Ontbinding


1. Ontbinding leasecontract   24 mei 2017
17 februari 2021  |  , , , , , ,
... men veel administratieve rompslomp. Een nadeel is echter dat de werkgever bij tussentijdse ontbinding van het leasecontract veelal een afkoopsom moet betalen. Afkoopsom De afkoopsom is ...

2. Algemene Voorwaarden HR-kiosk BV   5 september 2015
... Prijs Betaling Zekerheid Voorbehoud van eigendom en pandrecht Aansprakelijkheid Duur en opzegging Ontbinding Standaard online vermelding Gegevensverwerking Toepasselijk recht en geschillen ...

3. Alle ontslagroutes bijgewerkt tot 2020   9 maart 2017
19 februari 2020  |  , , , , ,
... Als u uw werknemer wilt ontslaan om persoonlijke redenen, dan dient u een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in bij de kantonrechter. In dat verzoek beschrijft u de ...

4. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... (27 juli 2016) moest de kantonrechter oordelen over een door de werkgever ingediend verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De werkgever legde aan het verzoek tot ontbinding van de ...

5. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... hoeft de werkgever zich niet tot het UWV voor een ontslagvergunning of de kantonrechter voor een ontbinding te wenden. Het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd vormt als het ware een ...

6. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
31 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Burgerlijk Wetboek Schadeplicht Automatisch ontslag op pensioendatum Partiële ontbinding Wet Ontslag/WW Belastingplan 2014 (september 2013) Niet verstandig verbetertraject te stoppen Mag ...

7. Belastingplan 2019   20 september 2018
15 december 2019  |  , ,
... de i-grond. Hierdoor kan een werkgever verschillende ontslagredenen met elkaar combineren in een ontbindingsverzoek. Een werkgever kan een proeftijd van maximaal vijf maanden afspreken in een ...

8. Bevoegdheid kantonrechter   10 mei 2013
21 april 2017  |  ,
... is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) van toepassing, zie deze subrubriek. Gebied Als de werkgever het ontbindingsverzoek indient, is de kantonrechter bevoegd in het gebied waarin de werknemer woont, ...

9. Billijke vergoeding   2 februari 2018
2 februari 2018  |  ,
... stand houdt – een transitievergoeding en een billijke vergoeding. De werkgever heeft ook een ontbindingsverzoek ingediend vanwege een verstoorde arbeidsverhouding. De kantonrechter ...

10. Collectief ontslag (uitvoering)   20 maart 2009
16 november 2019  |  , , , ,
... om bedrijfseconomische redenen en na langdurige arbeidsongeschiktheid loopt voortaan via het UWV. Ontbinding van het arbeidscontract vanwege persoonlijke redenen gaat voortaan via de ...

11. Datalekken   31 maart 2018
26 januari 2021  |  ,
... erop kunnen vertrouwen dat gevoelige informatie het bedrijf niet verlaat. Aldus in hoger beroep - 'ontbinding arbeidsovereenkomst op e-grond, tevens ernstig verwijtbaar handelen' - het Gerechtshof ...

12. Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (inleiding) (DBA)   22 oktober 2016
30 december 2020  |  , ,
... grond voor ontslag. De ontslagen werknemer kan dan binnen 26 weken na opzegging of de datum van de ontbindingsprocedure een beroep op doen de zogenoemde wederindiensttreding. De werknemer kan de ...

13. Diverse onderwerpen   11 januari 2016
26 mei 2021  |  , ,
... Wordt vervolgd. (Bron: Volkskrant, 26 mei 2017) Werkgever tekortgeschoten in scholingsverplichting Ontbindingsverzoek werkgever op e- en h-grond. Werknemer beschikt niet over de per 1 januari 2017 ...

14. Exit-regeling   8 april 2010
3 juni 2017  |  , ,
... billijkheid toe op grond van artikel 7:685 lid 8 BW. In deze kwestie was door de werknemer zelf om ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht. De kantonrechter oordeelde dat het handelen van ...

15. Gedeeltelijk ontslag   20 maart 2009
3 juni 2017  |  , ,
... 1 juli 2015 Per 1 juli 2015 heeft bijna iedere werknemer die wordt ontslagen via opzegging of ontbinding door de kantonrechter recht op een transitievergoeding*, zie deze subrubriek. In de ...

16. H-grond   15 april 2017
2 december 2021  |  , , , , , , , , , ,
... ontslag Negende wettelijke reden voor ontslag Nieuwe I-grond niet in combinatie met F-grond Eerste ontbinding arbeidsovereenkomst op i-grond Extra hoge transitievergoeding bij succesvol beroep op ...

17. Inspectie SZW   28 april 2009
8 december 2021  |  , , ,
... betrokken personen en bedrijven. Met deze tekening worden onderlinge relaties, faillissementen en ontbindingen zichtbaar. De gegevens in de netwerktekening komen uit het Handelsregister, het ...

18. Kosten ontslag   8 januari 2014
20 juli 2018  |  , ,
... opzegging van een overheidsaanstelling (voor ambtenaren); ontslagvergunning via het UWV; ontbindingsverzoek via de kantonrechter; ontslag op staande voet; (gedwongen) ontslag met ...

19. Non-actiefstelling   10 maart 2010
21 februari 2024  |  , , , , , ,
... straffe van een dwangsom eisen dat de werknemer zijn werkzaamheden hervat. Komt het later tot een ontbinding, dan kan door het eerdere onzorgvuldig handelen de kantonrechter zich daarenboven ...

20. Omscholing   14 juli 2016
15 april 2021  |  , ,
... na om de omscholings- en herplaatsingsmogelijkheden goed te onderzoeken, dan zal de rechter uw ontbindingsverzoek waarschijnlijk niet accepteren. Vervalt een functie omdat u werkzaamheden ...

21. Onterecht ontslagen in proeftijd vanwege politieke voorkeur   6 juni 2023
6 juni 2023  |  , , , , ,
... De wettelijke verhoging wordt, gelet op de omstandigheden van het geval gematigd tot 25%. Ontbinding arbeidsovereenkomst? Vervolgens is de vraag aan de orde of de arbeidsovereenkomst ...

22. Ontslag kantonrechter (inleiding)   22 december 2015
27 februari 2023  |  , ,
... relatie. Ontslag wegens ziekte Slechts bij hoge uitzondering behandelt een kantonrechter een ontbindingsverzoek wegens ziekte. De uitzondering kan bijvoorbeeld zijn dat de ziekte/afwezigheid ...

23. Ontslag met wederzijds goedvinden   10 maart 2010
18 augustus 2021  |  , , , , , , ,
... gesloten. In deze overeenkomst spreken de werkgever en werknemer als regel een ontbindingsvergoeding af en gaan partijen niet naar de kantonrechter. Onderzoeksplicht Bij ...

24. Ontslag nemen of krijgen   22 januari 2011
12 juli 2019  |  , , ,
... regels voor AOW-ers Doorwerken AOW-er onder tijdelijk contract Opzeggen arbeidsovereenkomst Ontbinding arbeidsovereenkomst via kantonrechter Geen hoger beroep mogelijk Mogelijkheden vaste ...

25. Ontslag op eigen verzoek   10 maart 2010
23 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... daar niets aan verandert of de werknemer bedreigd wordt door de werkgever of andere werknemers. Ontbinding kantonrechter De kantonrechter kan op verzoek van de werknemer de arbeidsovereenkomst ...


Bekijk items: 1 tot 25 (80 totaal)