseregeling alleen mogen verschralen als daar zwaarwegende redenen ...

14. Basisonderwijs   25 augustus 2018
26 juni 2021  |  , , ,
... door het landelijke curriculum. De brief aan de Kamer is de kabinetsreactie over het aanpassen van het lespakket, waar de commissie Curriculum.nu van zo'n 150 leraren en ...

15. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... wijzigen waar de werkgevers hun handtekening onder hebben gezet", aldus Patijn in de krant. "Het aanpassen van de ontslagbescherming, betekent alleen maar meer flex. Daar beginnen we dus niet ...

16. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... lastendruk en biedt loonkostensubsidies. In het kader van de Participatiewet moet u uw vacatures aanpassen aan de vermogens van arbeidsgehandicapten. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en AWVN gaan ...

17. Belasting   12 februari 2017
14 februari 2017  | 
... meer belasting gaan betalen. De SP wil de winstbelasting voor het midden- en kleinbedrijf niet aanpassen, maar wel van grote bedrijven een extra bijdrage vragen. Om milieuvervuiling en ...

18. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)   4 februari 2017
18 juni 2023  |  , , , , ,
... Ministerie van Financiën zal dit percentage dan ook met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 aanpassen naar 9 procent. (Bron: CM, 29 jan. 2019) BTW-regels voor uitlenen personeel in de ...

19. Belastingplan 2022   22 september 2021
2 november 2021  |  , , , , , ,
... met hun werknemers af te spreken. Incidenteel afwijken van deze afspraken hoeft niet te leiden tot aanpassen van de onbelaste vaste thuiswerkkosten- en reiskostenvergoeding. Lichte toename ...

20. Belastingtarieven   20 maart 2009
3 januari 2024  |  , , , , ,
... inkomstenbelasting. Onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) toont aan dat mensen hun inkomen aanpassen op het moment dat ze in een hogere schijf terecht dreigen te komen. Ten opzichte van ...

21. Bijstand (inleiding)   9 maart 2010
16 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... eigen kracht niet redden. Regels vanaf 1 januari 2015 De overheid gaat de regels rond de bijstand aanpassen om de sociale zekerheid betaalbaar te houden. Er komen strengere eisen voor mensen met ...

22. Bovenmatige beloning   18 december 2011
10 juli 2020  |  , , ,
... echter al op: het nieuwe kabinet (Regeerakkoord 29 okt 2012) wil topsalarissen van bestuurders aanpassen tot aan hetzelfde niveau als dat van ministers, dus van maximaal 130 naar 100%. Elke ...

23. BTW (werkkostenregeling)   26 april 2011
17 januari 2019  |  , , , , ,
Inhoud Praktische oplossing Administratie aanpassen BTW vergoedingen en verstrekkingen BTW aftrek bij o.a. een WKR toepassing Naslag Praktische oplossing Om te voorkomen dat van alle vergoedingen ...

24. Buiten Europa   10 maart 2018
6 oktober 2020  |  , ,
... lijst wordt twee keer per jaar herzien. Van de landen wordt verwacht dat ze hun fiscale wetgeving aanpassen aan Europese eisen om risico’s als belastingontwijking en oneerlijke fiscale ...

25. Centraal Aanspreekpunt Pensioenen   18 juli 2014
25 januari 2020  |  ,
... van de Belastingdienst opgenomen. Het onderdeel Diversen geeft nadere informatie over het aanpassen van pensioenregelingen aan de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en ...


Bekijk items: 1 tot 25 (210 totaal)