Bijtelling


1. Bijtelling auto   7 maart 2010
6 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud 500-kilometergrens Forfaitaire bijtelling Grondslag Wat is een hybride auto? Milieu-investeringsaftrek Voorbeeld kosten lease-auto voor werknemer Bewijslast Tijdsgelang berekening ...

2. Bijtelling auto (tabellen)   23 juni 2015
8 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
Bijtelling 2024 Bijtelling is het bedrag dat bij het loon wordt opgeteld als de ‘auto van de zaak’ privé wordt gebruikt. Het is alleen verschuldigd als dit privégebruik meer dan 500 km per ...

3. Bijtelling auto van de zaak c.q. leaseauto (tabellen)   23 juni 2015
8 januari 2024  |  , , , , ,
Bijtelling privégebruik auto 2024 Rijdt u privé met een auto die tot uw ondernemingsvermogen behoort? Dan moet u een bedrag bij de winst tellen voor het privégebruik, tenzij u kunt aantonen dat ...

4. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... e-mail account bij ontslag Museumkaart nodig voor bepalen woonplaats Fiscus stopt met flitsen voor bijtelling Nieuwsartikelen AVG Het tijdens sollicitatie niet melden medische beperkingen kan ...

5. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... Vanaf 1 januari 2013 geldt de wet Uniformering Loonbegrip. Door deze wet gaat de maandelijkse bijtelling van de leaseauto meetellen bij de inkomsten die UWV van de uitkering aftrekt. ...

6. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... niet meer gewerkt en heeft op eigen initiatief de leaseauto ingeleverd om aan de fiscale bijtelling daarvoor op het loon een einde te maken. Commentaar: Art. 7:668 BW verplicht de ...

7. Auto van de zaak   23 juni 2015
31 augustus 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Wanneer is een auto ter beschikking gesteld? Per 2019 22% bijtelling bij privégebruik auto van de zaak Dieselgate Mannending Ter beschikking stellen auto zonder controle is vragen om ...

8. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... gedaan om de autoregelingen te herzien. Het lijkt erop dat in de nieuwe plannen de verlaagde bijtellingspercentages voor zuinige auto’s worden bijgesteld, de huidige lage tarieven van 4%, ...

9. Belasting   6 april 2018
5 december 2020  |  ,
... II Vanaf 2017 verdere afbouw subsidies plug-in hybrides Belastingontduiker ontkomt in nieuwe auto Bijtelling per kilometer auto van de zaak eerlijker Nederland enige in EU waar verkoop nieuwe ...

10. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)   4 februari 2017
18 juni 2023  |  , , , , ,
... subrubriek worden enkele voorbeelden van BTW-heffing genoemd. De BTW die te maken heeft met de bijtelling van privé-gebruik lease-auto's wordt behandeld in subrubriek Belasting Toegevoegde ...

11. Belasting Toegevoegde Waarde (Lease-auto)   5 maart 2012
26 februari 2021  |  , , , , ,
... worden genoemd in subrubriek Belasting Toegevoegde waarde (BTW) Werknemer De grondslag voor de bijtelling privégebruik auto is inclusief de BTW en de belasting van personenauto’s en ...

12. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
... van de woon-werkkilometers (zie onder alinea Woon-werkverkeer) als privékilometers onder de bijtelling gaan vallen geldt een overgangsregime. Dat houdt in dat voor deze auto’s ...

13. Belastingplan 2014 (september 2013)   28 augustus 2013
30 augustus 2015  |  , ,
... met kinderen, zodat ook deze kinderen een goede start kunnen maken. • Auto: In 2014 zou het bijtellingspercentage voor volledig elektrische auto’s en oplaadbare plug-in hybrides ...

14. Belastingplan 2016   30 augustus 2015
12 februari 2018  |  , ,
... Vervoer (auto) De vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting voor (semi-)elektrische auto's en de bijtellingscategorie van 4 procent verdwijnen. Hiervoor in de plaats wordt voor volledig ...

15. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... 2016 is het wetsvoorstel Wet uitwerking Autobrief II aangenomen met als gevolg dat vanaf 2017 de bijtelling van de auto van de zaak - BPM en MRB - wordt aangepast. De standaardbijtelling wordt ...

16. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
... is gemaakt. Dit heeft invloed op het bepalen van de afschrijving van de auto, maar ook op de bijtelling. Een fout in de Wet uitwerking autobrief II wordt hersteld: brandstoftoeslagen worden ...

17. Belastingplan 2019   20 september 2018
15 december 2019  |  , ,
... 2019 ingevoerd. Een nul-emissie auto krijgt dan nog maar over de eerste € 50.000 korting op de bijtelling, tenzij het een waterstofauto is. Over het meerdere geldt de normale bijtelling van ...

18. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
... van handhaving en fraudebestrijding te vervullen. Auto Elektrisch en andere auto's CO2 uitstoot Bijtelling cataloguswaarde 0 (op batterij) 8% tot € 45.000, daarboven 22% 0 (op waterstof) 4% ...

19. Belastingplan 2021   15 september 2020
19 december 2020  |  , ,
... 500.000), met uitzondering van bestaande eigenwoning schulden. Elektrische auto In 2021 gaat de bijtelling voor een elektrische auto naar 14 procent over de eerste 40.000 euro cataloguswaarde. ...

20. Belastingplan 2022   22 september 2021
27 september 2021  | 
... moeten nog wel door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd. Auto De korting op de bijtelling van de emissievrije auto's blijft behouden tot en met 2025. De zogenoemde ‘cap’ in ...

21. Bestelauto   20 maart 2009
29 april 2020  |  , , ,
Inhoud Bestelauto voor fiscus normale auto Voorwaarden geen bijtelling Doorschuifverklaring BPM bestelauto Rittenadministratie vereenvoudigd maar niet afgeschaft Eindheffing Compensatie Verklaring ...

22. Boete   6 april 2018
17 oktober 2020  |  ,
Inhoud Afloop 60-maandentermijn en bijtelling vanaf 1 juli 2017 Verkeersboetes 2017 Verkeersboetes in Europa heel divers Verkeersboetes 2019 Aantal snelheidsovertredingen stijgt enorm Appende ...

23. Cafetariasysteem onder werkkostenregeling   12 februari 2011
12 januari 2019  |  , , ,
... is met name interessant als het een nulemissie-auto betreft. Voor een nulemissie-auto bedraagt de bijtelling bij een privégebruik op kalenderjaarbasis van meer dan 500 kilometer vanaf 1 januari ...

24. Consumpties   20 maart 2009
2 november 2021  |  , , , , , , ,
... medewerkers geeft om thuis te nuttigen dan is deze gift wel belast. De werkgever zal hiervoor een bijtelling op het loon moeten doen of de waarde onder de vrije ruimte van de WKR moeten brengen. ...

25. Crisisheffing   29 oktober 2013
28 april 2017  |  , , ,
... van 2012. Hieronder vallen niet alleen het gehele regulier overeengekomen jaarloon, maar ook de bijtelling voor de leaseauto en eventuele bonussen en ontslagvergoedingen. Ook het gebruikelijk ...


Bekijk items: 1 tot 25 (211 totaal)