Arbeidsvoorwaarde


1. Arbeidsvoorwaarden (primair, secundair, tertiair)   20 maart 2009
16 november 2021  |  , , , , , , ,
Inhoud Voorwoord Primaire arbeidsvoorwaarden Secundaire arbeidsvoorwaarden Tertiaire arbeidsvoorwaarden Quartaire arbeidsvoorwaarden Overzicht van arbeidsvoorwaarden Trends anno 2018 over ...

2. Arbeidsvoorwaarden aanpassen agv invoeren WKR   25 augustus 2014
1 mei 2017  |  , , ,
... werknemers bijv. in een handboek personeel, personeelsreglement et cetera. Als de werkgever de arbeidsvoorwaarden als gevolg van de invoering van de werkkostenregeling eenzijdig wenst te ...

3. Arbeidsvoorwaarden bij ontslag   20 maart 2009
14 oktober 2018  |  , , , , , , , ,
... Eindafrekening De vertrekkende werknemer kan vaak nog aanspraak maken op onder meer de volgende arbeidsvoorwaarden: verrekening van het tegoed (of tekort) aan vakantie¹- en/of ATV-dagen. ...

4. Arbeidsvoorwaardenanalyse   15 maart 2011
27 juli 2015
... ook het studeren als onderdeel van haar employability strategie. In het Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden heeft deze instelling een regeling opgenomen om voor een verlofuur, wanneer ...

5. Deeltijd (arbeidsvoorwaarden)   20 maart 2009
6 april 2021  |  , , , , ,
... Het doel van dit onderzoek is om een beeld te schetsen in hoeverre CAO’s onderscheid maken in arbeidsvoorwaarden tussen deeltijders en voltijders en tussen werknemers met een contract voor ...

6. Flexibele arbeidsvoorwaarden   20 maart 2009
5 juli 2017  |  , ,

7. Inzicht in arbeidsvoorwaarden   14 maart 2011
8 juli 2013  |  ,
De meeste werknemers zijn zich absoluut niet bewust van de omvang en de waarde van hun arbeidsvoorwaarden. Zo bestaat in bepaalde branches nog steeds het idee dat de arbeidsvoorwaarden maar mager ...

8. Quick scan Belonen en Arbeidsvoorwaardenstructuur   16 mei 2017
24 december 2018  |  , , ,
... we de belangrijkste uitgangspunten weergegeven, die de basis zullen zijn voor een gestructureerd arbeidsvoorwaardenbeleid. Redelijk Afspiegeling wat elders betaald wordt, benchmarken Realistisch ...

9. 30%-vergoedingsregeling   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , , ,
Inhoud Werkkostenregeling Fiscale faciliteit Voorwaarden Naslag Werkkostenregeling Gerichte vrijstelling De extraterritoriale kostenvergoeding (30%-regeling) valt in de categorie Gerichte ...

10. 5 Praktische tips voor werkgevers   29 april 2016
29 april 2016  |  , ,
Alle werkgevers in Nederland hebben nu ruim 1 jaar (of zelfs meer) ervaring met de WKR in combinatie met het aanbieden van leuke interessante extra’s, naast het salaris, voor werknemers. Het ...

11. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
Inhoud Definitie Welke ondernemingen? Welke werknemers? Vestiging rechten Algemene fiscale regels Uitoefening opties Belastingheffing Formules Praktijk Instemming ondernemingsraad vereist Bonussen ...

12. Aanvangssalaris   20 maart 2009
11 januari 2019  |  , ,
... vergelijking met dezelfde functies in soortgelijke bedrijven. De bierbrouwer wil ingrijpen in de arbeidsvoorwaarden van de Nederlandse tak. Behalve het verlagen van salarissen, wil de directeur ...

13. Aanwezigheidsdienst   12 juli 2010
10 maart 2017  |  , ,
... in de zorg of bij de brandweer. Aanwezigheidsdiensten moeten in een collectieve regeling voor arbeidsvoorwaarden zijn afgesproken. Regels Werkt een werknemer niet regelmatig in een ...

14. Administratie WKR   7 februari 2017
10 juli 2018  |  , ,
... loon van de werknemer heeft gerekend, dan wel binnen de onderneming op grond van de geldende arbeidsvoorwaarden had behoren te rekenen.’ NB: BDO denkt dat de algemene aanwijzingen van de ...

15. Algemeen verbindend verklaren   20 maart 2009
2 december 2021  |  , , , ,
... een gelijke rechtspositie van werknemers en het tegengaan van ongelijke concurrentie op basis van arbeidsvoorwaarden. Niet alle bepalingen in een CAO kunnen algemeen verbindend verklaard worden. ...

16. All-in-one-loon   18 maart 2019
1 mei 2023  |  , , , , ,
... schriftelijke toelichting daarop. Dat de werkgever een en ander volgens hem duidelijk tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek mondeling aan de werknemer heeft uitgelegd, de werknemer nooit eerder ...

17. Ambtenaren   22 juni 2011
3 augustus 2019  | 
De arbeidsvoorwaarden van de ambtenaren en niet-ambtenaren groeien naar elkaar toe. Ook dit aspect wordt in de verschillende subrubrieken behandeld, zie onder (klik op de gewenste subrubriek om ...

18. Ambtenaren (inleiding)   15 september 2013
13 januari 2020  |  , ,
... overheids-CAO's 2015 Wat worden – na het moeizame CAO-jaar 2014 ­– in 2015 de trends bij het arbeidsvoorwaardenoverleg. Gaat daarbij alle aandacht uit naar de loonontwikkeling of zullen ...

19. Arbeidskosten   15 augustus 2018
19 januari 2024  |  ,
... indirecte loonkosten: pensioenkosten, reiskosten, onkostenvergoedingen en secundaire arbeidsvoorwaarden; verplichte premies en bijdragen: loonbelasting, premie volksverzekeringen ...

20. Arbeidsmarkttoeslag   5 mei 2023
5 mei 2023  |  , ,
Arbeidsmarkttoeslag: een voorwaardelijke arbeidsvoorwaarde? Vanaf 2001 ontvangt een deel van de werknemers een arbeidsmarkttoeslag (arbeidsmarkttoelage) op basis van een regeling. In de regeling ...

21. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... van de landelijke koepels is goedkoop. In het CAO-overleg is het altijd geven en nemen, de ene arbeidsvoorwaarde valt voor de werkgevers duurder uit en een andere geeft een kostenbesparing en ...

22. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... vertrouwen in toezegging van verlenging Werkgevers willen scholing en ontwikkeling als vaste arbeidsvoorwaarden Anti-ronselbeding verboden Wat voor dienstverband heeft een predikant? Moet ...

23. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... tijdelijk dienstverband dezelfde rechten krijgen als hun vaste collega's, zowel op het gebied van arbeidsvoorwaarden, invulling van interne vacatures als opleidingen. Dat betekent bijvoorbeeld ...

24. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd wordt voortgezet, bijvoorbeeld onder gewijzigde arbeidsvoorwaarden? In die situaties oordelen kantonrechters dat op een later moment nog steeds ...

25. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
27 december 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... koffie- en theepauzes 6-urige werkdag in plaats van 8-urige? Flexibele werktijden belangrijkste arbeidsvoorwaarde anno 2015 Flexibel samenwerken bij Binnenlandse Zaken Relatie tijd en duurzame ...


Bekijk items: 1 tot 25 (532 totaal)